Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu Toplantısı

KAFFED Yönetim Kurulu, ikinci yüz yüze toplantısını 9 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.

  1. Genel Başkan Yardımcımız ve Mali Sekreter Murat Özden, Federasyonumuzun mali durumuna ve aylık gelir-gider tablosuna ilişkin bilgi verdi. Kurumsal Organizasyon Komisyonu’nun sanal pos ve web sitesi üzerinden bağış/aidat sistemi ile ilgili çalışmaları devam ederken, Federasyonumuza bireysel olarak katkı sağlayabilecek kişiler ile görüşülmesine karar verildi.
  2. Genel Başkan Yardımcımız Dr. Yasemin Oral, Anadil Komisyonunun seçmeli anadil derslerine ilişkin yürüttüğü kampanya kapsamındaki bilgilendirme ve sosyal medya çalışmaları, dernek yöneticilerimiz ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı gibi faaliyetlere dair bilgi verdi. Daha çok dilekçe verilmesinin sağlanması ve bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine konu ile ilgili yazı yazılmasının sağlanmasına ilişkin öneriler tartışıldı. Ayrıca, Tehlike Altındaki Diller Ağı ile ortak olarak bir Twitter-Hashtag çalışması yapılmasına, buna yönelik olarak Ana Dil Komisyonu ile Kurumsal İletişim Komisyonunun hazırlık yapmasına karar verildi.
  3. Siyaset kurumları ve bürokrasi ile kurulacak ilişkilerin ilkeleri tartışılarak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek üzere Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Dinçer koordinasyonunda Av. Selçuk Ulutaş ve Av. Furkan Soyupak tarafından çerçeve bir metin hazırlanmasına karar verildi.
  4. Toplumumuzu ilgilendiren konulara ve gündeme ilişkin değerlendirme programlarının planlanmasına, hem ilgili konulardan kamuoyunu haberdar etme hem de şeffaflık ilkesi doğrultusunda kendimizi ifade edebileceğimiz bir alan açma amacıyla periyodik youtube ve facebook gibi platformlarda canlı yayınlar düzenlenmesine karar verildi.
  5. Genel Sekreter Av. Selçuk Ulutaş, tüzük çalışmalarına ilişkin önceki dönem Tüzük Komisyonu üyesi olan Av. Nesij Akkaya ile yapılan toplantı ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yeni bir tüzük komisyonu kurulmasına, mevcut tüzük çalışmalarını ve taslaklarını kurulacak bu Tüzük komisyonunun Mart ayına kadar incelemesine, burada oluşan görüş ve taslakların önce yönetim kuruluna sunularak ardından yapılan çalışmaların paylaşılması ve tabanın fikirlerinin alınması amacıyla Mart ayından başlayarak bölge bazlı İstişare Toplantılarının yapılmasına, ortaya çıkan çalışmanın hukuk ve sivil toplum örgütleri konularında uzman bir komisyonun değerlendirmesine ve komisyon raporunun Yönetim Kuruluna sunulduktan sonra oluşan değişiklik teklifinin görüşülmesi amacıyla 2022 sonbaharında tüzük değişikliği gündemiyle olağanüstü genel kurul yapılmasının hedeflenmesine karar verildi.
  6. Federasyonumuzun hak temelli bir STK olması itibariyle insan hakları ve hak ihlalleri konularındaki tutumuna ilişkin ilkeler ve duruşu değerlendirildi. İlgili konularda, toplumsal karşılık, haklılık çerçevesi, doğru/teyit edilmiş bilgi, coğrafi ve konu sınırları gibi ölçütler ışığında bir tutum sergilenmesi tartışıldı.
  7. Genel Başkan Yardımcımız Mutlu Akkaya, Rusya Federasyonu’nda Duma’ya sunulan yeni vatandaşlık yasa tasarısı hakkında yönetim kurulunu bilgilendirdi. Söz konusu yasa tasarısının Türkçe’ye çevirilmesine ve yasa tasarısının onaylanması halinde kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapılmasına karar verildi.
  8. Federasyonumuza üye derneklerle yeni yönetim kurulu üyelerinin tanışması ve istişarelerde bulunması amacıyla, Genel Başkan Yardımcımız Murat Özden tarafından hazırlanan planlama doğrultusunda tüm derneklerimizin yönetim kurulu üyelerimiz tarafından paylaşılarak gelecek hafta içerisinde dernek başkanlarımızla telefon görüşmeleri yapılmasına karar verildi.
  9. Yüz yüze yapılması öngörülen Başkanlar Kurulu toplantısının artan Covid vakaları nedeniyle online olarak Zoom üzerinden 23 Ocak 2022 tarihinde yapılmasına ve toplantı gündeminin 17 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek online yönetim kurulunda netleştirilmesine karar verildi.
  10. Ankara Çerkes Derneği başkanı Bislan Jalouqa, Ürdün ziyareti ve Ürdün diasporası ile ortak yapılabilecek çalışmalar konusunda yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi. Bu konuda yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak Bislan Jalouqa ile Yasemin Oral koordinasyonunda Uluslararası ilişkiler komisyonunda çalışılmasına karar verildi.
yukarı çık