Çare Birliktir, Birlikte Yürümektir...

Kaffed V. Genel Kuruluna Doğru

Biz Kaf dağının kardeş çocuklarıyız. Aynı kökten yeşerdik, aynı kandan-tenden türedik, aynı dili-kültürü devşirdik. Aynı toprağın, aynı havanın, aynı suyun insanı olduk ve geçmişten bugüne birarada yaşadık. Aynı kaderi paylaştık, aynı sevinçleri-acıları bölüştük. Birlikte savaştık, birlikte yendik-yenildik, birlikte kırıldık ve sürüldük. Ve diyasporada hayata birlikte tutunduk; aynı köylerde-mahallelerde, aynı cemiyetlerde-derneklerde omuz omuza varoluş savaşı verdik. Aynı umuda tutunup birlikte direndik…

Tarih boyunca pekçok istilacı gücün saldırısına uğradık, bu güçlerin birbiriyle çatışmasına kurban edildik. Dünün imparatorlukları, çarlıkları, sultanlıkları, şahlıkları bugün başka adlarla, ama aynı amaçlarla bizim üzerimizde yeni oyunlar kuruyor. Dünkünden daha büyük, daha sinsi ve daha yakıcı bir saldıryla karşı karşıyayız. Bizi bugüne kadar ayakta tutan birliğimiz ve ancak bu sayede koruduğumuz gelecek umudumuz, bugün Kafkasya üzerinde keskinleşen rekabetin açık tehditi altındadır.

Son yirmi yıllık süreci kısaca hatırlayalım; Sovyetlerin yıkılmasının ardından küresel güç ABD ile bölgesel güç Rusya’nın Kafkasya’da sürdürdüğü rekabetin Kafkas halkları üzerinde nasıl yakıcı etki yarattığını, bölgenin nasıl etnik ve dini çatışma alanı haline getirildiğini, bu büyük rekabetten faydalanarak kendi küçük imparatorluğunu kurma hevesine kapılan Gürcistan’ın 1991-92’de nasıl Güney Osetya’ya ve Abhazya’ya saldırdığını, sonrasında Gürcistan’ın yıllarca ABD ve müttefiklerince nasıl silahlandırıldığını ve yeni saldırılar için nasıl teşvik edildiğini, nihayet 2008’de (Ağustos) Güney Osetya’ya yeniden saldırısını ve Rusya’nın doğrudan müdahalesini, hatırlayalım...

İşte Ağustos 2008’de yaşanan bu sıcak çatışmalar ve hemen ardından Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıyan siyasi hamlesi, Kuzey Kafkasya’da istediğini askeri güçle elde edemeyen ABD-Gürcistan ittifakını yeni bir strateji kurmaya yöneltmiştir.

‘Böl-yönet’ oyunu…

2009 başından beri uygulanan bu yeni strateji, ABD açısından Kuzey Kafkasya’da nüfuz oluşturmak ve bunu Rusya’ya karşı kullanmak, Gürcistan açısından ise Abhazya’yı (ve G. Osetya’yı) Kuzey Kafkasya’dan kopararak yalnızlaştırmak ve zaman içinde ilhak etmek amaçlıdır. Bu, deklare edilmiş bir stratejidir, üzerimize kurulmuş ‘böl-yönet’ komplosu…

Bu komplo üç yıldır planlı bir şekilde işlemektedir. Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı sadece ‘stratejik coğrafya’ ve ‘pazarlık unsuru’ olarak gören, Kuzey Kafkas halklarının varlığını ve haklarını hiçe sayan ‘otoriter-hegamon’ tutumu da, ABD-Gürcistan hesaplarına uygun ortam sağlamaktadır.

ABD bu yeni stratejiye uygun olarak, 2008’den itibaren Gürcistan’daki varlığını siyasi kadrolarla güçlendirerek Tiflis’i ‘operasyon merkezi’ haline getirmiştir. Gürcistan yönetimi bu stratejiye uygun olarak yeniden yapılandırılmış, hükümet içinde münhasır bakanlıklar, parlamento içinde de özel masalar ihdas edilmiştir. Böylece, ABD-Gürcistan ittifakının Kuzey Kafkasya üzerine yürüttüğü siyasi çalışmalar hız kazanmıştır.

