Suriyeli kardeşlerimize destek amaçlı alınan kararlar

Pazartesi, 10 Eylül 2012 14:52

KAFFED tarafından düzenlenen Ortak Akıl Toplantısının 02.09.2012 tarihli oturumunda, Suriye Çerkeslerine yardım ve destek çalışmaları konulu gündem maddesi görüşülmüştür.

Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Suriye’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Savaşın gittikçe daha şiddetli bir hal alması, Suriye’de bulunanların artık yaşam garantisinin kalmamış olması nedeniyle, Kafkasya’ya geri dönmek isteyenlerin yanı sıra, sınırdan Türkiye’ye giriş yapan/yapacak olan çok sayıda soydaşımız bulunmaktadır.

Bugüne kadar, Doğu Akdeniz bölgesi derneklerimizin yoğun ve özverili çalışmaları sayesinde, sınırdan giriş yapan çok sayıda Çerkes ailenin, Türkiye’de barınma ve diğer giderleri karşılanmaktadır. Federasyonumuz tarafından SMS kampanyası, derneklerimizin iftar organizasyonları ve banka hesapları aracılığı toplanan bağışlar ile bir fon oluşturulmuştur ve kampanya devam etmektedir. Çalışmalara, duyarlı Çerkes kamuoyunu dahil etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kararlar alınıştır.

1- Suriye konusunda yapılan çalışmalar, kriz yönetimi mantığı içerisinde tek merkezli, federasyon bünyesi dışında katkı koymak isteyen tüm formel ve informel gruplara da açık, ortak ve şeffaf bilgi akışı ve kaynak bütünlüğü sağlanarak, KAFFED koordinasyonunda yürütülecektir.

2-Çalışmalar, Dünya Çerkes Birliği, Anavatanda faaliyet yürüten Xase’ler ve diğer ülkelerdeki örgütlerle iletişim halinde ve koordineli olarak yapılacaktır.

3- Suriye diasporasında, muhacir bir halk olarak bulunan, otokton olmayan, Çerkeslerin ülkede dağınık bulunmaları nedeni ile iç savaş ortamlarında korunmaya ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler aracılığı ile Suriye’de korunmaları, isteyenlerin anavatana dönme haklarının hayata geçirilmesi talep ve takip edilecektir.

4- Anavatana dönecek olan Suriyelilere RF tarafından uygulanan kota sınırlamasının kaldırılması, vize ve oturum izni ve Anavatandaki asgari yaşam koşullarının temin edilmesi ve iyileştirilmesi yönünde, Rusya Federasyonu, BM, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Af Örgütü, vb. nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

5- KAFFED’in, Suriye Çerkeslerinin sorunlarının takipçisi olduğu ve konu hakkındaki hassasiyeti ve yürüttüğü bütün çalışmaları RF ve dünya kamuoyu paylaşılacaktır.

6- Devam eden yardım kampanyası artan bir ivme ile yürütülecek, diasporanın yaşadığı diğer ülkelerdeki örgütler de dahil edilerek yaygınlaştırılacaktır. Aşağıda belirtilen maddelerin organizasyonu yapılarak, kampanyanın uzun süreli ve kalıcı yardımlarla sürekli kılınması için gereken çaba sarf edilecektir.

a-Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban bağışı için gerekli çalışmanın yapılması,

b-SMS kampanyası ve açılan banka hesapları aracılığı ile maddi yardım kampanyasına devam edilmesi,

c-Misafirhane, kamp, sosyal tesis vb. gibi kamuya ait mekanların tahsisi için gerekli çalışmaların yapılması,

d-Hemşehrilerimize ait uygun olan boş evlerin tespit edilerek envanter oluşturulması ve gelenlerin belli bir koordinasyonla bu evlere yerleştirilmesi, bu çalışmanın özellikle Çerkes köylerinde yapılması,

e-Gelen ailelerin sülale isimleri belirlenerek, Türkiye’de yaşayan akrabalarıyla buluşturulması.


 

Haberler

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele