BM Azınlık Hakları Forumunda Sorun Ve Taleplerimiz Gündeme Taşındı

Federasyonumuz önceki dönem Genel Sekreteri Selçuk Ulutaş ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği adına Elçin Başol, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Cenevre’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından düzenlenen BM Azınlık Sorunları Forumu’nun 16. Oturumuna katıldılar. Katılım süreci uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Azınlık Hakları Grubu (Minority Rights Group-MRG) tarafından Türkiye’de yürütülen Azınlıklar, Hesapverebilirlik, Haklar, İşbirliği (Minorities, Accountability, Rights, Collaboration -MARC) Projesi kapsamında organize edildi.

Selçuk Ulutaş, Forum’da yaptığı konuşmada, Türkiye’de ve anavatanda Çerkeslerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. Sürgün sonucu hem anavatanda hem de Türkiye’de azınlık konumunda olan Çerkeslerin, asimilasyon ve dillerinin yokolması tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. Türkiye’de Çerkeslere azınlık statüsünün hukuken tanınmadığını, Lozan Antlaşmasının 39. maddesi ile tanınan hakların da uygulanmadığını dile getirdi. Rusya’nın önkoşulsuz dönüş hakkını; Türkiye’nin ise dil, kimlik ve kültür haklarına hukuki güvence getirmesini talep etti.

Elçin Başol ise Türkiye’deki Abhaz toplumunun yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getiren bir konuşma yaptı. Türkiye’deki Abhaz toplumunun anavatan ile ilişki kurmasının önünde doğrudan ulaşımın sağlanamadığını, Rusya Federasyonu üzerinden sağlanan ulaşımın süreçleri zorlaştırdığını, diaspora ile anavatan arasında yeterli kültürel ve ekonomik ilişki kurulamadığını, Abhazya tarafından verilen doğum, evlilik, diploma vb resmi belgelerin Türkiye’de tanınmadığını dile getirdi. Trabzon-Sohum arasında doğrudan seferlerin yeniden başlatılmasını, resmi belgelerin Türkiye’de tanınmasını talep etti.

Share