ABD ve Gürcistan’ın Kuzey Kafkasya halklarının dertlerini dert edinmiş görünmesi, Tiflis’te ve Washington’ta peş peşe Çerkeslerin sorunlarıyla ilgili toplantılar-konferanslar düzenlenmesi, sürgünümüzün ve tarihi mağduriyetimizin hoyratça siyasi malzeme haline getirilmesi, 2014 Soçi Olimpiyatları’nı bir başkaldırı vesilesi olarak kullanmamız yönündeki çabalarının hızlandırılması ve benzeri adımların hepsi, yeni stratejilerinin saha çalışmalarıdır. Ve bunun için, son dönemlerde Amerikan ve Gürcü yetkililer (stratejistler, siyasetçiler ve toplum mühendisleri vs.) bizi bu oyuna angaje etmek üzere aramızda (anavatanda ve diyasporada) sıkça dolaşmaya başlamışlardır. Son olarak, Gürcistan’ın “Diyasporadan Sorumlu Devlet Bakanı”nın Türkiye’ye gelerek ‘kendilerine uygun Çerkes temsilcileri’ ile toplantılar yapması, bu çalışmaların nasıl fütursuz bir aleniyet kazandığını ortaya koymaktadır. Ve maalesef, toplumumuzun içinde bu oyuna piyon olmaya hevesliler arttıkça, bizi yönlendireye yönelik bu girişimler de hızlanacaktır.

ABD-Gürcistan ittifakının üzerimizde yürüttüğü çalışmalar, ne yazık ki onları umutlandıracak ve bizleri tedirgin edecek önsonuçlar vermektedir. Özellikle Abhazlar ve Adığeler arasında birbirine karşı mikromilliyetçi söylemlerin yükselmesi, tanımlar-tanımlamalar üzerinden suni didişmelerin artması, benzerliklerimizden çok farklılıklarımızı öne koyan tartışma-ayrışma sürecinin hızlanması, bu ‘böl-yönet’ komplosunun yavaş yavaş tuttuğunu göstermektedir.

Birliği koruyalım…

Biz Kaf dağının kardeş çocuklarıyız. Büyük Abhaz şairi Bagrat Şinkuba’nın dediği gibi, biz aynı ağacın dallarıyız. İnsan bilgeliği, “her ağacın kurdu kendinden olur” der. Bugüne kadar biz kendi kurtlarımızla (ego, feodal kibir, bireyci tavır vs.) iyi-kötü başa çıktık. Hep dışardan gelen kurtlara yenik düştük. Bu kez yenilmeyelim. Saflarımızı sıklaştırıp birliğimizi koruyalım.

Önümüzde, sahip olduğumuz yegane ortak örgütümüz-ortak güçümüz KAFFED’in genel kurulu var. Bu genel kurulu, yukarıda ifade ettiğimiz büyük tehditin gölgesinde yapacağız. Hiç kuşkusuz KAFFED bu saldırgan güçün hedefidir. Aramıza nifak sokarak, diyasporadaki birliğimizin ve birlikte örgütlülüğümüzün yegane kalesi olan KAFFED’i yıkmak için çokyönlü bir çalışma yürütülmektedir. Bu tehditi boşa çıkarıp birliği korumak bizim elimizdedir.

KAFFED, başta Adığe, Abaza ve Ubıhlar olmak üzere diyasporada nüfusu bulunan tüm kardeş Kafkas halklarının birlikte kurduğu ortak çatı örgütüdür. Kuruluşu ve bugünlere gelişi, uzun yıllara yayılan meşakkatli çabaların sonucudur. KAFFED, diyasporadaki toplumsal örgütlülüğümüz bakımından bugüne kadar ulaştığımız en büyük başarımızdır. Bu başarı ortak fikrin, emeğin, katkının ve katılımın eseridir.

