21 Şubat Anadil Günü Kutlu Olsun!

UNESCO Genel Kurulu Kasım 1999 tarihinde 21 Şubat’ı “Uluslararası Anadili Günü” olarak kabul etmiştir. 2000 yılından beri bu gün Uluslararası Anadili Günü olarak anılmakta ve kutlanmaktadır.

21 Şubat 2002 tarihinde UNESCO yayınladığı Dünya Dilleri Atlası’nda dünyada konuşulan 6.000 dilin yarısının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtilmişti.

Maalesef Çerkes dilleri de bu tehlikeden çok uzak değildirler.

Bu tehlikeden uzaklaşmak için neler yapmalıyız?

Çok dilliliğin, çok kültürlülüğün tehlike değil zenginlik olarak algılandığı ve bunların yaşatılması için önemli çabaların sarf edildiği bir döneme girilmesini şans olarak görüyoruz.

Bizimde Çerkes toplumu olarak öncelikli olarak yapmamız gereken, dilimizi her ortamda konuşarak, çocuklarımıza ısrarla öğreterek anadilimizin yok olma sürecini tersine çevirmek olmalıdır. Bask atasözünü hatırlayacak olursak “Bir dil az sayıda insan tarafından konuşulduğu için değil, bilenler o dili konuşmadığı için yok olur.” Çağımızda tek başına bu çabalar yetmediği için içerisinde yaşadığımız devletlerin daha da demokratikleşmesine katkı sağlayarak anadillerin öğretilmesine yapacakları desteğin artmasını sağlamalıyız.

Dilsiz Ulus Ölüdür…

Dilimiz Ölmedi…

Dilimizin, Ulusumuzun Sonsuza Kadar Yaşaması İçin

HA MARJE !...

ANADİL GÜNÜNÜZ  KUTLU OLSUN...

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

 


nanKaffed

Share