Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Açıklaması

18 Mart 2002 Tarihinde Abhazya'nın Gal Bölgesi topraklarında, Batı Gürcüstan'dan sızan, "Orman Kardeşleri" grubundan Gürcü teröristler tarafından mutat terör eylemi gerçekleştirilmiştir. Bu kez teröristlerin saldırı hedefi dört BDT Barış Gücü askeri oldu; rehin alındılar ve Gürcüstan'ın Zugdidi bölgesine götürüldüler. Abhazya ile sınır olan bölgede "Beyaz Lejyon", "Orman Kardeşleri" v.b terör örgütlerinin üstlendiği biliniyor. Bu örgütler yerli halka, Abhazya polis ve ordu çalışanlarına, BM misyonu ve BDT barış gücü personeline karşı çok sayıda suç işlediler.


Bu suçlarla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi kararlarında birçok kez Gürcüstan makamlarının, Gürcüstan topraklarından Abhazya'ya sızan yasa dışı silahlı grupların faaliyetlerini sona erdirme yükümlülüğünü yerine getirmesinde ısrar etti.

Ancak Gürcüstan makamları teröristlerin faaliyetlerini engellemek için hiçbir girişimde bulunmadı. Üstelik, Barış Gücü askerlerinin kaçırılması olayının da gösterdiği gibi, Gürcüstan yönetimi bu yönde herhangi bir adım atmaya niyetli değil. Bizim görüşümüze göre, Gürcüstan devlet başkanı E. Şevardnadze'nin "Dört Barış Gücü askerinin kaçırılması, bu askerlerin daha önce iki Gürcünün kaçırılması olayına karışmasıyla bağlantılı" açıklaması da bunu kanıtlıyor.

Gürcüstan makamlarının eylemsizliği bizi şuna inandırıyor ki, bu ülkenin makamları eskiden olduğu gibi terörizmi hoş görme ve teşvik etme politikası izliyorlar.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, rehine alma olayının hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diliyor ve aynı zamanda şu açıklamayı gerekli görüyor.

Abhaz tarafı, Gürcüstan makamlarının Abhazya'ya yönelik devlet terörizmi politikası izlediğine defalarca işaret etti. Abhazya'ya karşı birkaç yıldır Gürcüstan özel servisleri tarafından organize edilen terörist oluşumlardan yararlanılıyor. Bu oluşumlar bugün esas olarak. Abhazya sınırına komşu bulunan batı Gürcüstan topraklarını kontrol ediyorlar. Geniş ölçekli askeri faaliyetlerin baş gösterdiği Mayıs 1998'de, Gürcüstan makamlarının Abhazya'nın Gal bölgesinde silah yoluyla kontrol kurma girişiminde onlara baş rol verilmişti.

Gürcüstan'ın Pankisi Vadisi'nde uluslar arası teröristlerin ortaya çıkmasıyla, Gürcüstan özel servisleri bu teröristlerin Gürcü teröristlerle karışmasına yardımcı oldular. Bu politikanın kanıtı ve sonucu, Gürcü terörist gruplarıyla birlikte uluslar arası terörist çetenin Gürcüstan makamlarının doğrudan desteğiyle Ekim 2001'de Abhazya'nın Kodor vadisine girmesidir.

Bilindiği gibi bu macera bizzat Gürcistan'da şiddetli iç siyasi krize yol açtı.

Gürcüstan makamları tarafından yürütülen terörizmi hoş görme ve teşvik politikası, terörizmin bizzat Gürcüstan için tehdit olmaya başlamasına yol açtı. Şevardnadze'ye, Acara yöneticisi A.Abaşidze'ye ve Gürcüstan'ın diğer tanınmış politikacılarına, aynı şekilde uluslar arası örgüt ve yabancı devlet temsilcilerine yapılan suikastları bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Terörizm politikasıyla ortaya çıkan sorunlar arasında, Gürcüstan'da bazı toprakların teröristler tarafından suç bölgesine çevrilmesi de sayılabilir.

Buna rağmen Tiflis, önceden olduğu gibi teröristlerden kendi amaçları doğrultusunda, en başta da son zamanlarda Gürcüstan'ın resmi ağızlarının daha sık dile getirdikleri "Abhazya probleminin zorla çözümü" için yararlanmanın hesabını yapıyor. Mevcut bilgilere göre Gürcüstan makamları, uluslar arası ve Gürcü teröristlerden planlanan saldırıda yararlanmak niyetindeler.

Belirtmek gerekir ki, Gürcüstan'daki savaş eğilimi ABD'nin askeri yardımının aktifleşmesiyle iyice güçlendi.

17 Ocak 2002 tarihinde imzalanan protokole ve BM Güvenlik Konseyi'nin Gürcüstan'dan, ateşkes yapılması ve kuvvetlerin dağıtılması hakkındaki 14 Mayıs 1994 tarihli Moskova antlaşmasının kararlarına uyması talebine rağmen, Gürcüstan'ın silahlı güçlerini Kodor Vadisi'nin üst kısmından çekmeyi reddetmesinin bununla bağlantılı olduğunu sanıyoruz.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı anlaşmazlık bölgesinde gerginliğin tırmanmasından ciddi kaygı duyuyor, Gürcüstan tarafını,önceden imzalanan bütün anlaşmalara uymaya davet ediyor ve BM'yi, Rusya Federasyonu'nu, BM Genel Sekreterini ve Gürcüstan Dostları Grubunu anlaşmazlığın çözümlenmesinde aracı olarak, askeri faaliyetlerin önlenmesi için etkili tedbirler almaya çağırıyor.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olayların muhtemel gelişiminde tüm sorumluluğu Gürcüstan yönetiminde görüyor ve Gürcüstan tarafının Abhazya problemini silah yoluyla çözme girişiminin bizzat Gürcüstan için hezimetle sonuçlanacağı konusunda uyarıyor.

20.03.2002

Sohum

Kaffed

Share