KAFFED 6.Olağan Genel Kurul İlanı

KAFFED 6.Olağan Genel Kurul İlanı

Saygıdeğer Başkanlarımız,

Değerli Delegeler,

Çerkes Diasporasının değerli insanları,

Kurulduğu günden bu yana Çerkes halkının geleceği için umut olan tüm yıpratma, yıldırma ve etkisizleştirme çabalarına rağmen değerlerinden vazgeçmeyen, ilkelerini koruyan, her platformda gücünü aldığı halkının taleplerini dile getiren, halkının geleceğini Anavatanda gören Çerkes diasporasının güçlü örgütü Kafkas Dernekleri Federasyonu(KAFFED) 6.Olağan Genel Kurulu toplantısı 17 Kasım 2013 saat: 11.00'de, Ankara'da, Tes-İş Sendikası toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 24 Kasım 2013 saat: 11.00'de aynı yerde yapılacaktır.

Genel Kurul tarihinden bir gün önce 23 Kasım 2013 saat 13.00'te aynı salonda duyarlı Çerkes Halkı ile İstişare toplantısı yapılacaktır.

Genel kurulun Çerkes halkının geleceğine ışık olacağı inancımızla  ilanen duyururuz.

Saygılarımızla

Kafkas Dernekleri Federasyonu

 

KAFFED 6.Olağan Genel Kurul Gündemi

1- Açılış ve Saygı duruşu

2- Divanın belirlenmesi divana yetki verilmesi

3- Protokol konuşmaları

4- YK Çalışma Raporunun okunması

5- Mali Raporun sunulması

6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması

7- Raporlar üzerinde görüşmeler

8- Yönetim, Denetim ve Mali raporun ibrası

9- Teşekkür konuşması

10- 2013 -2015 yılları Tahmini Bütçenin sunulması

11- Tahmini Bütçenin oylanması

12- Tüzük değişikliği talebinin görüşülüp karar alınması

13- Adayların programlarını anlatması/listelerini tanıtması

14- Adayların programları hakkında delegelerin konuşmaları

15- Sandık seçim kurulu ve sayım kurulu oluşturulması

16- Seçimin yapılması

17- Seçilen YK'nın teşekkür konuşması

18- Dilek ve Temenniler

19- Kapanış

yukarı çık