Vatanına Dönenlere Yönelik Baskılara Son Verilsin!

 
Anavatanımızdaki Cumhuriyetlerimizde vatandaşlık veya oturum alan soydaşlarımıza yönelik olarak son yıllarda artan yıldırma ve baskı politikaları anavatan-diaspora ilişkilerini zedelemeye devam ediyor. İnsanların vatanlarından tekrar sökülüp atılması insani, hukuki ve vicdani olarak hiçbir şekilde kabul edilemez. 
 
Bu yaklaşımın son iki örneği Adıgey Cumhuriyetinden Muammer Canıdemir ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nden Tarık Topçu’ya karşı sergilenmiştir. Her iki konu da yargıya taşınmış olup 13 Aralık 2018 tarihinde Muammer Canıdemir’in vatandaşlık hakkının iptaline karşı açtığı davanın temyiz duruşması Krasnodar Eyalet Mahkemesi’nde, yine aynı tarihte Tarık Topçu’nun oturum hakkının iptaline ilişkin davanın duruşması ise Nalçik Cumhuriyet Mahkemesi’nde görülecek. 
 
Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası içerisinde görülecek bu davalarda, hakkaniyete, hukuka, adalete ve vicdana uygun şekilde soydaşlarımızın lehine kararlar çıkmasını diliyoruz. 
Her Çerkes tarihi vatanının bir nevi vatandaşıdır, vatanından kopartılamaz. Bu tip sorunların tekrarlanmaması ve köklü şekilde çözümü için Federasyonumuz tarafından sürekli gündemde tutulan çifte vatandaşlık hakkının tüm Çerkeslere daha fazla gecikmeden tanınması gerekmektedir.

nanKaffed
Share