Sakarya Kafkas Derneği Eğitim Faaliyetlerinin 3.sü Yapıldı

Sakarya Kafkas Kültür Derneği eğitim programı çerçevesinde, Sakarya Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı'ndan Arş. Gör. Şule Aydın Turan ile görüş alışverişinde bulunuldu.

p>

Yapılan toplantıda, Derneğin amaç ve stratejisinin belirlenerek, bu amaca yönelik insan kaynaklarının en verimli halde nasıl kullanılacağı, derneğin kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin alt yapı çalışmalarının nasıl olması gerektiği uzun uzun konuşuldu. Varılan mütabakat sonucunda haziran ayından itibaren, hocamızla sürekli bir program çerçevesinde çalışılmasına karar verildi.

{gallery}/haber/diaspora/2013/sakarya/egitim3{/gallery}


nanKaffed

Share