“Gufes” 2001 Yılı Başarı Ödülleri Verildi

Adıge Nıbjıc'e Program "GUFES" bir grup duyarlı kişinin girişimiyle 1999 yılında oluşturuldu. "GUFES" aylık burslar vermenin yanı sıra, üç dalda da yıllık başarı ödülleri vermektedir.


Adıge Nıbjıc'e Program "GUFES" bir sivil organizasyon. Bir grup duyarlı kişinin gönüllü girişimiyle 1999 yılında oluşturuldu. Bir çağrıyla amaçlar, çalışma alanları ve hedefler duyuruldu. Yapılan bu çağrıda "Adıge Halkı bu gün ciddi ulusal sorunlarla karşı karşıyadır. Anavatanda sayımız çok azdır. Yaşamak zorunda bırakıldığımız çeşitli ülkelerde çok hızlı asimile olmaktayız. Adıge dilinin, kültürünün, sanatının, yani bizi biz yapan değerlerin yaşayabileceği, gelişip ilerleyebileceği tek yer "Anavatandır". Birincil görevimiz "anavatana dönüştür". Bunun yanı sıra, dünyanın her neresinde yaşıyorsak yaşayalım halkımıza ve anavatanımıza karşı sorumluluklarımızın olduğu da bir gerçektir. Bu, Adıge olmanın yanı sıra çağına sorumluluk duyan insan olmanın da gereğidir. GENÇLERİMİZ geleceğimizdir. Anavatandaki gençlerimizin hem kendi ulusal kültürel değerlerini yaşayan ve yaşatan hem de evrensel değerleri tanıyan, dünyadaki gelişmelerden haberdar kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla, Adıge Nıbjıc'e Program "GUFES" oluşturulmuştur. Kendini halkına ve anavatana karşı sorumlu sayan tüm dostları, bu oluşuma düşüncelerini katmaya, ekonomik olarak destek olmaya, kendi çevresine duyurmaya çağırıyoruz." denilmekteydi.

Başlangıçta üç girişimcinin (1999 - 2000 öğretim yılında) 3 öğrenciye aylık burs vermesiyle başlatılan oluşum, girişimcilerin anavatan Adıgey'den yaptıkları bu çağrının kısa sürede yankı bulmasıyla gelişti. Katılımcı sayısı kısa sürede beklenin üstünde gerçekleşti. Böylece 2000-2001 öğretim yılında 16 gencimize aylık burs sağlandı. Bursların yarısı öğrencilere yarısı da yeni çalışmaya başlamış gençlere destek amacıyla verildi. Burs verilen gençler Adıge dili - edebiyatı, kültürü, sanatı, folkloruyla, iletişim ve sosyal bilimler alanlarında öğrenim gören ya da çalışanlar arasından seçildi. Herkese gerçekleştirilen çalışmalar ve harcamalar hakkında ayrıntılı bilgiler ulaştırıldı. Yapılan çalışmaların olumlu bulunması ve her türlü harcamalar hakkında bilgi verilmesi, katılımcıların sayısını daha da arttırdı. Böylece yeni öneriler de gelmeye başladı. 2001 yılında bursların yanı sıra 2000 yılında, Sosyal Bilimler, Kültür-Sanat ve İletişim dallarında başarılı çalışmaları olan üç Adıge gencine BAŞARI ÖDÜLÜ verilmesi kararlaştırıldı. Oluşturulan altı kişilik komisyon, ödülleri, birer başarı plaketi ve 300er dolar para olarak belirledi. 2000 yılı GUFES Başarı ödülleri, Nisan 2001 de Adıge Cumhuriyeti Kültür Sarayında çok sayıda davetlinin huzurunda sahiplerine verildi.

2001-2002 öğretim yılında GUFES belirlediği koşullar ve hedeflediği alanlarda olmak üzere:

Adıgey Sosyal Bilimler Enstitüsünden 3 kişi (Adıgece Konuşma Kılavuzu hazırlanması projesine destek),

Adıge Televizyonu Adıgece yayınlardan 1 kişi,

Adıge Makhe Gazetesinden 1 kişi,

Devlet Halk Dansları Topluluğu NALMES'den 1 kişi,

Devlet Halk Şarkıları Topluluğu YlSLAMEY'den 6 kişi olup, katılımcılarımızdan Dr. Ehsan Saleh ve Cihan Candemir, Yislamey'in 10. Kuruluş yılı olması nedeniyle 2 şer kişiye özel burs vermişlerdir.

