KAFFED Yönetim Kurulu Toplantısı

KAFFED Yönetim Kurulu ilk toplantısını 5 Aralık 2021 günü yaptı.

Yönetim kurulu toplantımız öncesinde, önceki dönem KAFFED Başkanı Yıldız Şekerci ile yönetim kurulu üyeleri Adnan Arslan, Serpil Dizdarlar ve Filiz Kaplan’ın katılımıyla devir teslim töreni yapılmıştır. Tören öncesinde eski yönetim kurulunun yürüttüğü ve devam eden projeler hakkında bilgilendirme yapılmış, anavatanla ilişkiler ve anadil çalışmalarıyla ilgili önemli bilgi ve belgeler yönetim kurulumuzla paylaşılmıştır. 

Toplantıda alınan kararlar şöyledir:

 1. Unvanlı Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

p>

- Tüzük gereği seçilmesi gereken Genel Başkan Yardımcılıklarına Mutlu Akkaya, Turan Akın, Yasemin Oral ve Murat Özden; Genel Sekreterliğe Selçuk Ulutaş; Mali Sekreterliğe Murat Özden; Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreterliğine Doğan Yağan; Sosyal İşler ve Bölgesel Etkinlikler Sekreterliğine Feriha Kankoç seçilmiştir.

 2. KAFFED Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması

p>

- Denetleme Kurulu üyesi Murat Kerim Ertan tarafından, Federasyon yönetim kurulunun organizasyon şeması ile yönetim kurulu üyelerinin görev paylaşımına ilişkin çalışmanın sunumu yapılmıştır.

- Sunulan yönetim kurulu organizasyon şemasına, mevcut ve kurulması düşünülen komisyonlar ile sorumlulukların uygulanması için 07.12.2021 tarihine kadar çalışmalarını sunmak üzere Selçuk Ulutaş ve Yasemin Oral görevlendirilmiştir.

 3. Sosyal Medya Hesaplarının Durumu ve Yayın Politikası

p>

- KAFFED’in sosyal medya hesaplarının mevcut durumu ve yayın politikası ile ilgili tespit ve önerilerinin yer alacağı bir rapor hazırlanmasına,

- Derneklerin sosyal medya hesaplarını yöneten kişilerin iletişim bilgilerinin Federasyona iletilmesi için derneklere yazı gönderilmesine karar verilmiştir.

 4. Üye Dernekler ile İlişkiler

p>

- Federasyonla yeterli iletişimi olmayan derneklerimizin tespit edilerek bu derneklerle öncelikli olarak iletişime geçilmesine,

- Üye derneklere yazı yazılarak tüzüklerini Federasyonla paylaşmalarının istenmesi kararı alınmıştır.

 5. Çeşitli Basın Organlarında Yayımlanan Haber ve Yazılar Hakkında

p>

- Haber sitelerinde Federasyonumuz hakkında yapılan haberlerle ilgili, diğer hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekzip yolunun kullanılmasına, tekzip metni ve ihtarname hazırlanması konusunda Yasemin Oral ve Furkan Soyupak’ın görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

 6. Reyhanlı Davası

p>

- 23.12.2021 tarihinde yapılacak duruşmaya Federasyonumuzu temsilen yönetim kurulu üyemiz Av. Furkan Soyupak’ın katılmasına karar verilmiştir.

 7. Bir Sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı

p>

- Online toplantılara, gündem hafifleyene ve öncelikli konuların görüşülmesi bitene kadar hafta iki kez yapılması uygulamasına devam edilmesine ve bu doğrultuda 07.12.2021 ve 09.12.2021 tarihlerinde yapılmasına,

- Bir sonraki fiziki yönetim kurulu toplantısının 9 Ocak 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

{gallery}/haber/federasyon/2021/211205_YK_Toplanti{/gallery}strong>

p>
nanKaffed

Share