KAFFED Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları

KAFFED'in 31.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.


Topantı Tarihi : 31 / 03 / 2013

Karar Sıra No : 146

Yönetim Kurulumuz 31.03.2013  tarihinde Genel Merkez toplantı salonunda toplanmıştır:

Gündemin görüşülmesinin ardından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Suriye’yi terk etmek zorunda kalmış, federasyonumuz tarafından Türkiye’de misafir edilen Çerkeslerin ihtiyaçlarının karşılanması ve anavatana dönüşlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacı ile 6 Nisan 2013 Cumartesi 11:00’da federasyonumuz genel merkezinde Yönetim Kurulu, Suriye Kriz Masası ve yönetim kurulunca katılımı uygun bulunacak isimlerin iştiraki ile değerlendirme toplantısı yapılmasına,

p>

2. 25 Mayıs 2013 Cumartesi Samsun’da gerçekleştirilecek “21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü Anma Etkinlikleri” öncesinde derneklerimizin kendi bölgelerinde gerçekleştirecekleri etkinliklere bölge yönetim kurulu üyelerimizin eksiksiz katılımına,

p>

3. 25 Mayıs 2013 Cumartesi Samsun’da gerçekleştirilecek “21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü Anma Etkinlikleri”nin genel merkez orginazsyonu için Murat Canlı, Erol Taymaz, Demir Kızılkaya, Murat Eğir, Betül Dinçer’in görevlendirilmesine,

p>

4.  Federasyonumuza ulaştırılan, 104 adet, federasyonumuzun isminin “Çerkes Dernekleri Federasyonu” olarak (ilgili tüzük maddeleri ile birlikte) değiştirilmesi gündemi ile olağan üstü genel kurul talebi dilekçesi ve genel kurulun toplanması hususunu düzenleyen tüzüğümüzün 10/b maddesi gereğince 21 Nisan Pazar günü olağan üstü genel kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Nisan Pazar günü ikinci toplantının yapılmasına,

p>

5. Olağan üstü genel kurul hazırlıkları ve isim değişikliğinin istişare edilmesi amacı ile başkanlar kurulunun, genel başkan tarafından 7 Nisan Pazar11:00’de toplantıya çağrılmasına,

p>

6. 24.02.2013 tarihinde 143/3 numaralı karar ile 14 Nisan 2013’de yapılmasına karar verilen istişare toplantısının 20 Nisan Cumartesi tarihine ertelenmesine,

p>

7. Abhazya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile federasyonumuz arasında iyiniyet ve işbirliği anlaşmasının imzalanmasına,

p>

oy birliği ile karar verilmiştir.


nanKaffed

Share