Adıgey Çerkes Kongresi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Gidecek

 

Adıgey Çerkes Kongresi, Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen "ekstremist faaliyetlerde bulundukları" yönündeki uyarıya itiraz için, konuyu Avrupa insan hakları mahkemesine götürecek.

Hatırlayacağınız gibi, Adıgey Çerkes Kongresi Gürcistan'ın Çerkes Soykırımını tanımasından dolayı gönderdiği teşekkür mektubunda, "Rus - Çerkes savaşları" ifadesini kullandığı için aşırı ve bölücü faaliyette bulunduğu gerekçesi ile Adalet bakanlığı tarafından uyarılmıştı.

Kongre yönetimi bu tanımlamaya itiraz ederek Maykop şehir mahkemesinde dava açmış, fakat davayı kaybetmişti.

Çerkes kongresi bu kez Adıgey yüksek mahkemesine konuyu götürmüş, şehir mahkemesinin kararına ve Adalet bakanlığının uyarı nedenlerine itiraz etmişti. Fakat Adıgey yüksek mahkemesi 6 Nisan'da görüştüğü davayı onamış ve Adalet bakanlığının uyarısını ve bu uyarıyı haklı bulan şehir mahkemesinin kararını onaylamıştı.

Çerkes kongresi başkanı Murat Berzeg, "Her iki mahkemede de yasal haklarının ihlal edildiği" gerekçesi ile Avrupa insan hakları mahkemesine başvuruda bulunacaklarını ifade ederek, "Biz Rus Çerkes haklarının günümüzde düşman veya birbirine karşı olmadıklarını da ifade ettik, fakat bu görüşümüz mahkemede dikkate alınmadığı gibi iki halkına arasında düşmanlığı körüklemekle suçlandık" dedi.

Çerkes Dünyası


nanKaffed

Share