Çerkes Toplumunda Kadın

Nesij Nidal ALHAS

21 Martta 2024 tarihinde düzenlenen, Kaffed Meşe Altı Toplantısında “Çerkes Toplumunda Kadın” konusunu genç soydaşlarımızla konuştuk. Diğer toplantılardan farklı olarak yeni üyeler de katılım sağladı. Bazılarının da ilk toplantısıydı. Moderatörlüğünü Feyza Önal’ın yaptığı toplantıda ilk ve en çok tartışılan konu “Kadın thamade olabilir mi?” sorusuydu. Toplumumuz açısından önem içeren bu soruda cevap çoğumuz için “Evet, Çerkes toplumunda kadın thamadeler olabilir.” Oldu. Bunun dışında sorulan sorular ve tartışma konuları da gayet önemliydi. Bu sorulardan bazıları da:

-Toplumumuzda kadınların yaşadığı zorluklar neler?
-Bu zorluklar nasıl giderilir?
-Kadınların derneklere ve yönetimlere katılımın arttırılması için ne yapılmalı?

Genç katılımcıların hepsi soruları kendi yorumlarını ve örneklerini de ekleyerek cevapladılar. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda “Çerkes Toplumunda Kadın” konusunu genç yorumlarımızla aramızda tartışmış olduk.

Peki biz bu durumu ne kadar iyi anlayabiliyoruz? Derneklerimizde kadınların katılımları ne kadar yeterli, yönetimlerde ne kadar kadın üye var, kaç kadın başkanımız var, kadınların yönetime katılması için neler yapıldı ve yapılıyor ayrıca toplumumuzdaki kadınların sorunlardan ne kadar haberdarız ve ne kadarını biliyoruz? Peki Kaffed ve bağlı derneklerin kadınlar için yapabileceği bir şeyler olabilir mi? Evet olabilir.

Örneğin:

-Kaffed ve bağlı derneklerin yönetim kurullarının seçiminde kadınların en az yüzde elli oranında temsiliyet hakkının verilmesi gerekir.

-Yönetime giren kadınların kendilerini ifade edebilme olanaklarının mutlaka yaratılması gerekir.

-Yönetim kurulu başkanlıklarında kadınların adaylıklarında ısrarcı olunmalı ve pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.

-Kadınların kendi sorunlarını ve diğer sorunlarını mutlaka kendilerinin ifade etmesi sağlanmalı.

-Kaffed ve üye derneklerin kültürel ve sosyal aktivitelerinde hizmet işlerinin (temizlik, ikram, ikramın hazırlığı vb.) mutlaka ortak yapılması.

Sonuç olarak eğer ki Çerkes derneklerinde kadınların katılımının sağlanmasını istiyorsak, Çerkes kadınlarının sorunlarına çözüm bulunması, önerilerinin dikkate alınması ve yönetim kurullarında daha fazla söz sahibi olması gerekmektedir.

Share