Vladislav Ardzınba’yı Doğumunun 70.Yılında Anıyoruz

Abhazya Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Abhazya Kurtuluş Savaşının Başkomutanı, Büyük Devlet Adamı Vladislav Ardzınba'yı doğumunun 70.yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Vladislav Ardzınba , siyasi liderliği askeri liderlikle bütüneştiren “başkomutan” olarak zaferin en büyük mimarıydı. Ardzınba, sadece Abhazlar için değil tüm Kafkas halkları için halkını bağımsızlığa taşıyan büyük bir lider ve kahraman olarak hem halkının yüreğinde hem de tarihin onurlu sayfalarında yerini almıştır.

Gittin diye bitersin mi sandın bizde?
Sen; ülkesine baharı getiren adam, ‘’ Bağımsızlığımızın asil kahramanı ’’ olarak yeşereceksin her zaman bu gönüllerde…
VLADISLAV ARDZINBA Vladislav Ardzinba 14 Mayıs 1945 yılında Abhazya’nın Sohum Şehri’nde Aşağı Eşera köyünde doğdu. Sohum Eğitim Enstitüsü Tarih Bölümünü bitirdikten sonra Tiflis Devlet Üniversitesinde doktorasını tamamladı ve 18 yıl boyunca akademisyen olarak çalıştığı Moskova’da Orta Doğu kültürleri ve Medeniyetleri üzerine uzmanlaştı. Kaf-Dav tarafından Türkçe’ye kazandırılan “Eskiçağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri” adlı kitabının yanı sıra pek çok bilimsel ürün verdi. Daha sonra Abhazya’ya döndü ve çeşitli akademik ve politik görevler üstlendi.

1990 yılında Abhazya Yüksek Sovyeti Başkanlığına seçildi ve 14 Ağustos 1992 yılında Gürcü Milli Muhafız Birliklerinin Sohum’a saldırması üzerine başlayan Gürcü-Abhaz savaşında Abhaz kuvvetlerinin başkomutanlığını yaptı ve 30 Eylül 1993 yılında Abhazya’yı bağımsızlığına kavuşturdu. 1994 yılında Abhazya Parlamentosu tarafından Devlet Başkanı olarak seçildi ve 1999 yılında yapılan ilk genel seçimlerde halk tarafından kendisine tekrar verilen Başkanlık payesini Sergei Bagapş’ın yerini aldığı 2005 yılına kadar taşıdı.

2000’li yılların başından itibaren bozulmaya başlayan sağlık durumu 2010 yılında iyice kötüleşti ve 4 Mart 2010 tarihinde Moskova’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abhazya’da Ardzinba anısına 3 günlük yas ilan edildi. Dönemin Devlet Başkanı Sergei Bagapş’ın da ifadesiyle “Onun Abhaz halkına hizmetleri sonsuzdu.”

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU


nanKaffed

Share