Adıge Tiyatrosundan 1 kişi,

Adıgey Kültür ve Sanat Vakfından 1 kişi,

Rostov Devlet Konservatuarından 1 kişi,

Adıge Devlet Üniversitesi Adıge Dili ve Kültürü Fakültesinden 2 kişi,

Adıgey Müzik Yüksek Okulundan 2 kişi,

Yabancı Diller Fakültesinden 1 kişi,

Turizm Fakültesinden 1 kişi olmak üzere toplam 21 gencimize aylık burs vermektedir.

Adıge Nıbjıç'e Program "GUFES" belirlediği çalışma alanları, izlediği ilkeler, sağladığı güven ve her yıl artan katılımcılarıyla başarıya ulaşan ciddi bir girişim olmuştur.

BAŞARI ÖDÜLLERİ

GUFES yıllık başarı ödüllerinin verileceği kişileri belirlemek üzere oluşturulan komisyon yıl boyunca gençlerin çalışmalarını izleyip sunulan önerileri değerlendirerek sonuçları ertesi yılın Nisan ayında açıklamaktadır. Bu yılki komisyonda , Prf. Şhalaho Abu, Öğretmen Yedıc Memet, Kültür Bakan Yardımcısı Tlıxuç Anzavır, Adıgey Radyo ve TV Gen. Müdürü Yemıç Nurcan, Çetao İbrahim, Huade Adnan bulunmaktadır. Yıllık Başarı Ödülleri Adıgece olmak koşuluyla, Sosyal Bilimler, Kültür-Sanat ve iletişim dallarında başarılı çalışmaları olan gençlere verilmektedir. 2001 Yılı Başarı Ödülleri 23 Mayıs 2002 günü Maykop'ta "Aktiv Dil öğretim Merkezinde" düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.

Ödül törenine kültür ve sanat çalışanları, basın yayın kuruluşu temsilcileri, eğitim ve bilim adamları ile Gufes'in bursiyerleriyle geçen yıl başarı ödülü alanlar katıldılar.

Yedıc Memet, konukları selamlayarak, Gufes'in kısa geçmişini anlattı. "Özellikle böyle bir oluşuma düşünsel ve ekonomik katkı sağlamaları amacıyla yapılan "çağrıya" gönülden destek veren "katılımcılara" teşekkür ederim. Biz, katılımcıların temsilcileri olarak buradayız. Bizler de "Gufes" katılımcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu oluşumun sağladığı başarı ve onur gerçekte bir çok farklı ülkelerde yaşasa da kalpleri anavatan için atan katılımcı arkadaşlarımızındır. Bu oluşuma destek veren Türkiye, Almanya, İsrail, İsviçre, Hollanda, Fransa'daki "katılımcıları" bir bir saygıyla selamlıyorum. Ama izninizle bir kişiye, BAJJ Kaya dostumuza ilk günkü heyecanını hiç kaybetmeden özverili çalışması ve bu oluşuma en büyük emek veren kişi olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gençlerimiz yarınımızdır, umudumuzdur. Sizlerden çok iyi çalışmalar bekliyoruz. Kendi ulusal değerlerinizden kopmadan evrenseli yakalamaya, dünyalı olmaya çalışınız". Yedic Memet ayrıca Gufes'in geleceğe ilişkin projeleri hakkında da kısaca bilgi verdi.

Ödül Komisyonunun kararını okuyan Çetao İbrahim, Sosyal Bilimler Dalında Adıge Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışanlarından Nekhay Tamara'ya Adıge Yazar Aşine Hazret'in edebi kişiliği üzerine yazdığı bilimsel tezi ve Nart Destanlarının 8 cilt olarak yeniden basımının redaksiyonu çalışmaları nedeniyle, Kültür-Sanat Dalında, Oşten Müzik Grubundan Pşınavo Yirıgu Zemanbiy'e Adıge müziği üzerine çalışmaları ve diaspora müziğine yakın ilgisi, İletişim Dalında, Adıge Televizyonu Adıgece Haberler Bölümü spikerlerinden Davur Husen'e Adıge dilini çok güzel kullanması ve ulusal sorunları gerçekçi biçimde gündeme taşıması nedeniyle 2001 Yılı GUFES Başarı ödülleri verildiğini belirtti.

Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Şhalaho Abu, "Gufes, adından da anlaşılacağı gibi kalpten gelerek çok içten, çok samimi olan kişilerin oluşturduğu gönüllü bir girişim. Çok farklı ülkelerde yaşamak zorunda olsalar da "Gufes Katılımcılarını" anavatan ve kendi öz kültürlerine olan sevgileri bir araya getirdi. Bu çok duyarlı, bilinçli ve saygıdeğer bir davranış. Gufes burada "Adıgeyde" gençlere yönelik çok güzel işler yapıyor. Çok sayıda gencimize her ay burslar, bugün olduğu gibi başarı ödülleri veriyor. Gençlerimize çok büyük destek sağlıyor ve teşvik edici oluyor. Gufes adına işleri burada yürütenler adlarının bile söylenmesini istemiyorlar. "Biz de diğer arkadaşlarımız gibi Gufes'in birer katılımcısıyız" diyorlar. Bu bizim burada hiç alışık olmadığımız bir durum. Bu programa destek veren katılımcıların Adıge tarihinde hakkettikleri yeri alacağına inanıyorum. Her birini saygıyla selamlıyorum. Gençlerden de bunun bilincinde olmalarını istiyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

Konukların alkışları arasında plaketler ve para ödülleri sahiplerine verildi. Ödüllerin verilmesinden sonra söz alan konuklardan Kültür Bakan Yardımcısı Tlexuç Anzavır "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Gufes gerçekten gençlerimize yönelik çok özel çalışmalar yapıyor. Bu oluşum, bu yaklaşım bize çok yeni çok farklı geliyor. Bu çok büyük ve saygın bir düşünce. Bu programı kim ya da kimler düşünüp organize ettiyse büyük düşündüklerini ortaya koydular. Hepsini kutluyorum. Gufes, gelişmiş ülkelerdeki benzerleri gibi çalışıyor. Bu başarı ödülleri çok teşvik edici olmaktadır. Gençlerin bu ödüllerle yüklendikleri sorumlulukların bilincinde olacaklarını umuyorum." dedi. Adıge TV Adıgece Yayınlar Başkanı Şhalaho Sveta "Gufes'in yaptığı güzel çalışmalar burada çok kişiye örnek oluyor. Çok farklı ülkelerde yaşayan katılımcılar arasında anavatan merkezli çok güzel bir bağ da kurulmuş oldu. Bu yapının çok daha gelişerek büyük işler yapacağına inanıyorum." dedi. Devlet Halk Dansları Topluluğu "NALMES" Genel Sanat Yönetmeni Khul Muhamed, Adıge Makhe Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Beğuşe Azamet ödül verilen kişilerin çok isabetli seçildiğini, bu seçimin hem bu yıl hem de geçen yıllarda isabetle yapılmasından son derece memnun olduklarını belirttiler. Yenemıko Mevlid "Gufes ödülleri gelecekte Adıgelerin Nobel ödülü gibi olacak ve ona sahip olabilmek için herkes yarış içinde olacaktır. Başarılar diliyorum." dedi.

Ödül alanlar adına söz alan Nekhay Tamara "Çalışmalarımızın farkına varan, bizi izleyen, gözetleyen "Gufes Katılımcılarına" çok teşekkür ediyoruz. Onlar burada doğmadılar, burada yaşamadılar, ancak anavatanlarına olan sevgiyle bize ulaşıyorlar. Onlara saygı duyuyorum. Bugünkü gibi hayatımda heyecan duyduğum hiç bir gün yaşamadım. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Bu ödülün bize çok önemli sorumluluklar yüklediğini biliyoruz. Her birimiz kendi alanlarımızda elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Ödül komisyonuna ve hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi

Tören, Gufes katılımcılarına "Teşekkür Mektubu" yazılması, "katılımcıların" adlarının kalıcı olabilmesi ve Gufes'in toplantılarında asılı durması için büyükçe bir liste yapılması önerisiyle sona erdi.

"Adıg Press"

Gufes e-mail: adige@istnet.ru

Kaffed

Share