Sürgün ve Soykırımın 150. Yılında Sürgün Anıtı’ndayız…

1 Şubat 2014 tarihinde Federasyon Genel Merkezi'nde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısının ana gündem maddesi 2014 yılında Sürgün ve Soykırımı Anma Etkinliği'nin yeri ve programı idi. Yapılan görüşmeler sonrasında  halkımızın yaşadığı Sürgün ve Soykırımın 150.Yılı olması nedeniyle, yapılacak etkinliklerin bütün bir yıla yayılması ve "2014 yılı 21 Mayıs  Anma Etkinliği" için geniş katılımlı kitlesel eylemler yapılması konularında tavsiye kararı  alınmıştır.

 2 Şubat 2014  tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,  Başkanlar Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda 21  Mayıs etkinliğinin “Sürgün Anıtı” önünde  yapılmasının anlamlı olacağı vurgulanmıştır. Bu  toplantıda;

 * Taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle haykırmak  için, geçen yıl açılışı yapılan İstanbul /  Kartal’daki “Sürgün Anıtı” önünde 24 Mayıs 2014  tarihinde geniş katılımlı kitlesel bir eylem  yapılmasına,

 * "Soykırım ve Sürgünün 150.Yılı Çalışma Grubu"na bölgelerden  yeni katılımların  sağlanmasına,

 * "Sürgün Anıtı" önünde yapılacak kitlesel eylemin  hazırlıkları konusunda, uygun bir tarihte,  İstanbul'da Yönetim Kurulu toplantısının  yapılmasına,  oybirliği ile karar  verilmiştir.

KAFFED Genel Kurulu'nda delegelerimiz ile paylaştığımız  Çalışma Programımızda "Önümüzdeki dönemin en  önemli konusunun, 150. yıldönümünde 'Çerkes  Soykırımı ve Sürgünü'nün tanınması ve  Çerkeslerin uğradığı tarihsel haksızlıkların  giderilmesi olduğu" vurgulanmıştı.

KAFFED Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı boyunca Çerkeslerin haklı  taleplerini daha etkili bir şekilde duyurmak için  kapsamlı bir etkinlik programı düzenlenmektedir. Bu  program kapsamında “sözümüzü söyleyebileceğimiz her  yerde” etkinlikler yapılacaktır.

Her bir muhatap için farklı bir iletişim stratejisi belirleyerek;

 · Rusya Federasyonu yetkililerine,

 · Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine,

 · Uluslararası kuruluşların temsilcilerine,

 · Türkiye, Rusya ve dünya kamuoyuna kendimizi, yaşadıklarımızı ve  taleplerimizi anlatacağız.

 · Ve son olarak, belki de en önemlisi, kendi toplumumuzda ulusal bilincimizi artırmak ve kendi  tarihimizi bir kez daha anlatmak için sözlü/yazılı  bilgilendirme  çalışmaları yapacağız.

Bu konuda duyarlı tüm Çerkesleri ve Çerkes dostlarını, taleplerimizi her  yerde ve  hep beraber haykırmak için göreve  çağırıyoruz.

Unutmayalım ki, bu bizim son 150. yılımızdır...

Kafkas Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu 


nanKaffed

Share