Ortak örgütlenme sürecinde verdiğimiz küçük kayıplar nasıl bizi yolumuzdan saptırmadıysa, daha sonra yaşadığımız marjinal kopmalar da KAFFED’in ortak örgüt olma gerçeğine ve gücüne halel getirmemiştir. Üzerimize oynanan büyük oyunların farkına varamayan ya da bilerek-bilmeyerek o oyunlara alet olan küçük bir azınlığa karşın, Adığelerin, Abazaların, Ubıhlar’ın ve diğer tüm kardeş Kafkas halklarının büyük çoğunluğunun birliğe sahip çıkması ve KAFFED’in içinde birarada kalması, bizi bölmek isteyenlere karşı verilmiş en güçlü cevaptır. Böyle olduğu için 21 Mayıs sürgün günümüzde Beşiktaş’ta omuz omuza meydanı doldurduk. Böyle olduğu için 1 Ekim’de Akbalık’ta Abhazya’nın zafer gününü birlikte kutladık. Ve böyle olduğu için 5 Ekim’de Adığe Cumhuriyeti’nin kuruluş günü kıvancını birlikte yaşadık... Hiç kuşku yok, birlik bayrağını yükseltmeye devam edeceğiz ve biz birliği korumayı sürdürdükçe, savrulmuş küçük parçalar da bu bütüne eklenecektir…

Biliyoruz ki bölünmek, Adığelere de Abhazlara da hayır getirmez!. Bölünmek, kardeş Kafkas halklarının hiçbirine hayır getirmez !..

Diyasporada da anavatanda da varlığımızı korumanın, haklarımızı savunmanın ve geleceğimize sahip çıkmanın yegane yolu birlikte olmak ve birlikte yürümektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aşağıda imzaları bulunan bizler, ortak örgütümüz KAFFED’in önümüzdeki genel kurulunun toplumumuzu daha da bütünleştireceğine ve tüm tehditlere karşı birliğimizi koruyup ileri taşıyacağına olan inancımızı bir kez daha teyid ediyoruz.

Biz Kaf dağının kardeş çocuklarıyız. Geçmişimiz birdi, geleceğimiz de bir…
(25 Kasım, 2011)

