150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek: Program

150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecekspan>
Kaffed İnsan Hakları Etkinliği

p>

13-14 Aralık 2014
Türk İş Konferans Salonu
Bayındır Sok. No 10, Kızılay, Ankara

p>

PROGRAMspan>
[Son güncelleme: 11 Aralık 2014, 22:00]

p>

13 ARALIK 2014 CUMARTESİ
09:00-09:30    Kayıtlar
09:30-10:00    Açılış konuşmaları

10:00-11:45    Siyaset, Çoğulculuk ve Çerkesler
Oturum Başkanı: Vacit Kadıoğlu

Prof.Dr. Tülay Bakır (Samsun Milletvekili, Ak Parti)
Engin Özkoç (Sakarya Milletvekili, CHP)
Reşat Doğru (Tokat Milletvekili, MHP)
Kemal Aktaş (Van Milletvekili, HDP)

11:45-12:00    Çay Arası

12:00-13:00    Kültür, Kimlik Politikaları ve Çerkesler
Oturum Başkanı: Filiz Çelik

Neoliberal Küresel Düzlemde Çerkesler ve Siyasallaşma Deneyimleri
Prof.Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Çerkesler ve Demokratik Kimlik Politikaları
Prof.Dr. Sevda Alankuş (Kadir Has Üniversitesi)

13:00-14:00    Öğle Yemeği

14:00-16:00    Demokratik Hak Mücadelesi Pratiği ve Çerkesler
Oturum Başkanı: Ömer Atalar

Av. Öztürk Türkdoğan (İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı)
Av. Haşim Savaş (Mazlum Der MYK Üyesi)
Dr. Metin Bakkalcı (İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri)
Prof.Dr. Baskın Oran

16:00-16:30    Çay Arası

16:30-18:00    Uluslararası Gelişmeler, Kafkasya ve Çerkesler
Oturum Başkanı: Erol Taymaz

Ukrayna Krizi Sonrasında Rusya'nın Kafkasya Politikası
Prof.Dr. Oktay F. Tanrısever (ODTÜ)

Orta Doğu'daki Gelişmeler, Türkiye ve Çerkesler
Hasan Kanbolat (Ankara Politikalar Merkezi)

Uluslararası Gelişmeler Işığında Kafkasya ve Çerkesler
Prof.Dr. Mitat Çelikpala (Kadir Has Üniversitesi)
 

p>


14 ARALIK 2014 PAZAR
09:00-09:30    Kayıtlar

09:30-10:45    1. Oturum
Oturum Başkanı: Atilla Mutlu Alkış

Abhazya ve Diaspora
Necdet Akoğlu (Abhaz Dernekleri Federasyonu)

150.Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek
Sönmez Can (Birleşik Kafkas Konseyi Derneği)

Geçmişimizle Hesaplaşmalı, Geleceğimizle Barışmalıyız...
Hatko Schamis (Çerkesya Yurtseverleri)

Tarihsel Sürece, Bugüne ve Geleceğe Dair Tespit ve Öneriler
Demokratik Çerkes Hareketi Temsilcisi

10:45-11:00    Çay Arası

11:00-12:30    2. Oturum
Oturum Başkanı: Doğan Özden

Düzce Üniversitesi'nde Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü Açılma Süreci ve Öneriler
Y.Doç.Dr. Fehmi Altın

Adana Kafkas Anaokulu: Türkiye Diasporasında ilk Anaokulu Projesi
Psımıth İsa Elagöz

Anadil Eğitimi: Güncel ve Gelecek Nasıl Olmalı?
Haguare Ertan Koyuncu

Seçmeli Adigece Dersi ve Yaşanılan Sorunlar
Dijan Toğan Sürücü

Dil, Kültür ve Toplum İlişkisi
Yemuz Bayazıt Tarakçı

12:30-13:30    Öğle Yemeği

13:30-15:15    3. Oturum
Oturum Başkanı: Melike M. Atlay

Sanaldan Gerçeğe, Hamasetten Eyleme…
Sezai Babakuş

Anayurda Dönüş Çalışmaları ve Tij İlkay Dönüş Yolu Projesi
Miraç Dug

Geri Dönüş ve Abhazya
Adnan Özveri

Suriye - Ortadoğu Savaşı ve Çerkesler
Uğur Pihava

Vatanı Yeniden Haketmek
Vezir Savrum

Sürgünün 150. Yılında Anavatan ve Diaspora İlişkileri
Ergün Yıldız

15:15-15:30    Çay Arası

15:30-17:00    4. Oturum
Oturum Başkanı: Mesut Akman

Yeniden Yapılanma Üzerine
C. Murat Canlı

İttifaklar Siyaseti ve Örgütlenme Üzerine
Filiz Çelik

Çerkesler Uluslararası Bir Baskı Grubu Yaratabilir mi?
Y.Doç.Dr. İsmail Güneş

Birlikte Varız ve Birlikte Var Olacağız
Av. Muharrem Saran

Denge ve Denetleme Ağı ve Yeni Anayasa Çalışmaları
Av. Hasan Seymen (Denge ve Denetleme Ağı Sözcüsü)

17:00-18:30    5. Oturum
Oturum Başkanı: Mustafa A. Özbek

Anavatan ve Türkiye Diasporasının Temel Sorunu; Aynı Zamanda Kimlik Sorunudur
Mansur Balcı

Aynı Gökyüzü Altında Benzer “Kaderi” Paylaştıklarımızla Omuzlarımız Birbirine Değmeli
Yaşar Güven

Seçimler, Türkiye'nin Sınır İçinde ve Sınır Dışındaki Politikaları ve Çerkes Halkının Konumu
İnci Hekimoğlu

Çok Örgüt Çok İş Midir!? Her Şeyi Yalnız Biz Mi Biliriz!?
K'eref Yalçın Karadaş

Demokratikleşme ve Medya Çalışmaları
Fırat Kozok
 
Gençlik Örgütlenmesi
Emre Turhan
 

p>

Not: Güncel program için lütfen bu sayfayı takip ediniz.
Tebliğlerin özetleri ve/veya tam metinleri konferanstan sonra bu sayfada yayımlanacaktır.

p>

Web: www.kaffed.org
e-posta: info@kaffed.org
Tel: (312) 222 8589
 


nanKaffed

Share