Berke ve Perit Davası Hakkında

Kamuoyunun Dikkatine;
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı kararıyla rektör olarak atanmasından sonra, başta akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere toplumun farklı kesimleri tarafından bu atamanın üniversitenin geleneklerine, idari özerklik ve akademik özgürlük ilkelerine aykırı olduğu düşüncesiyle atamaya tepki gösteren protestolar başlamıştı.
Uzun bir sürecin ardından, aynı eleştirilen yöntemle rektörlüğe atanan Prof. Dr. Naci İnci’nin şikayeti üzerine Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılmaları gerekçesiyle 6 Ekim 2021 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 öğrencinin ilk duruşmaları 07 Ocak 2022 saat 09:30’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecektir.
İfade özgürlüğünün ve bunun yansıması olan toplantı, gösteri ve protesto hakkının insan haklarına saygılı, evrensel değerlere bağlı ve demokratik bir hukuk devletinin gereklerinden olduğu dünya tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu hak “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” denilerek, Anayasa ve yasalarımızla güvence altına alınmıştır. Şiddet içeren, insanlara veya mallara zarar veren eylemlere doğal olarak karşı olmakla birlikte barışçıl gösterilerin yapılabilme imkanının tüm toplum adına korunması gereken bir kamu menfaati olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bir gösteri veya toplantı sırasında yasalar ihlal ediliyor veya suç işleniyorsa da suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca şiddete karışan ve karışmayanların ayırt edilmesinin önemini ve bu sebeple barışçıl eylemlerin ve katılanların cezalandırılmaması gereğini vurguluyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi protestoları özelinde ise yargılaması başlayacak olan öğrencilerin ne anayasal düzen ve devlet aleyhine ne de terör boyutuna ulaşan örgütlü bir suç ile itham edilmedikleri haklarında düzenlenen ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianameden anlaşılmaktadır. İsnat edilen suçların tutuklamayı gerektirmediği, tutuklama tedbiri uygulansa bile bu kadar uzun uygulanmaması gerektiği hukukçuların ittifak ettiği bir olgudur.
Bu itibarla, bir sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak Kafkas Dernekleri Federasyonu yönetimi olarak göreve geldiğimizden bu yana Caner Perit Özen’ın ailesi ve avukatı ile iletişim halinde olunmuş, tutuklu bulunan Perit ve Berke’yi yönetim kurulumuz adına Av. Furkan Soyupak ziyaret etmiş ve yarın yapılacak duruşmayı KAFFED adına yönetim kurulu üyelerimiz Yasemin Oral, Furkan Soyupak ve Nezihe Kayaoğlu’nun takip etmesi kararlaştırılmıştır.
Anayasal hakları olan ifade özgürlüğünü kullanarak protesto eyleminde bulunan öğrencilerin haksızlık yaratan ve tedbir olmaktan çıkarak ceza boyutuna varan 93 günlük tutukluluklarının sona ererek tahliye edilmelerini temenni ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Saygılarımızla
Kafkas Dernekleri Federasyonu

nanKaffed
Share