KAFFED – GENÇLİK MECLİSİ

Diaspora gençlerinin birlikte düşünüp hareket edebilmesi için çalışmalar yapan; toplumda kimlik bilincini arttırıp, genclerde Kafkas Halkları siyasi kimliğinin gelişimine katki sağlamayı amaçlayan; Kaffed içerisinde etkili gençlik yapılanmasını oluşturmayı hedefleyen; dernek gençlik yapılanmaları arasındaki bilgi paylaşımını sağlıklı bir sekilde sürdürülmesini icin çalışan; KAFFED faaliyetlerini gençlere tanıtan ve bunları yaparken diğer diaspora gençleri ile iletişimi ve işbirliğini geliştiren yapıya genclik meclisi denir.
Tüzüğümüz için lütfen tıklayınız.

Amaçlarımız

 • Diaspora gençlerinin birlikte düşünüp hareket edebilmesi için çalışmalar yapmak.
 • KAFFED tüzüğünde belirtilen toplum kimlik bilincini arttırmak, genclerde Kafkas Hakları siyasi kimliğinin gelişimine katki sağlamak.
 • Federasyon içerisinde etkili gençlik yapılanmasını oluşturmak.
 • Dernek gençlik yapılanmaları arasındaki bilgi paylaşımını arttırmak.
 • KAFFED faaliyetlerini genclere tanıtmak, KAFFED faaliyetlerine katılımlarını arttırmak ve KAFFED ile gencler arasındaki iliskiyi güçlendirmek.
 • Anavatanla olan iliskileri güçlendirmek adına KAFFED tarafından yapılan çalışmalara katılmak.
 • Diğer diaspora gençleri ile iletişim ve işbirliği geliştirmek.


Komisyonlarımız

İletişim ve İlişkileri
 Geliştirme Komisyonu

Dernek ve ünikaflarin hem birbirleriyle hem de kendi aralarındaki iletişimi geliştirmek.
Diaspora ve anavatanda bulunan resmi ve gayri resmi kurum, kuruluş, topluluk ve kisiler ile iliskileri geliştirmek Saglanan iletişim ve ilişkiler ile öncelikli olarak gençlik örgütlenmesini güçlendirmek.
Meclisin gerçekleştireceği etkinlik ve organizasyonlarda is birliği icinde bulunmak, reklam ve tanıtımları yapmak
Genclik meclisi sosyal medya hesaplarının takibini yapmak.

Eğitim, Kültür ve Arşiv
Komisyonu

Diasporadaki gençlerin her alanda daha nitelikli olmalani ve kimlik bilincinin arttirilmasini desteklemek adina akademik, dil, tarih, kültür, dans ve spor ögeleri çerçevesinde çalismalar gerçeklestirmek
Arsiv calismasi yapmak
Gençlik meclisinin arsivini olusturmak
Diasporadaki farklı bölgelerin kültürleriyle ilgili belgesel vb. çalışmalar yürütmek
Daha önce yapılmış arşiv çalışmalarından yararlanmak.

Bütçe Planlama
Komisyonu

Meclis tarafindan gerçeklestirilecek olan ve bütçe planlamasi gerektiren tüm etkinlik, egitim, proje ve organizasyon icin ayri ayri bütce calismasi yürütmek
Gerektiginde KAFFED ve diger komisyonlarin bilgisi, onayi ve isbirligi ile sponsorluk calismalari yürütmek
Düzenli bags ve sponsorlar sayesinde genclik meclisinin kendi fonunu olusturmak
Yapılan tüm bütçe çalışmalarını KAFFED yönetim kuruluna sunmak ve olası bir talebleri olması durumunda tekrar degerlendirme gercekleştirmek.

Yönerge Komisyonu

Gençlik meclisi yönergesinde yer alan madde/maddelerin meclisin işleyişini engellemesi veya yavaşlatması durumunda söz konusu olan noktalarda düzenlemeler gerçekleştirmek.
Gençlik meclisinin yapacağı herhangi bir proje veya etkinlikte yapılacak organizasyonun yönergeye uygun olup olmadığını incelemek.
Yönergenin düzenlenmesi konusunda KAFFED yönetim kurulu ile birlikte yürütmek.

Komisyonların Çalışma Prensipleri

 • Gençlik meclisi, moderatör ve yazmanların seçimine müteakiben, her iki yıllık seçim dönemi için, çalışma alanlar ile ilgili komisyonlar belirler, bu komisyonlara en az üç kisilik temsilci görevlendirmesi yapar.
 • Komisyonlar, komisyon önerilerinin moderasyona sunulması ve Genel Kurulca oylanması ile kurulur. Kurulmasi gerekli görüldüğü hallerde her Genel Kurulda yeni komisyonlar kurulabilir.
 • Komisyonlarda görev alan temsilcilerde çeşitli nedenlerle eksilme meydana gelmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere temsilcilerin talepleri ve tercihleri göz önüne alınarak, moderasyon tarafından yeni temsilci belirlenir.
 • Moderasyon teklifi ve genel kurulun kabulü ile komisyonlar birleştirilebilir veya birleştirilen komisyonlar ayrılabilir.
 • Komisyon üyeleri kendi aralarından bir üyeyi komisyon koordinatörü olarak seçer.
 • Komisyon toplantılarına komisyon üyelerinin katılması zorunludur. Katılımlar, yoklama çizelgesi uygulaması ile takip edilir. Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayanların komisyon üyelikleri moderasyon kararı ile düşürülür.
 • Komisyon toplantıları komisyon koordinatörü yönetiminde yapılır. Moderasyon üyeleri de gerekli hallerde komisyon toplantılarına iştirak ederler.
 • Komisyonlar, görevli oldukları alanlar ile ilgili yaptıkları araştırma, geliştirme çalışmalarını ve aldıkları kararlar her toplantıda moderasyona bildirir ve yazılı rapor halinde, degerlendirilmek ve Genel Kurula sunulmak üzere her Genel Kurul toplantısında moderasyona teslim ederler. Moderasyona ardışık üç toplantıda bildirim yapmayan komisyonların görevleri moderasyonun teklifi ile Genel Kurulda oylanarak oy çokluğuyla sonlandırılır.
 • Komisyonların nihai raporları moderasyon tarafından Genel Kurula sunulur. Yapılması veya uygulanması uygun görülen çalışmalar moderasyon tarafından yazılır ve en az iki moderasyon üyesi tarafından imzalanır. Bu kararlar moderasyon üst yazısı ile KAFFED Yönetim Kurulu’na öneri mahiyetinde sunulur.
 • Komisyon üyeleri, ayda en az bir kez toplanır ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulur.