KAFFED Yönetim Kurulu Açıklaması

İSTİŞARE TOPLANTISI DUYURUSU...

p>

20 Nisan 2013 Cumartesi 11:00

p>

TES-İŞ Toplantı Salonu

p>

 

Kamuoyumuza,

Anavatanımız Kafkasya’da ve diasporada çok zor, çok tehlikeli günler geçiriyoruz.

Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte tarihimizdeki en büyük sınavlarımızdan bir tanesini veriyoruz. Binlerce kadeşimizin hayatı çok ciddi tehdit altında, maalesef pek çok kardeşimizi kaybettik. Binlerce Çerkes ailesi parçalandı, evlerini terk etmek, başta Türkiye ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere, bu ülkelerdeki kardeşlerinin yanına sığınmak zorunda kaldı. Küçük bir kısmı anavatanımıza dönme imkanı yakalayabildi, çok büyük bir kısmı hala bu uğurda mücadele ediyor. Tüm kardeşlerimiz büyük imkansızlıklar ve yoksunluklarla savaşıyor. Tam bir seferberlik hali yaşıyoruz.

2014 Soçi Kış Olimpiyatları öncesi, anavatanımız Kafkasya’da ipler hergeçen gün biraz daha geriliyor, tansiyon yükseliyor. Rusya, olimpiyatları bir onur meselesi kabul ederken, uluslararası aktörlerin dahli her geçen gün artıyor. Sahnenin tüm aktörleri, çıkarları uğruna gerilimi arttırmaktan, insanların hayatı, gelecekleri ile oynamaktan çekinmiyor. Bir yandan Kafkasya’da barış, bir yandan anavatan – diaspora ilişkileri, bir yandan da anavatandaki ve diasporadaki birlikteliklerimiz her yönden ağır ve yoğun bir saldırı altında.

Yeni anayasaca süreci ile birlikte Türkiye’de pek çok ciddi gelişme yaşandı, gelecek günler çok önemli, hayati değişimlere gebe. Yaşadığımız ülke, hukuki ve siyasi yapı yeniden şekilleniyor. Toplumumuz, siyasi – ekonomik çıkarlar pahasına manüple ediliyor, kullanılmaya çalışılıyor. Çalışmalarımızı arttırarak yoğunlaştırmalı, etnik – kültürel varlığımızın korunmasını ve gelişmesini sağlayacak daha demokratik, daha özgür, daha adil, daha gelişmiş bir Türkiye için elimizden gelen katkıyı sunmalıyız.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, geleneklerimize ve demokrasiye olan bağlılığı gereği, tüm insanlarımızı ilgilendiren böyle önemli konulardaki söylem ve politikalarını, olabildiğince geniş katılımlı istişare toplantıları düzenlereyek ve mümkün olan en geniş mütabakat ile belirlemeyi prensip edinmiştir. KAFFED, delege olsun olmasın, örgütlülüğe ve birlikteliğe inanan, dileyen herkesin katılabileceği ve özgürce görüş, eleştiri ve tavsiyelerini ifade edebileceği bu toplantıları bir anlamda geleneksel “halk meclisi” niteliğinde görmekte ve büyük önem vermektedir.

Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, yukarıda anılan sorunlarımızı detayları ile konuşma, görüş alış verişi yapma fırsatı bulduğumuz bölge toplantılarımızın ardından, olağanüstü gelişmeler yaşanmış,süreç toplumumuz için  giderek daha riskli, daha tehlikeli bir hal almış, ivedilikle tabanımızla, ulusal – kültürel sorunlarımıza duyarlı tüm insanlarımız ile istişare etme ihtiyacı hasıl olmuştur. Yönetim kurulumuza ulaştırılan, KAFFED’in toplumumuzun tamamını derinden ilgilendiren bu büyük sorunların çözümü amacı ile örgütlülüğüne ve büyüklüğüne yaraşır şekilde ön almasını ve geniş katılımlı toplantılar organize etmesini talep eden 800 imzalı bir dilekçe de sorunlarımızın toplumumuzun büyük çoğunluğutarafından hassasiyetle takip edildiğini ve tabanımızın istişare toplantılarına verdiği büyük değer ve ilgiyi göstermiştir.

Tüm bu hususların değerlendirilmesi sonrası, yönetim kurulumuz tarafından 20 Nisan 2013 Cumartesi 11:00’de TES-İŞ Toplantı Salonu’nda duyarlı tüm insanlarımızın katılımına açık bir istişare toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak toplantı dört oturumdan oluşacaktır. İlk oturumda,hazirun, KAFFED Suriye Kriz Masası tarafından mevcut durum hakkında kısaca bilgilendirilecek, bundan sonra yapılabileceklere ilişkin görüş ve öneriler alınacaktır. İkinci ve üçüncü oturumlarda, “21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgününün 149. Yılı & 2014 Soçi Kış Olimpiyatları” ve “Yeni Anayasa Çalışmaları & Türkiye'de Durum” konuları değerlendirilecektir. Son oturum ise serbest gündem ile yapılacak, katılımcıların diledikleri diğer konularda görüşlerini paylaşmalarına imkan sağlanacaktır. 

Birliğe ve kurumsallığa inanan tüm insanlarımızı, birlikteliğimize ve örgütlülüğümüze güç katacağına, sorunlarımızın çözümüne ciddi yararlar sağlayacağına inandığımız istişare toplantısına katılmayadavet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz...

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu


nanKaffed

Share