Münevver Mine BAĞ

Münevver Mine BAĞ

ünevver Mine BAĞ

1953 yılında Amasya’da doğdu. Hamamözü Göçeri köyündendir. Abzeh-Hatko sülalesine mensuptur. Yüksek lisans eğitimini Birmingham’da Aston Üniversitesi’nde tamamladı. İngilizce öğretmeni, öğretim görevlisidir. İstanbul, Ankara ve Samsun’da çok sayıda karma ve kişisel sergi organizasyonunda yer aldı.

M