Bir Hafıza Mekanı Olarak Uzunyayla’nın Pınarbaşı İlçesine Bağlı Abaza ve Çerkes Köyleri

BİR HAFIZA MEKANI OLARAK UZUNYAYLA’NIN PINARBAŞI İLÇESİNE BAĞLI ABAZA VE ÇERKES KÖYLERİ

p>
div>
div>
div>


Anavatanları Kafkasya’dan geldikten sonra
Uzunyayla köyleri köyden kente iç göçün yaşandığı sürece kadar neredeyse 100 yıl boyunca kadim Kafkasya kültürüne ev sahipliği yapmıştır. Köyler uzun yıllar boyunca vorşer, haçeş, cenaze törenleri ve düğün gibi platformlar sayesinde Kafkasya ile bağ kurmayı sağlayan hafıza mekanlarının canlı kalmasını sağlamıştır. Ancak 1950’lerde tarımda makineleşmeyle birlikte başlayan iç göç süreci zamanla hızlanmış ve günümüzde köyler boşalma noktasına gelmiştir. Çocuklarına eğitim yoluyla daha iyi bir hayat sağlamak ve arazinin miras yoluyla bölünmesi gibi farklı nedenlerle gerçekleşen köyden kente göç, büyük aile yapısının kırılmasına, dilin kaybına, taşımalı eğitime ve hafıza mekanlarının kaybına yol açmıştır. Biz coğrafi olarak Çörümşek ve Uzunyayla bölgelerini kültürel olarak Uzunyayla adı altında ele alarak köylerdeki ören yerlerini, sit alanlarını fotoğraflar ve tablolarla anlatmaya çalışacağımız bu makalede 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Uzunyayla köylerinde gerçekleştirdiğimiz alan çalışmalarımız esnasında kaynak kişilere yönelttiğimiz sorular yoluyla yaşanan iç göçün hafıza mekanları üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

Makalenin tamamı için lütfen tıklayınızspan>.
span>

p>

----

p>

Bu makale, 115K357 numaralı “Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekanları Üzerine Bir Araştırma” adlı Tübitak projesinin bir ürünüdür.

Kaynak: Karadeniz Araştırmaları. XVII/66: 423-455.

p>
div>
div>
div>
div>
div>
div>+''+nan+''+Abdullah Temizkan, Didem Çatalkılıç

Share
Kadının Görünmeyen Emeğini Görünür Kılmak   Previous post