Gururla Bakıyoruz Yarınlara: Adıgey 28 Yaşında

Gururla Bakıyoruz Yarınlara: Adıgey 28 Yaşında

Adıgey Cumhuriyeti'nin 28. kuruluş yıldönümü tüm Cumhuriyet'te düzenlenen törenler ile kutlanıyor. Genel Başkanımız Yıldız Şekerci ve Federasyonumuz yöneticileri ile üye derneklerimizden çeşitli grupların yer aldığı bir heyet törenlere katılmak üzere Adıgey Cumhuriyeti'ndeler.

Çarlık Rusyası'nın yıkılmasından sonra 27 Temmuz 1922'de Kuban Karadeniz Eyaleti içinde "Çerkes (Adıge) Özerk Bölgesi" kuruldu. Özerk bölgenin ismi bir ay sonra "Adıge (Çerkes) Özerk Bölgesi" ve 1928'de "Adıge Özerk Bölgesi" olarak değiştirildi. Adıge Özerk Bölgesi, 1937'de kurulan Krasnodar Eyaleti'ne bağlandı.

Adıgey Özerk Bölgesi Meclisi 5 Ekim 1990'da “Özerk Cumhuriyet” olma kararını aldı ve Rusya Federasyonu Yüksek Meclisi bu kararı 3 Temmuz 1991'de onayladı.

5 Ocak 1992'de Aslan Carımov Adıgey Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Adıge dili, kültürü ve kimliğini Anayurt'ta ve bütün dünyada sonsuza dek yaşatacağımıza inanıyor; Adıgey Cumhuriyetine ve soydaşlarımıza barış ve refah içerisinde bir yaşam diliyoruz.


Адыгэй Рэспубликэм и ныбжь 28 хъугъэ

Адыгэй рэспубликэр загъэ1агъэм и тегъэзэжыгъо 28 зыхъугъэ мафэр Рэспубликэм шагъаш1о.

Тыркуем шы1э Адыгэ хасэхэм я Фэдэрацие и тхаьатэ ЙЫЛДЫЗ ШЭКЭРДЖИМ Фэдэрацием хэт хасэхэм я тхьаматэхэри нэмык1хэри к1игъухэу  ти лэпкъэгъухэм я гуш1огъо мафэр агъэш1онэу Адыгэй Рэспубдликэм к1уагъэх.

Совет хабзэр загъэуцум къынэуж 27 бэдзэогъу1922 м Адыгэ хэгъэгум автономие и1э хъугъэ. 1937 м Краснодар Крайм епхыгъэу хъугъэ.

Адыгэй Парламэнтым 5 чэпэогъу 1990 м Рэспубликэ хъуным и унафэ аш1ыгъ. Мы унафэр Росия Фэдэрацием и Парламэнт 3 бэдзэогъу 1991 м зэридагъэм и унафэ заш1ым 5 щылэ 1992 м АСЛАН ДЖАРЫМОВ рэыпубликэм япэрэ прэзидэнт фыхадзыгъ.

Адыгэм и ц1эрэ, и бзэрэ, и хабзэрэ адыгэ хэгъэгуми, дуней псоми ягъаш1эрэ псэук1э тфэхъунэу, Адыгэй Рэспубликэри, ти лъэпкъэгъухэри мамырныгъэ хэтхэу, тхъэгъожэу зы шы1ак1эк1э тыпсэунэу тэгугъо.

 

yukarı çık