Uluslar Arası I. Xabze Konferansı Sonuç Bildirgesi Ankara, 01.06.2003

  • Yazan 
  • Kategori Xabze

30 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da toplanan "Uluslar arası I.Xabze Konferansı" üç gün süren son derecede verimli ve yararlı çalışmalarını bu gün tamamlamıştır.(Konferans katılımcılarının ana dilleri itibariyle Adige-Abaza Xabze uygulamaları esas alınmıştır. Sırası ile diğer yerli Kafkas halklarının Xabze çalışmalarının da bir bir gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz)

Üç gün süren Konferans açıkça göstermiştir ki, Adige-Abaza töreleri, bu halkların ulusal-kültürel varlığını koruyabilmeleri ve sürdürebilmeleri bakımından yaşamsal bir önem taşımaktadır. O nedenle bu konunun, bilimsel yöntemlerle, pratik ve çağdaş bir yaklaşımla ve daha geniş biçimde ele alınıp incelenmesi gerekmektedir.

İşte bu inançla, katılımcılar arasından Sn. Prof.Dr.Etnolog BAĞAJNOKA Barasbiy başkanlığında, ÇERKES Aliy, THAYTSUX Mikhail, ARGUN Yura ve KUYOKA Asfar'dan oluşan daimi bir çalışma Grubu oluşturulmuş olup Türkiye'den de Av.TUNA Rahmi, KHUŞHA Doğan ve Av.HUVAJ Fahri'nin yardımlarıyla en kısa zamanda detaylı bir taslak kitapçık hazırlanacaktır

Bu kitapçık, geçmişten çok geleceğe yönelik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanacak ve Kaf-Der tarafından dünyada mevcut tüm Adige-Abaza dernekleri, vakıfları, komiteleri ve bilinebilen araştırmacılar ile uygulayıcılara ulaştırılacaktır. Derneklerin ve uygulayıcıların tetkikinden ve düzeltme önerileri alındıktan sonra, yine Ankara'da toplanacak olan II.Xabze Konferansında atölye çalışmaları halinde değerlendirilerek son şekline kavuşturulacak ve bir kitapçık halinde çok sayıda basılıp, her eve ulaştırılmak amacıyla dağıtımı sağlanacaktır. Bu süreçten şimdilik KAF-DER ve KAF-DAV yükümlü olup, yakında kurulacak olan KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU kurulduktan sonra Federasyon ve Kaf-Dav'ın sahip ve sorumluluğunda çalışma tamamlanacaktır.

Kurulan çalışma komisyonu yukarıda özetlenen karar çerçevesinde aşağıdaki plan dahilinde;

XABZE
(Adige-Abaza halkı'nın yaşam biçimi)

 

  • Adige-Abaza halkının kökenleri ve ilişkileri,
  • Adigelik-Abazalık kavramlarının anlamları,kapsamları ve gruplandırılmaları,
  • 3- Çocuğun, doğumundan ölümüne kadar yaşayacağı hayatta, uyacağı örf ve adetlerinin güncel bir yaklaşımla bölüm bölüm anlatılacağı,

sistematik, çağdaş ve pratik bir kitabı hazırlamayı görev olarak kabul etmiştir.

ULUSLAR ARASI
"XABZE" KONFERANSI KATILIMCILARI

yukarı çık