SOYDAŞLARIN-GÖNÜLLÜ-YERLEŞİMİNE-YARDIM-PROGRAMI

Yurtdışında yaşayan soydaşların gönüllü yerleşimine yardım programının uygulanmasına 2022 yılında da devam edilecektir.

Rusya Federasyonu’nda yurtdışında yaşayan soydaşların gönüllü yeniden yerleşimine yönelik devlet yardım programının uygulanmasının bir parçası olarak, Adıgey Cumhuriyeti Devlet Programı olan “yurtdışında yaşayan soydaşların Adıgey Cumhuriyet’inde gönüllü yerleşimine yardım sağlamak”, 2019’da hayata geçirilmiştir.

Programın amacı, yurt dışında yaşayan Adıge diasporasının torunları da dahil olmak üzere, yurt dışında yaşayan soydaşların nitelikli personelin gönüllü olarak yeniden yerleştirilmesini teşvik ederek Adıgey Cumhuriyeti’nin sosyo-ekonomik gelişimini sağlamaktır.

Program katılımcılarının ve aile üyelerinin, Programa katılım koşullarını karşılayan herhangi bir belediyede yeniden yerleşimine izin verilir.

Programın uygulanmasından sorumlu olan Adıgey Cumhuriyeti yürütme organının yetkili organı, Adıgey Cumhuriyeti Milli İşler, Soydaşlarla ve Medya ile İlişkiler Komitesi’dir.

Adıgey Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 29 Aralık 2021 tarih ve 314 sayılı Kararı ile, Adıgey Cumhuriyeti Devlet Programı olan “ yurtdışında yaşayan soydaşların Adıgey Cumhuriyet’inde gönüllü yerleşimine yardım sağlamak” uygulanması 2026 yılına kadar uzatmıştır.

Rusya Federasyonu topraklarının dışında kalıcı olarak ikamet eden soydaşlar, yurt dışındaki Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı’nın temsilciliklerine, daimi ikamet ettikleri ülkedeki diplomatik temsilciliklere veya Rusya Federasyonu’nun konsolosluk kurumlarına Devlet Programına katılım için başvuruda bulunmalıdırlar.

Adıgey Cumhuriyeti topraklarında geçici veya daimi ikamet iznine sahip olup, yasal olarak ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar, Programa katılmak için Adıgey Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç Dairesine başvuruda bulunmalıdırlar.

Devlet Programına katılan bir kişinin ve aile üyelerinin yasal statüsünü belgeleyen belgeleri hazırlamak için devlet hizmetlerinin verilmesi, mevcut idari düzenlemeler çerçevesinde Adıgey Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi tarafından yürütülmektedir (Maykop, Kalinina Caddesi, 210, “V”, danışma telefonu: 8 (8772) 52-10-17, faks: 8 (8772) 59-44-77, İnternet bilgi ve telekomünikasyon ağındaki resmi internet sitesi (guvm.mvd.ru).

Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı’nın 22 Haziran 2006 tarih ve 637 sayılı “Yurtdışında yaşayan soydaşların Rusya Federasyonu’na gönüllü yerleşimine yardım sağlamaya yönelik tedbirler hakkında” Kararnamesi uyarınca, Devlet programına katılan bir kişi ve aile üyeleri kotasız olarak geçici oturum izni,  daimi ikamet izni ve aynı zamanda Rusya Federasyonu’nun Rusya Federasyonu vatandaşlığına ilişkin mevzuatına uygun olarak basitleştirilmiş bir şekilde Rusya Federasyonu vatandaşlığının alma hakkına sahiptirler.

Programa katılmak için başvurmak isteyen soydaşlara, Program katılımcılarından istenen gereksinimlerine özellikle dikkat ederek önceden bilgi edinmeleri tavsiye edilir (bilgi ve telekomünikasyon ağı “İnternet”teki resmi web sitelerinde: Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı, Adıgey Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı (www.guvm.mvd.ru), Adıgey Cumhuriyeti Milli İşler, Soydaşlarla ve Medya ile İlişkiler Komitesi).

Programın uygulanmasındaki olası riskleri en aza indirgemek için soydaşları için aşağıdaki gereksinimler belirlenir:

Programa katılmak için bir soydaşın çalışma yaşında olması, yasal ehliyete sahip olması ve Devlet Programına uymasının yanı sıra:

Hızlı adaptasyon için yeterli düzeyde Rus dili (sözlü veya yazılı) bilgisi;

Yüksek öğrenim veya orta mesleki eğitime sahip olmak (orta düzey uzmanlar için eğitim programlarında eğitim);

Yerleşim bölgesinin belediyesinin boş iş pozisyonları veritabanına göre işgücü piyasasında talep edilen bir uzmanlığa sahip olmak;

Devlet Programına katılım için başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde en az bir yıl süreyle mevcut eğitim ve niteliklere uygun olarak belgelenmiş iş deneyimine sahip olmak.

Uyuşturucu bağımlılığı ve bulaşıcı hastalıkların varlığının veya yokluğunun belirlenmesi, yapılacak tıbbi muayene ile belirlenir.

Yabancı ülkelerde tıp veya eczacılık eğitimi almış ve Rusya Federasyonu’nda tıp veya eczacılık alanlarında faaliyetlerinde bulunmak için başvuran kişilerin belgeleri incelenirken, sağlık alanında tıp ve eczacılık dallarında yüksek eğitim almış uzmanların yeterlilikleri ve gerekli şartlara uygunlukları 8 Ekim 2015 tarih ve 707n sayılı Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı’nın emriyle onaylanan “Yükseköğretime sahip tıp ve eczacılık çalışanlarına hazırlık yönünde yeterlilik şartlarının onaylanması üzerine “Sağlık ve Tıp Bilimleri” şartları dikkate alınarak belirlenir.

65 ve 60 yaşına geldikleri için (sırasıyla erkekler ve kadınlar) sigortalı emekliliğe hak kazanmış soydaşların adaylık onayı, mesleklerde nadir bir uzmanlık veya yüksek mesleki becerilere sahip olmalarının yanı sıra işverenin Devlet Programının potansiyel katılımcılarının istihdam verilerini onaylaması durumunda mümkündür