Türkiye Diaspora Örgütümüz KAFFED'den "Kiaraz" Vakfı'na Destek

Perşembe, 16 Mart 2017 11:37
Türkiye'deki Abhaz-Adige diasporası örgütlerimizden Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Abhazya'nın tanınmış yardım vakfı Kiaraz'a bir araba hediye etti.
Geçtiğimiz aylarda Abhazya'ya gelen KAFFED Abhazya Çalışma Grubu üyelerinden oluşan bir heyet, yardım kuruluşu Kiaraz'ı da ziyaret etmişti. Vakıf Başkanı Kamma Gopıa ile görüşmede vakfın faaliyetleri, projeleri ve ihtiyaçları hakkında konuşulmuş, en önemli ihtiyacın köylere ulaşımda kullanılacak büyük bir araç olduğu belirlenmişti. Bu aracı sağlayabileceklerini söyleyen heyet üyeleri, Türkiye'ye döndüklerinde yaptıkları ortak bir çalışmayla sözlerini yerine getirdiler.
Resmi işlemleri tamamlanan araç, dün Vakıf Başkanı Gopıa'ya teslim edildi. Kamma Gopıa duyduğu memnuniyeti "Bunun ne kadar önemli bir hediye olduğunu bilemezsiniz. Özellikle köylere, uzak bölgelere giderken taşıyacağımız malzemeler ve tedavi için şehre getireceğimiz hastalarımız konusunda zorluk çekiyor, sorunu gönüllülerimizin araçlarıyla çözmeye çalışıyorduk. Şimdi çok daha hızlı ulaştıracağız yardımlarımızı" sözleriyle dile getirerek, teşekkür etti.
Kiaraz Vakfı'nın internet sayfasında da bağışı duyuran Gopıa, duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Иахьа ажәабжь бзиа шәаҳҳәар ҳҭахуп!
"Кьараз" ацхыраара зырҭо рҭаарази, аҭҵааратәи аиҿкааратәи усурақәа рымҩаҧгарази акырантә ацхыраара иаҳәон амашьына змоу рыцхыраара. Ҭырқәтәыла иҟоу ҳџьынџьуаа ҳусура атәы анырзеиҭаҳҳәа рхаҧшьгарала ҳаиҿкаара амашьына азаахәара рхахьы иргеит!
Ари хәызмам лагалоуп ҳара ҳусураҿы, уажәшьҭа ҳара ҳацхыраара иаҳа иласхоит!
Иҭабуп ҳәан раҳҳәар ҳҭахуп "Kafkas Dernekleri Federasyonu" (Kaffed) агәыҳалалраҿы рлагалазы!
Хаҭала иҭабуп ҳәан раҳҳәоит Иашар Асланкаи, Абагба Бехьиџье, Ерқан Қәтарба!
Иҭабуп шәахьҳадгылаз!
Ақәҿиарақәеи аихьӡарақәеи рыцзааит еснагь!
...
Bugün çok sevinç verici bir haber paylaşmak istiyoruz.
Kiaraz uzun süredir, yardım için gideceği yerlere, gönüllülerin araçlarıyla gidiyordu. Yardım ettiğimiz aileler hakkında, yaptığımız yardımlar ve projelerimiz hakkında konuştuğumuz Türkiye’deki diaspora temsilcileri, vakfımız için araç temin etme inisiyatifini ele aldılar.
Bu bağış, yaptığımız iş açısından çok büyük ve paha biçilmez bir destek oldu bize. Şimdi biz daha aktif olabileceğiz ve yardımlarımız insanlara daha çabuk ulaşacak.
Teşekkürler, Kafkas Dernekleri Federasyonu bu iyilik ve yardım işine yaptığınız ciddi katkı için,
teşekkürler Kaffed Başkanı Yaşar Aslankaya ve bizi ziyarete gelen arkadaşlar,
teşekkürler Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Erkan Kutarba ve burada yaşayan, emeği geçen diğer arkadaşlarımız, teşekkür ediyorum. 
Size işlerinizde başarılar ve esenlikler diliyoruz..."
Abhazya Devlet Televizyonu tarafından yayımlanan haberi izlemek için lütfen tıklayınız:

Haberler

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele