KAFFED Gençlik Çalıştayı Yapıldı

Bölge derneklerimizin gençlik komisyonları temsilcileri ile Kaffed yönetim kurulu üyelerimizin katıldığı toplantı Federasyon merkezinde gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri şöyle idi:

15 Şubat 2014 Cumartesi/ Ankara

1.Oturum 10.00-11.30 Tanışma, Soçi Eylemleri ve Geçmiş Gençlik Kurultayı Değerlendirmesi

2.Oturum 11.45-13.15 Kaffed Projeleri Sunumu , Kaffed Çalışma Grupları Tanıtımı

3.Oturum 14.00-16.00 Örgütlenme Sorunları ve Gençlerin Örgütlülüğe Etkin Katılımı

4.Oturum 16.15-18.30 150.Yıl Planlamaları, Xabze ve Dil Çalışmaları, Genel Değerlendirmeler

{gallery}/haber/federasyon/2014/genc_calistay{/gallery}


nanKaffed

Share