Dünya Çerkes Birliği - Amaçlar ve Yönetim Organları

Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinin hemen sonrasında diasporada olduğu gibi anavatanımızda da 125 yıldır birbirinden ayrı yaşamak zorunda kalmış halkımızın birlik olması gerektiği düşüncesi oluşmuştur. Bu amaçla yola çıkan örgütlenmelerimiz arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 19-20 Mayıs 1991 tarihinde Nalçik’te dünya genelindeki örgüt temsilcilerinin katılımıyla Kabardey-Balkar Adıge Derneği ve Rodina’nın ev sahipliğinde yapılan kongrede Dünya Çerkes Birliği (DÇB) kuruldu.

DÇB kurucu örgütleri örgütün kuruluş amacını şu sözlerle açıkladılar:
“19. yüzyılda uzun yıllar Kafkasya’da yaşanan kanlı savaşlar sonucu Adıge ve Abhazların büyük bir çoğunluğu zorla Anavatanlarından çıkarıldılar ve dünyanın her bir tarafında dağıtıldılar. Halkın tamamen yok olmasından, dilini, tarihini, geleneğini, kültürünü tamamen kaybedeceği endişesiyle Adıgey Adıge Derneği, Kabardey Adıge Derneği, Kabardey Balkar Rodinası, Karaçay Çerkesk Adıge Derneği, Şapsığ Derneği, Moskova, Krasnodar Adıge Dernekleri, Abhaz-Abaza Dernekleri, Ürdün, İsrail, Amerika, Hollanda Adıge dernekleri, Almanya Çerkes Kültür Grupları, Türkiye’de bulunan derneklerin ortak toplantılarında seçtikleri Kaf-Kur temsilcileri, Yugoslavya’da yaşayan soydaşlarımızın temsilcileri, 19-20 Mayıs’ta Kabardey Balkar Cumhuriyetinin başkenti Nalçik’te toplandılar. Halk olarak var olabilmek için halkın kendi kararlarını alabilmesi gerektiği düşüncesinde mutabık kaldılar. Dünya Çerkes Birliği kurarak, tüzüğünü kabul ettiler.”

DÇB Tüzüğünde Tanımlı Amaç ve Görevler (Özet)

2.1. DÇB'nin amaçları şunlardır:
Çerkes halkının kültürel ve manevi mirasının yeniden doğuşu ve gelişmesini, ulusal varlığının korunması ve Çerkeslerin gerçek tarihinin yeniden aydınlatılmasını desteklemek için, DÇB üyesi sivil toplum kurumlarının çabalarını desteklemek ve faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak;
Çerkes halkının önünde var olan ekonomik, sosyal, kültürel ve manevi sorunların çözülmesine destek vermek;
Anavatandaki Çerkeslerin birleşmesine uygun koşulların yaratılmasına ve diasporadaki Çerkeslerin tarihsel Anavatan ile bağlarının geliştirilmesine destek vermek;
DÇB üyelerinin; ekonomik, sosyal ve diğer hukuki haklarının savunulmasına yardımcı olmak ve üyelerini mahkemelerde temsil etmek;
Halklar arasında barış, dostluk ve uyumun güçlendirilmesine yardımcı olarak; sosyal, ulusal ve diğer çatışmaları önlemek.

2.2. DÇB'nin ayrıca aşağıda belirtilen görevleri de vardır:
Çerkes halkının gelişmesine ilişkin olarak ekonomik, hukuki, tarihi, kültürel, demografik ve diğer konularda bilimsel araştırma projelerini organize etmek ve yürütmek;
Çerkeslerin manevi ve kültürel gelişimine destek vermek;
Ana dilinin yaşatılması ve tek Adıge edebiyat dilinin oluşmasına destek vermek;
Çerkes kültür ve tarihi değerlerinin anavatana geri getirilmesini desteklemek;
DÇB bünyesinde özel bir kütüphane kurulması için Çerkeslerle ilgili el yazmalarının derlenmesine destek vermek;
Değişik ülkelerde yaşayan Çerkesler arasında, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik, akraba ilişkilerinin yeniden tesisi ve bağlantı kurulmasını desteklemek;
Kanunlarda öngörülen usullerine göre ana vatana dönmek isteyen Çerkeslere yardım etmek.

3.2. DÇB'nin yükümlülükleri aşağıda belirlenmiştir;
Rusya Federasyonu ve faaliyet gösterilen ülkelerin kanunlarına uygun davranmak;
DÇB tüzük hükümlerini, diğer kurucu belgeleri ve DÇB faaliyetlerine ilişkin uluslararası hukuk ilkelerini gözetmek;
Geçerli kanunlarında öngörülen diğer taahhütleri yerine getirmek.

Yönetim Organları ve Yetkileri

5.1. DÇB'nin en yüksek organı DÇB Genel Kuruludur (Kongre). Kongrenin olağan toplantısı üç senede bir kereden az olmamak üzere gerektiği zamanda Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir.
Olağan Üstü Kongre; DÇB Konseyi, Yönetim Kurulu, Başkanı, Denetleme Komisyonu veya DÇB üyelerinin 1/4'ünün isteğiyle toplanır.
DÇB olağan kongresinde, gelecek kongrenin temsilcilik şartları, toplantı düzeni ve toplantıya çağrının süresi belirlenir. Olağan kongreye çağrı ve gündemi, DÇB Yönetim Kurulu tarafından DÇB üyelerine toplantı gününden en az bir ay önce bildirilir.
DÇB tüzüğünü onaylamak, değişiklikler ve ilaveler yapmak, DÇB'yi yeniden düzenlemek veya tasfiye etmek ve DÇB üyeliğinden çıkartmak ile ilgili konularda kongrede bulunan delegelerin 2/3'ünün oyuyla karar alınır.

5.2. DÇB kongresinde seçilmiş delegelerin 2/3 çoğunluğunun bulunması halinde, bu kongre ve kararları geçerli sayılır.

5.5. İki kongre arası dönemde DÇB yürütme organları, Kongre tarafından üç yıllığına seçilen DÇB Yönetim Kurulu ve DÇB Başkanlar Kuruludur (Sovyet).

5.6. Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu üye sayısı ve üyelik biçimi Kongre tarafından saptanır. Tüm DÇB Başkan Yardımcıları dahil Yönetim Kurulu üye adayları, Kongre delegasyonları başkanları ile ön danışmadan sonra DÇB Başkanı tarafından Kongre’ye önerilir. Yönetim Kurulu, Kongre tarafından seçilen DÇB Başkanı, Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları ve üyelerden oluşur.

5.7. DÇB Yönetim Kurulu, devamlı çalışan bir organ olarak, DÇB adına, tüzel kişilik haklarını ve iş bu tüzükte öngörülmüş olan taahhütleri yerine getirir.

5.8. DÇB Yönetim Kurulu, iki ayda bir kereden az olmamak üzere gerekli hallerde toplanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toplantıya katılması halinde toplantı geçerli sayılır. Eğer iş bu tüzükte başka bir şart öngörülmemişse kararlar Yönetim Kurulu’nda bulunan üyelerin açık oyuyla ve basit oy çokluğuyla alınır.

DÇB Konseyi (Başkanlar Kurulu)

6.1. DÇB Konseyi üye sayısı ve üyelik biçimi, DÇB Kongresi tarafından üç yıllığına saptanır. DÇB Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri ve DÇB üye derneklerinin başkanları DÇB Konseyi üyesidir.

6.2. DÇB Konseyi, Derneğin faaliyetlerine ilişkin önemli sorunları tanımlar ve kararlar alır.

6.3. DÇB Konseyi, bir yılda bir kez den az olmamak üzere, gerekli gördüğü durumlarda toplanır.

6.4. Konsey’in yetkileri ve çalışma biçimi, DÇB Kongresi tarafından onaylanan ‘DÇB Konseyi Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

Dünya Çerkes Birliği Genel Kurulları ve Başkanları:

1991, Nalçık, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Kalmuk Yura
1993, Maykop, Adıgey Cumhuriyeti, Kalmuk Yura
1993, Maykop, Adıgey Cumhuriyeti, Şalaho Abu
1996, Maykop, Adıgey Cumhuriyeti, Kalmuk Yura
1998, Krasnodar, Krasnodar Eyaleti, Akbaş Boris
2000, Nalçık, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Nahuşev Zaurbi
2003, Nalçık, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Nahuşev Zaurbi
2006, İstanbul, Türkiye, Camihov Kasbolat
2009, Maykop, Adıgey Cumhuriyeti, Ajahov Kanşobi
2012, Nalçık, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Sohroko Houten

DÇB Yönetim Kurulu (2012-2015 dönemi)

Başkan: Sohrokov Houten Hazritovich (Kabardey-Balkar Cumhuriyeti  Referans Merkezi “Rosselkhoznadzor” Yönetmeni)
Başkan Yard: Kazharov Arthur Gusmanovich (Akademik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , Kabardey-Balkar Devlet Ünv. Başkan Yard.)
Başkan Yard: Candemir Cihan (Kaffed – Türkiye)
Başkan Yard: Sahte Adam Shugaibovich (Adıge Xase - Çerkes Parlamentosu üyesi, Adıgey Cumhuriyeti)
Başkan Yard: Chachukh Madjid Kharunovich (Adıge Xase Başkanı, Karadeniz Şapsıg Bölgesi, Soçi, Krasnodar)
Başkan Yard: Cherkesov Muhammed Hamtalovych (Adıge Xase Çerkes Parlamentosu Komite Başkanı, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti)

Üyeler
1-Hatam Necdet (Beşeri Bilimler Araştırma Enstitüsü - Dil Bölümü, Adıgey Cumhuriyeti)
2-Abid Gicsa Kaseevich (Adıge Xase Başkanı, Judo antrenörü ve öğretmen, Adıgey Cumhuriyeti)
3- Hakuz Adam Mahmudovich (Adıgey Cumhuriyeti)
4- Hafitse Muhammed Musabievich (Adıge Xase Başkanı, Adıge Psale Gazetesi Editörü, Nalçik, Kabardey Balkar Cumhuriyeti)
5- Gubačikov Vladimir Ismailović (Askredit Yönetim Kurulu Başkanı Kabardey Balkar Cumhuriyeti)
6- Nebezheva Thais Vladimirovna (DÇB Merkez Ofisi, Uzman, Nalçik, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti)
7- Nashapigova Zamira Lionovna (Adıge Psale Gazetesi, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Editörü, Nalçik, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti)
8- Unezhev Kashif Hazhdautovich (Kabardey Balkar Devlet Ünv. Etn. ve Tarih Bölümü, Akademisyen)
9- Zhuzhuev Timur Muaedovych (Gençlik Adıge Xase Başkanı. Karaçay Çerkes Cum. Dövüş Sanatları Federasyonu Başkanı)
10- Aslan Ali Fuadovič (Karaçay Çerkesk Cum. Parlamento Milletvekili. KÇC. Adıge Xase-Federal Meclisi Başkan Yard.)
11. Adamokov Albert Ybrahymovych (Karaçay Çerk.Cumh. Xekuj (Tarihi Vatan) Başkanı. Adıge Xase - Çerkes Parlament. Milletvekili)
12- Özden Doğan (Kaffed – Türkiye)
13- Gül Cengiz (Kaffed – Türkiye)
14- Aslankaya Yaşar (Kaffed Genel Başkanı – Türkiye)
15- Duman Ümit (Kaffed – Türkiye)
16- Naguar Ziuar (Ürdün Çerkes Yardımlaşma Derneği üyesi)
17- Dzhanbek Zahir (Ürdün Çerkes Yardımlaşma Derneği üyesi)
18- İshak Akram (Suriye Çerkes Derneği Başkanı)
19- Barsık Orfan (Tıp Bilimleri, Suriye)
20- Chic Cicek (Çerkes Derneği Başkanı. California, Anaheim, ABD)
21-Yunes Nihad (Haledon Çerkes Derneği Başkanı, New Jersey, ABD)
22- Ömer Faruk Tamzok (Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı, Almanya)
23- Bitokov Aslanbek'i Vladimiroviç (Adıge Xase Başkanı, Abhazya)
24- Derbytov Valery Aleksandrovich (Mezdegu Xase Başkanı, Kabardey Mezdegu)
25-Napso Nihat (Kfar Kama, İsrail)

Dünya Çerkes Birliği Denetim Kurulu

1- Kodzokov Anatoly Kasymovych (Kabardey Balkar Devlet Ünv. Dış İlişkiler Başkanı)
2-Achmiz Yusuf (Adıgey Cumhuriyeti)
3.Serbest Nahit (İstanbul, Türkiye)

Dünya Çerkes Birliği'ne Üye Kuruluşlar

1. Kabardey Adıge Xase, Nalçik, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti
2. Rodina (Yurtdışındaki Vatandaşlar ile İlişkiler Derneği) KBC Şubesi, Nalçik, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti.
3. Adıge Xase, Maykop, Adıgey Cumhuriyeti
4. Adıge Xase, Cherkesk, Karaçay-Çerkesk Cumhuriyeti
5. Adıge Xase, Krasnodar Bölgesi, Rusya Federasyonu
6. Adıge Xase, Karadeniz Adıge-Şapsıg Bölgesi, Lazarus, Soçi, Rusya Federasyonu
7. Moskova Çerkes Kültür Derneği, Moskova, Rusya Federasyonu
8. Kaffed-Kafkas Dernekleri Federasyonu, Ankara, Türkiye
9. Abhazya Adıge Xase, Sohum, Abhazya Cumhuriyeti
10. Ürdün Çerkes Yardımlaşma Derneği, Amman, Ürdün
11. Suriye Çerkes Derneği, Şam, Suriye
12. California Çerkes Derneği, Anaheim, ABD
13. New Jersey Çerkes Derneği, Haledon, ABD
14. Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu, Hannover, Almanya
15. İsrail Çerkes Derneği, Kfar -Kama, İsrail
 

yukarı çık