Hakan Eken

Hakan Eken

Niğde Jamoka Adıge / Abzeh

Ankara 14.02.1966

Bankacı

Ankara Üni. SBF İktisat Lisans / Yüksek Lisans

2 Kişisel 8 Karma Resim sergisi; 5 Karikatür Sergisi

(2023’te katıldığım sergiler: Art Ankara, Köy Enstitüleri, Fi’Art Kalenin Renkleri)