Aslan Bjaniya Törenle Göreve Başladı

Aslan Bjaniya Törenle Göreve Başladı

Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya bugün saat 12:00'de Sohum'da düzenlenen törenle göreve başladı.

Aslan Bjaniya 22 Mart günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların %56.5'ini alarak Abhazya Devlet Başkanı olarak seçilmişti.

Bjaniya, Abhazya Anayasası uyarınca Abhazca yemini okudu:

"Ҭоуба зуеит, сымч-сылша, схы-сыхшыҩ, сыҧсҭазаара зегьы Сыҧсадгьыл, сыуаажәлар рымаҵ аура ишазыскуа, сыжәлар ирымҭаны снапаҿы иҟало амчра ҳҳәынҭқарра Аконституциа, иахьатәи уи амш, уаҵәтәи уи аҧеиҧш рыхьчараз схы ишасырхәо. Жәлар рылахь соуааит иҧшьоу абри ахықәкы сацәхьаҵны саныҟала. Иа Анцәа Ду, суҳәоит, Сыҧсадгьыли сыуаажәлари рымаҵ аураҿы амчи алшареи суҭарц!"

Törende bir konuşma yapan Bjaniya, önündeki en önemli görevlerden birinin, halkın hükümete olan güvenini sağlamak olduğunu, bunun da ancak açık ve dürüst  bir şekilde çalışarak sağlanabileceğini söyledi. Yemin töreni Abhazya televizyonu tarafından canlı olarak yayınlandı.

Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya'yı kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.


 

yukarı çık