1. Abdülaziz Korkut
2. Abdullah Hud Şahin
3. Adil Demir
4. Adnan Özveri
5. Adnan Sencet
6. Afitap Altan
7. Ahmet Aydın
8. Ahmet Baykan
9. Ahmet Cankat Akyüz
10. Ahmet Karatok
11. Ahmet Kuas
12. Ahmet Özden
13. Ahmet Özsoy
14. Akif Öztürk
15. Akın Bal
16. Albina Nisa Özbolat
17. Ali Bülbül
18. Ali Can
19. Ali İhsan Şimşek
20. Ali Kılıç
21. Ali Taymaz
22. Alpay Batur
23. Alper Batur
24. Alptekin Erdoğan
25. Anıl Yılmaz
26. Anıt Baba
27. Arif Yılmaz
28. Asil Özkan
29. Aslan Marşan
30. Aslı Akan
31. Asuman Koçer
32. Asuman Tapşın
33. Atakan Tapşın
34. Atalay Gürbüz
35. Ataman Oğuz
36. Atay Ceyişakar
37. Atıf Yılmaz
38. Atiye Çelik
39. Aydın Vasiyalar
40. Ayla Aktaş
41. Ayşe Ayhan
42. Ayşe Bağbür
43. Ayşe Çakmakçı
44. Ayşe İzgin
45. Ayşe Kamuk
46. Ayşe Seda Berzeg
47. Ayşenur Yıldırım
48. Bahar Bolat
49. Barış Özveri
50. Bayazıt Kuş
51. Bedia Ölmez
52. Bedriye Bilgin
53. Behice Bağ
54. Betül Dinçer
55. Beyhan Arslanoğlu
56. Birol Akın
57. Birsen Dağüstü
58. Burak Özsoy
59. Cahit Aslan
60. Cahit Tayyar
61. Can Işık
62. Canan Erden
63. Candan Akyılmaz
64. Candan Bülbül
65. Caner Karataş
66. Cansel Açıkgöz
67. Cansu Denef Oktay
68. Cemalettin Bakırkap
69. Cemil Çakmakçı
70. Cengiz Gül
71. Cengiz Hakan
72. Cengiz Hurma
73. Cengiz Ölmez
74. Çetin Korkmaz
75. Ceyla Özcan
76. Çiğdem Özveri
77. Cihan Dilber
78. Cumhur Bal
79. Damla Alper
80. Demet Büke
81. Demet Gaytaoğlu
82. Demir Yediç
83. Derya Taymaz
84. Didem Karaten
85. Doğan Eser
86. Doğan Özden
87. Duyar Gök
88. Duygu Gök
89. Duygu Hande Bediz
90. Eda Bayraktar Akpınar
91. Ekrem Akbaş
92. Elbruz Önder
93. Elif N. Taş
94. Elif Özkan
95. Emie İzgin
96. Emin Babakuş
97. Emine Akın
98. Emine Şaguç
99. Emir Babakuş
100. Emrullah Kap
101. Ender Kankoç
102. Engin Özden
103. Enis Kabasakal
104. Ercan Yılmaz
105. Ercüment Eksek
106. Erdal Çatan
107. Erdem Özsoy
108. Erdi Baran
109. Erdinç Tayyar
110. Erdoğan Ayan
111. Erdoğan Yıldırım
112. Ergin Soylu
113. Ergün Aydeniz
114. Ergün Özgür
115. Ergun Yıldız
116. Erhan Atik
117. Erim Batur
118. Erkan Güneş
119. Erol Açıyba
120. Erol Akın
121. Erol Baran
122. Erol Kılıç
123. Erol Taymaz
124. Ersin Aşan
125. Ersin Buluşan
126. Ersin Özen
127. Ertan Koyuncu
128. Esen Bal
129. Esra Özcan
130. Esra Özsoy
131. Esra Taymaz
132. Eşref Akın
133. Eşref Saygın
134. Ethem Yalçın
135. Eyüp Baloğlu
136. Eyüpcan Vasiyalar
137. Ezel Özsoy
138. Faruk Çeik
139. Faruk Eti
140. Fatih Yılmaz
141. Fatma Çakmakçı
142. Fatoş-Janset Aslan
143. Faysal Şaguç
144. Fazilet Neşe
145. Femihan Özden
146. Feramuz Aytutan
147. Feridun Şaguç
148. Feriha Yılmaz
149. Ferit Domaniç
150. Ferit Şaguç
151. Fethi Yavuz
152. Fevziye Özsoy
153. Fevziye Şaguç
154. Fikret Hakan Kozok
155. Fisun Kuas
156. Fuat Şaguç
157. Füsun Yılmaz Demirbaş
158. Gökhan Özsoy
159. Gökhan Şewcen Besler
160. Gölen Güney
161. Güldane Özveri
162. Güler Özne
163. Güler Şaguç
164. Güler Taymaz
165. Gülhan Şengezer
166. Gülhan Yağmur
167. Gülşah Aydın
168. Gülşen Yılmaz
169. Gunda Ankuab
170. Gunda Demiröz
171. Güney Akbaş
172. Gürol Akın
173. H.Tolga Asalkan
174. Habib Akkan
