Genel Başkandan Kamuoyuna Duyuru

Federasyonumuzun 22- 23 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen olağanüstü genel kurul halkımızın beklentisine paralel olarak bir sükunet çerçevesinde gerçekleşmiştir. Zaman zaman gerilimleri üst seviyeye çıkaran bireysel değerlendirme ve mülahazalar sevindiricidir ki giderek sönümlenmiş yerine makul ve daha derinlikli analizlere bırakmaya başlamıştır. Bu da pek doğal ve toplumun ihtiyacı olan bir durumdur.Ancak özellikle genelkurul sonrasında “Tüzel şahsiyete haiz” kimselerin, kurum yöneticilerinin federasyonumuzun çalışmasına ve sonuçlarına yönelik olarak kastı aşan ve hatta zaman zaman hakarete varan söylemlerinden rahatsızlığınızı bir kez daha dile getirmek isteriz.
Kurumsal yapılar birbirleriyle kurumsal ilişki ve iletişim kurarlar ve kurmalıdırlar, ancak fırsatı ganimet bilerek eski eski hesapları dökmenin bize bir yararı olmayacağı gibi ilgili kurumlara da zarar verecektir. Dahası değerlendirmeleri Dünya Çerkes Birliği ve tüzük değişikliği bağlamından kopararak kurumsal yapıyı tahkir eden değerlendirmeler bireylerin kişisel değerlendirmeleri olarak algılanmamıştır. Bu itibarla tüm kurumsal değerlendirmelerin kurumsal dil ve meceralarda yapılması beklentimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Aksi durum kurumsal mütekabiliyet çerçevesinde karşılık verilmesi ile yeni gerilimler yaratma riskini taşımaktadır. Bu noktada kurumlarımızı ve yöneticilerini sorumluluk ve dikkat ölçüsünde değerlendirme yapmaya davet ederiz.
Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer
Share