KAFFED Öteki Hikâyeler Sergisini Ziyaret Etti

Kafkas Dernekleri Federasyonu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral İstanbul Kampüsü’nde açılan Öteki Hikayeler sergisini 6 Ocak 2022 Perşembe günü ziyaret etti. Göç olgusu etrafında ötekilerin hikâyesini anlatan sergide anavatanlarından sürülmüş Çerkesler de yer alıyor.

Genel Başkan Ümit Dinçer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Oral, Cankat Acı, Tülin Özgül ve Nezihe Kayaoğlu’dan oluşan KAFFED heyetine sergide Çerkes sanatçı Serina Haratoka Tara ve serginin küratörü Denizhan Özer eşlik etti.

Requiem-Ağıt adlı eseriyle sergiye katılan Serina Haratoka Tara’nın içinde 1864’te sürülen Çerkesleri taşıyan gemilerin olduğu Karadeniz’in yırtıcı dalgalarını resmeden ve dünya gibi kendi etrafında dönen çalışmasına sanatçının çocukluğundan beri kulaklarında yer etmiş, bu eseri yaparken de dinlediği sürgün ezgisi eşlik ediyor. Parçayı seslendiren ise savaş sırasında Suriye’den Türkiye’ye sığınan Çerkes piyanist Tambi Cimuk.

Öteki Hikayeler Sergi Küratörü Denizhan Özer: “Tarihin hiç olmadığı kadar hızlı aktığı günümüz dünyasına baktığımızda savaşların ,çevre felaketlerinin ,salgın hastalıkların, ekonomik krizlerin her alanda yarattığı etki ve değişimin insanları yerlerinden, yurtlarından edip, göçe zorladığı artık herkesin bildiği bir gerçektir. Zorunluluğun yarattığı bir durum olarak bölgeler ya da sınırlar ötesine taşınan insanların yaşadıkları her ne kadar olumsuz, kötü , zor bir durum olarak görülse de, her türlü zorluğa karşın yerini, yurdunu terk eden insanlar için bu hareket, hayata olan bağlılık ve güzel bir gelecek hayalinin kararı olarak görülebilir. Güvende olma istemine bağlı olarak oluşan bu durum göç eden insanların gittikleri yerlere geleneklerini , kültürlerini , inançlarını, adetlerini hatta dillerini beraberlerinde götürmeleri, başka deyişle geçmişlerinden ve aidiyetlerinden uzaklaşmama çabası olarak ele alınabilse de, üst üste binmiş kimlikler olarak beliren bu boyut önceleri kutuplaşmalara yol açsa da zaman içinde melezleşerek göçmen kimliğinin yeniden konumlanmasını sağlayıp, gidilen yere de kültürel değerler katarak toplumsal yapıyı zenginleştirmektedir. Göç olgusunu yaşayanlarla bunu bilmeyen ya da bilmek istemeyenler arasında arabuluculuk yapma amacı taşıyan sergi, sınır içi ve sınır ötesi boyutları gündeme getirerek ötekilerin hikâyelerini sanatçıların gözünden anlatmaktadır.”

Mültecilerin hikayelerine odaklanan sergide 12 ülkeden 50 sanatçının enstalasyon, resim, heykel, fotoğraf, desen ve video çalışmalarından oluşan eserleri yer alıyor.

Santral İstanbul Enerji Müzesi’ndeki sergi 7 Şubat 2022 tarihine kadar açık kalacak.

{gallery}/haber/federasyon/2022/220107_Oteki_Hikayeler_Sergi{/gallery}strong>

p>
nanKaffed

Share