Sn. Atilla Kart Meclise Abhazya Konusunda Soru Önergesi Verdi

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart TBMM Başkanlığına Sayın Başbakan R.Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Abhazya konusunda soru önergesi verdi. İlgili önerge ekteki gibidir. 

 

                                                                                                                                                      3 Ekim 2013

p>

TBMM Başkanlığına

p>

                    Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn. R.Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

p>

                                                                                                           Atilla Kart

p>

                                                                                                          CHP Konya Milletvekili

p>

 

                        İlgi       ;strong>(a) 07.05.2009 tarih ve 7877 sayılı yazılı soru önergemiz.

p>

                                     (b) 21.08.2009 tarih ve 9241 sayılı yazılı soru önergemiz.

p>

                                     (c ) 03.12.2009 tarihli ve TBMM Başkanlığı tarafından

p>

                                               iade edilen yazılı soru önergemiz.

                                     (d)16.12.2009 tarih ve 11550 sayılı yazılı soru önergemiz.

p>

                                     (e)16.06.2010 tarih ve 15118 sayılı yazılı soru önergemiz.

p>

 

--Yukarıda sözü edilen önergelerimizde; Kafkasya’da meydana gelen çatışmalar sonucunda Bölge’de yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş, bu gelişmeler sonucunda Türkiye’nin Abhazya’ya karşı ambargo uygulamaya başladığı, ambargo sonucunda Türkiye’de yaşayan ve sayıları 500 binin üzerinde olan Abhaz ile sayıları 4 milyonu aşan Kuzey Kafkasyalı’nın akrabalarıyla olan ilişkilerinin kesildiği ve engellendiği; Abhazya’ya gitmek isteyenlerin ancak Rusya Federasyonundan vize almak suretiyle gidebildikleri, bu durumun ise her anlamda ciddi mağduriyetler yarattığı ifade edilmiştir.

p>

--Abhazya ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin ve hassasiyetlerin dışında kalarak ifade ediyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı konumunda olan bu insanlarımız,  anayasal güvence altında bulunan Seyahat Özgürlüklerini kullanamamaktadır. Çoğunun aile bütünlükleri parçalanmış durumdadır. Aile büyükleri ile olan  insani ilişkilerini ve yükümlülüklerini yerine getirememektedirler.

p>

--Gürcistan ile olan diplomatik ilişkilerini aksatmadan da , Türkiye kararlı bir tavır ve irade ile, kendi yurttaşlarının hukukunu pekala koruyabilir. Daha doğrusu, Türkiye, bu yönde iradesini ve kararlılığını ortaya koymalıdır. Hükümetin demokratik açılım söylemlerinin tutarlı ve samimi olmadığını gösteren pasif ve düşündürücü bir tablo söz konusudur. En son , 23 Nisan 2013 tarihinde, Ankara’da düzenlenen “23 Nisan Çocuk Halk Dansları Şenliğine”, Gürcistan’ın baskısı sonucunda, Abaza Çocuk Halk Dansları Topluluğunun katılımı engellenmiştir. Böylece kültürel ambargo uygulanmıştır. Hükümet, kendi yurttaşlarının kültürel anlamda faaliyetini engelleyerek ayırımcılık yapmıştır. TRT Yetkilileri , katılım konusunda güvence verdikleri halde, gelen baskılar sebebiyle Abhazyalı çocuklar tüm hazırlıklarını yapmış olmasına rağmen Şenliğe katılamamışlardır.

p>

Türkiye, egemenlik hak ve yetkisini kullanmakta zaafiyet göstermektedir.

p>

Anlatımı yapılan bu hususlar, 23. Yasama Döneminde sürekli olarak gündeme getirilmiş, bu konularda Hükümet göreve davet edilmiş ise de; yukarıda sözü edilen önergelerimize ya hiç cevap verilmemiş,  ya süresinden sonra cevap verilmiş ya da ve maalesef gerçeğe aykırı cevaplar verilmiştir.

p>

Sözgelişi; en son ilgi (e)’de sözü edilen önergemize, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzasıyla verilen 2 Ağustos 2010 tarih -15118 sayılı cevapta; ….Abhazya’da yaşayan vatandaşlarımızın Konsolosluk işlemlerinin ilgili Dış Temsilciliklerimizce yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğu;em>

p>

Trabzon – Sohumstrong>arasında özel işletmelerce gemi seferleri düzenlenmesi, Abhazya ihtilafının çözümünde bir güven artırıcı önlem olarak Bakanlık tarafından gündeme getirilmiş ve hala da gündemde tutulmaktadır….”em> denilmiş olmasına rağmen;

p>

uygulamada ve fiilen bu yönlerde hiçbir çalışmanın olmadığı bilinmektedir. Bir başka ifadeyle; Dışişleri Bakanlığı, muhayyel dileklerini , bir icraat girişimi olarak sunmuş  ve böylece  Devlet sorumluluğu ve ciddiyetiyle bağdaşmayan ve özü itibariyle gerçek dışı beyan anlamına gelen bir açıklama yapmış olmakla;  bu hususa vurgu yapmak gereğini duyuyoruz.

p>

Bu sebeple, iş bu önergemiz üzerine verilecek cevaplarda, benzeri bir şekilde gerçek dışı açıklamalarda bulunulmamasını da yeri gelmişken ifade ediyoruz.

p>

Anlatımı yapılan safahat doğrultusunda bir kez daha soruyoruz;

p>

 (1)Yurttaşlarımızın Temel Hak ve Özgürlükleri niteliğinde olan, anayasal güvence altında bulunan Seyahat Özgürlüklerinin engellenmemesi için ,  Hükümet, neden aktif ve sorumlu bir tutum almamaktadır?

p>

Hükümet bu konuda neden duyarsız kalmaktadır?

p>

 (2) Demokratik açılımsöylemlerinin ısrarla gündeme getirildiği bu dönemde, bu söylemlerin tutarlılığı ve inandırıcılığı adına da olsa, Hükümetin artık bu ihlalleri gidermesi gerekmez mi?

p>

Yurttaşlarımız arasında ayırımcılık anlamına gelen bu tavır ve politika, bundan böyle de sürdürülecek midir?

p>

 (3) Abaza” Çocuk Halk Dansları Topluluğunun, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Halk Dansları Şenliğine katılımı son anda neden engellenmiştir?

p>
nanKaffed

Share