175. Hacer Bakırkap
176. Hakan Ayhan
177. Hakan Gürbüz Alpaslan
178. Hakan Kandı
179. Hakan Kap
180. Hakan Kayıt
181. Hakan Ölmez
182. Hakan Şakir
183. Hakan Tekin
184. Haldun Gerçek
185. Hale Aktaş
186. Handan Demiröz
187. Hande Akar
188. Harun Severcan
189. Hasan Aşkın Bal
190. Hasan Işık
191. Hasan Seymen
192. Haşim Altan
193. Hatice Bülbül
194. Hatice Çıvgın
195. Hatice Korkmaz Şirinel
196. Hatice Sever
197. Hava Çağlar Akyüz
198. Havva Kamuk
199. Hayati Bulut
200. Hayri Ad
201. Hayri Bülbül
202. Hayriye Demir
203. Hicran Bolat
204. Hilal Atan
205. Hilal Işık
206. Hüseyin Cetger
207. Hüseyin Erişen
208. Hüseyin Fırat Dağlı
209. Hüseyin Yüksek
210. İbrahim Demirci
211. İbrahim Uygun
212. İclal Türkmen
213. İffet Acar
214. İlhan Bülbül
215. İlhan İhsan Keleş
216. İlkay Candan Köse
217. İlker Yar
218. İlknur Baran Yılmaz
219. İlknur Yavuz
220. İnci Güneysu
221. İncisu Berkan
222. İrem Koç
223. İrfan Gümüş
224. İrfan Okuyucu
225. İrfan Ölmez
226. İrfan Ozan Ongun
227. İsa Elagöz
228. İshak Deniz
229. Işık Büke
230. İskender Öztekin
231. İsmail Demirbaş
232. İsmail Özsoy
233. İsmet Dağüstü
234. İsmet Taymaz
235. Janberd Dinçer
236. Kadir Erkaya
237. Kadir Eryiğit
238. Kadir Korkut
239. Kadriye Güven
240. Kamer Özsoy
241. Kamil Sencer
242. Kenan Dağlı
243. Kenan Macit
244. Kenan Öner
245. Kenan Yıldız
246. Kerem Vasiyalar
247. Kevser Karaduman
248. Koray Batur
249. Korel Özveri
250. Kutlu Koray
251. Kutsu Koray
252. Leman Şaguç
253. Levent Avcan
254. Liyne Özgür
255. Mahmut Şakir
256. Mahmut Sever
257. Mahmut Yıldırım
258. Mahnut Emin Özsoy
259. Maksut Işık
260. Mamiş Metin
261. Mansur Yılmaz
262. Mebruke Eser
263. Mecit Tav
264. Mehmet Eser
265. Mehmet Özdemir
266. Melek Gençay
267. Melek Kamuk
268. Melih Aykut
269. Meliha Kamuk
270. Melike Bülbül
271. Memduh Burak
272. Meral Atan
273. Mesut Akman
274. Mesut Güngör
275. Mesut Işık
276. Mesut Sönmez
277. Metin Baran
278. Mevlüt Aydın
279. Mine Bağ
280. Muammer Koçer
281. Muammer Sedef
282. Muazzez Özveri
283. Muhammet Yaşar Arslan
284. Muharrem Gençay
285. Muharrem Saran
286. Murat Akma
287. Murat Bulun
288. Murat Can Arslan
289. Murat Canlı
290. Murat Erkaya
291. Murat Özel
292. Murat Yılmaz
293. Murat Yılmaz-Tarba
294. Mürvet Çakmakçı
295. Müşerref Demir
296. Mustafa Aziz Özbek
297. Mustafa Çiper
298. Mustafa Eti
299. Mustafa İzgin
300. Mustafa Kut
301. Naci Kalem
302. Naci Özden
303. Naci Yalçın
304. Nail Çakmakçı
305. Naim Sarıgül
306. Nalan Altınışık
307. Namık Çelik
308. Nart Altan
309. Nart Atalay-Çetaw
310. Necla Baran Secgin
311. Necmettin Pişkin
312. Necmi Gırın
313. Nefin Çakır
314. Nejat Kılınç
315. Nejat Özsoy
316. Neris Taymaz
317. Nevzat Bal
318. Nihal Baran
319. Nihal Özsoy
320. Nihat Çakmakçı
321. Nihat Dağüstü
322. Nihat Yılmaz
323. Nilay Karaçay
324. Nilgün İnal
325. Numan Taymaz
326. Nur Taymaz
327. Nurhan Işık
328. Nurhan Özcan
329. Nurhayat Güney
330. Nurşen Bülbül
331. Nurşen Işık
332. Nusret Akbay
333. Nusret Özsoy
334. Ö.Susran Hunca
335. Oğuz Dağüstü
336. Oğuz Özsoy
337. Olgun Gök
338. Ömer Aydın
339. Ömer Faruk Mert
