KAFFED Yönetim Kurulu Toplandı

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 06 Mart 2016 Pazar günü saat 10.00’da Federasyon Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantıda gündem maddeleri ile 07 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında gündeme getirilen görüş ve öneriler üzerinde detaylı fikir alışverişleri yapılarak gerekli kararlar alındı.
 
05.03.2016 Cumartesi günü 21 Mayıs Komisyonu’nun Genel Merkez binasında gerçekleştirdiği toplantı sonucu alınan kararlar Yönetim Kurulu ile paylaşılıp görüş birliğine varıldı. 21 Mayıs Haftası detaylı programı en kısa sürede hem üye derneklerimizle hem de soydaşlarımızla web sitemizden paylaşılacaktır.
 
Devamında Anadil Komisyonu yaptığı çalışmalarla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp yönetim kuruluna sundu. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 5-6-7-8. Sınıflarda okutulacak olan seçmeli Anadil derslerine ilişkin yürütülen kampanyalar, anadilini konuşabilen ancak okuyup yazamayanlar için organize edilmiş hızlandırılmış okuma yazma seferberliği, 14 Mart Adige Dil Günü ile ilgili yerelde etkinliklerin düzenlemesi, raporun ana başlıklarını oluşturmaktadır.
 
05.03.2016 tarihinde Genel Merkezde Suriyeli Çerkesler ve Diğer Mültecilere İlişkin İnsani Yardım Komitesi toplantısı yapılmış, komite faaliyetlerine yönelik Yönetim Kurulu’na bilgi verilmiştir.
 
Sonrasında Tüzük Tadilat Komisyonunun, tüzük çalışmasına yönelik anketi WEB sitemizde yayınlamasına ve görüş toplamasına, karar verilmiştir.

nanKaffed
Share