Rusya’da Anadilleri Kısıtlayan Yasa Tasarısına Karşı Putin’e Mektup Kampanyası

Son günlerde anavatanda ve diasporada toplumsal gündemimizin en önemli başlığı haline gelen Rusya Federasyonu’nda Anadillerin öğretilmesini kısıtlayan yasa tasarısı konusunda, kurumsal düzeyde çeşitli tepkiler konulmuş ve tasarının engellenmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Ancak tüm çabalara rağmen evrensel hukuka ve insan hakları ilkelerine aykırı söz konusu yasa tasarısı, Duma ve Federasyon Meclisi tarafından kabul edilerek onay için Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderilmiştir. Devlet Başkanı tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girecektir.

Günümüz iletişim imkanları çerçevesinde bireyler, tepki ve taleplerini doğrudan her türlü makam ve merciye iletebilmektedir. Bu yasa tasarısı ile ilgili endişe, çekince ve eleştirilerimizi doğrudan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletmek ve bu tasarının yasalaşmasının önlenmesini talep etmek için, aşağıdaki Rusça metni kendisine http://en.letters.kremlin.ru/letters/send adresinden ulaştırmak üzere bir kampanya başlatıyoruz.

p>

Kampanyamıza ülkemizdeki ve dünyadaki Çerkeslerin yanı sıra bu yasadan etkilenecek olan Rusya Federasyonu'ndaki diğer halkların (Nogaylar, Tatarlar, Karaçaylar, Balkarlar v.d.) mensupları ile tüm dostlarımızın ve hak savunucularının katılımlarını ve kampanyamızın yaygınlaştırılmasına desteklerini bekliyoruz.

 

Formun Doldurulması:u>

p>

Form oldukça basit olmakla birlikte sayfanın dili İngilizce olduğu için dolduruluşu kısaca şu şekildedir.

“Surname” bölümüne soyadınızı,

“Name” bölümüne adınızı,

“email address where you wish to receive a response or a notification that your message has been forwarded” bölümüne e-mail adresinizi,

“Confirm your email address” bölümüne e-mail adresinizi tekrar yazdıktan sonra,

“In the text input box of your electronic message: state your proposal, statement or complaint” bölümüne “My letter is attached” yazarak

Buraya tıklayıp ilgili dosyayı indirdikten sonra,strong>

p>

“Attach File” düğmesini tıklayıp dosyayı seçip ekleyiniz,

“Send a letter” düğmesine tıkladığınızda,

"Please make sure the form is filled out correctly" yazan yeni bir sayfa açılacak; orada da altta yer alan "Send a letter" düğmesini tıklayıp işleminizi tamamlayabilirsiniz.

 

 

Not 1: Mektubun Türkçesi bilgi için alta eklenmiştir. Sayfadan sadece Rusça metin gönderilecektir.

Not 2: Devlet Başkanlığı’na e posta adresi ile mektubu iletme imkanı bulunmamaktadır, bu tip mektuplar için mevcut tek resmi kanal bu sitedir.

 

 

MEKTUBUN TÜRKÇESİ (BİLGİ İÇİN):

 

“Rusya Federasyonu’nda Eğitim Üzerine” yasasında (No 273-FZ) değişiklik yapılmasına ilişkin  önerinin 25 Temmuz 2018 günü Rusya Federasyonu Meclisi’nde onaylandığını büyük bir endişe ile öğrendim.

Değişiklik önergesi ile Rusya Federasyonu bünyesindeki Cumhuriyetlerin eğitimde anadillerine ilişkin hakları önemli ölçüde ellerinden alınmakta, cumhuriyetlere adını veren halkların anadilleri eğitim sisteminde tamamen “seçmeli” hale getirilmekte, Rusçaya da aynı statünün tanınması ile bu diller baskı altına alınmaktadır.

Bu yasa tasarısı ile anadillerin eğitim hayatında ve sosyal hayatta daha fazla asimilasyon riski altına girmesi nedeni ile, gerek Rusya Federasyonu bünyesinde yaşayan halklar gerek bu halkların Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış akrabaları ve diaspora toplulukları büyük bir rahatsızlık ve tepki içerisindedir.

Bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu Anayasası “Biz, Rusya Federasyonu’nun çok uluslu halkı...” ifadesi ile başlamakta, dil ve kültür çeşitliliği bir zenginlik olarak değerlendirilerek Rusya Federasyonu’nda yaşayan halkların dillerinin korunması ve geliştirilmesi güvence altına alınmaktadır. Söz konusu yasa değişikliği, Rusya Federasyonu Anayasası ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gibi, Rusya Federasyonu’nda barış ve huzurun temelini oluşturan çok etnisiteli, çok dilli, çok din ve kültürlü toplumsal yapıyı sürdürme politikalarına da aykırıdır.

Kuzey Kafkasya’daki halklar başta olmak üzere, Rusya Federasyonu’nda yaşayan tüm sayıca küçük halklar, Federasyon’un çok kültürlü-çok etnisiteli yapısına katkıda bulunabilmek ve anadillerini/kültürlerini koruyabilmek için devlet desteğine gereksinim duymaktadır. Bu dillerin yaşatılabilmesinin ön koşulu eğitim alanında yaygın olarak kullanılmaları ve öğretilmeleridir.

Yasayı savunanlar, önerinin cumhuriyetlerin dillerinde eğitimi engellemediğini, öğrencinin ve ailesinin seçimine bıraktığını öne sürmektedir. Fakat nasıl temel eğitim ve orta eğitim her Rusya vatandaşı için zorunlu ise, herkes öncelikle kendi anadilini öğrenmekle yükümlü olmalıdır.

Mevcut yasa tasarısı bu olanağı ortadan kaldırarak Rusya Federasyonu’ndaki sayıca küçük halkları ve dilleri yok olmaya mahkum etmektedir.

Bu durum Rusya Federasyonu dışında, diasporada yaşayan Kuzey Kafkasyalılar için de hayati önemdedir. Çünkü bu dillerin ve kültürlerin beşiği ve anayurdu Kuzey Kafkasya’dır. Diasporadaki dil ve kültür ancak anayurttaki kardeşleri ile etkileşim halinde varlığını sürdürebilecektir. Bu nedenle mevcut yasa diasporadaki dil ve kültürleri de yok oluşa sürüklemekte, diaspora ve Rusya Federasyonu arasındaki en önemli bağı koparmaktadır.

Önerinin bu hali ile yasalaşması halinde,  Rusya Federasyonu’nun zenginliğini oluşturan çok kültürlü-çok etnisiteli yapısı geri döndürülemeyecek şekilde yara alacak, barış ve huzur ortamına ciddi zarar verilecek ve  Rusya’nın tüm diasporalar ile bağı koparılacaktır.

Bu süreçte sağduyunun hakim olmasını ve tasarının bu şekli ile yasalaşmasının önlenmesini talep ediyorum.

 


nanKaffed

Share