340. Ömer Kubilay
341. Ömer Naci Tuna
342. Ömer Özel
343. Ömer Şahin
344. Ömer Taymaz
345. Ömer Tekin
346. Ömür Enes
347. Önal Kobaş
348. Önder Özsoy
349. Önder Yener
350. Onur Koray
351. Orhan Acar
352. Orhan Aykul
353. Orhan Okuyucu
354. Orhan Sari
355. Orkun Özdemir
356. Osman Acar
357. Osman Güdü
358. Osman Ömür
359. Ozan Kuas
360. Özay Erkut
361. Özgür Demirci
362. Özkan Çoklar
363. Özlem Aydemir
364. Özlem Tarba
365. Özmen Öztürk
366. Rada Yılmaz
367. Rafet Balkaroğlu
368. Rahmi Ölmez
369. Raif Balkaroğlu
370. Ramis Eti
371. Rauf Özel
372. Recep Aykut
373. Recep Sak
374. Recep Yılmaz
375. Remzi Eti
376. Remziye Kılınç
377. Resul Özne
378. Reyhan Işık
379. Reyhan Öztürk
380. Reyhan Tayyar
381. Ruhi Ölmez
382. Rüştü Aydın
383. Sabiha Yüksel
384. Safa Tsorita
385. Şahin Konuş
386. Salih Çoşkun
387. Sami Korkut
388. Şamil Çakmakçı
389. Saniye Ölmez
390. Savaş Erdoğan
391. Savaş Kızılbuga
392. Sebahattin Demirkan
393. Sefa Subaşı
394. Sefer Koçak
395. Seher Acar
396. Selami Tekin
397. Selim Agumba
398. Selma Kubilay
399. Selma Neğuç
400. Selma Şakir
401. Selma Tok Şahin
402. Selmet Eti
403. Semih Seval
404. Semra Acar
405. Semra Baran Özcan
406. Semra Yıldırım
407. Sener Yaş
408. Serap Baran Eroğlu
409. Serdar Yavuz
410. Sergei Ardzınba
411. Serkan Baran
412. Serkan Bülbül
413. Serkan Şakir
414. Serpil Erişen
415. Serpil Ölmez
416. Servet Acar
417. Servet Nejat Alpay
418. Setenay Batur
419. Setenay Zehra Demir
420. Sevcihan Ölmez
421. Sevda Alankuş
422. Sevil Dilber
423. Sevim Ağlarca
424. Sevim Dağüstü
425. Sezai Babakuş
426. Sezai Kaynak
427. Sezai Şaguç
428. Sezin Nazire Demir
429. Sibel Köken
430. Sibel Şaguç
431. Sinan Kobli
432. Sinem Yıldırım
433. Sinemis Demir
434. Söheyla Batur
435. Solmaz Marşan
436. Suat Bolat
437. Suat Çelikci
438. Suat Şaguç
439. Sude Yılmaz Tarba
440. Suha Kandı
441. Suheyla Yalçın
442. Şükran Uzun
443. Şükriye İzgin
444. Şule Kurt
445. Süleyman Eti
446. Süleyman Taymaz
447. Sümer Kap
448. Surye Önen
449. Tacettin Kılınç
450. Talih Altınışık
451. Tane Acar
452. Taner Kızılbuga
453. Taner Özsoy
454. Tayfun Karaçay
455. Timur Bayır
456. Timur Özne
457. Tolga Yıldırım
458. Tuğba Çakmakçı
459. Tuğçe Ölmez
460. Tülay Akyüz
461. Tülay Baran
462. Tümer Akyüz
463. Tuncay Karakaya
464. Tuncay Sarı
465. Turan Akın
466. Turan Baran
467. Ufuk Bakırkap
468. Uğur Baylan
469. Uğur Özcan
470. Uğur Uğurel
471. Ulvi Özcan
472. Ümit Özveri
473. Ümit Şahin
474. Umut Can Çoklar
475. Ural Öztürk
476. Vacit Kadıoğlu
477. Vedat Kılınç
478. Vezime Taymaz
479. Volkan Karaten
480. Vural Şirinel
481. Yağmur Seçkin
482. Yahya Gençay
483. Yakup Kamuk
484. Yalçın Özveri
485. Yaşar Eti
486. Yaşar İnce
487. Yaşar Yılmaz
488. Yasemin Özne
489. Yavuz Gökçe
490. Yavuz Pekşen
491. Yelda Cengiz
492. Yiğitcan Tuna
493. Yıldız Şekerci
494. Yılmaz Ölmez
495. Yüksel Aktaş
496. Yunus İzgin
497. Yüsel Seval
498. Yusuf Altay
499. Yusuf Güney
500. Yusuf Marşan
501. Yusuf Taymaz
502. Zekeriya Taymaz
503. Zeki Günaydın
504. Zeki Tunç
505. Zekiye Özgür Kurt
506. Zeynep Ölmez
507. Zeynep Sıla Şahin

yukarı çık