Kamuoyunun Dikkatine

Kamuoyunun Dikkatine

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun demecine ilişkin twitterda 07.12.2021 tarihinde yapmış olduğu paylaşımda kullandığı “...Çerkez Ethem gibi saf mı değiştirdin?” sözleriyle daha önce defalarca tekrarladığı popülist, ırkçı ve düşmanlaştırıcı ifadelerine bir yenisini daha eklediğini üzülerek görmüş bulunmaktayız.


Daha önce de insanların milli duygularını istismar eden, uymakla yükümlü olduğu kamu hizmetinde eşitlik gibi ilkeleri çiğneyen popülist ve hukuk dışı karar ve uygulamalara imza atan ve mülteci düşmanlığıyla pek çok kez ülke gündemini işgal eden Özcan, Ethem Bey hadisesine atıfta bulunarak muhatabına yaptığı ihanet imasında bir halkın ismini zikretmek suretiyle Çerkes toplumunun haklı tepkisini çekmiştir.

Cumhuriyet tarihinin aydınlatılması gereken önemli olaylarından biri olan ‘Ethem’in hainliği ya da kahramanlığı’, siyasi istikbalini popülizmle pekiştirmeye çalışan insanlar tarafından Çerkes toplumunun önüne adeta bir sopa gibi servis edilmektedir. Ne var ki tarih biliminin konusu olması gereken bu meselenin, bir halkı rencide edici, damgalayıcı ve suçlayıcı bir dille siyasi tartışmalara malzeme edilmesi ortalama bir politikacıda, özellikle herkese eşit hizmet götürmekle mükellef bir belediye başkanında, bulunması gereken akıl, izan, siyasi ahlak gibi niteliklere uygun düşmemektedir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak Tanju Özcan’ı ve siyasi hırsları ve hesapları uğruna, toplumu bir grubun dezavantajları veya farklılıkları üzerinden kutuplaştırma, ayrıştırma ve ötekileştirme üzerine bir siyasi kariyer inşa etmeye ve gündem yaratmaya çalışan tüm siyasetçileri kınıyor; bu siyasetçi ve mensubu oldukları siyasi partileri aklın, bilimin, insan hakları ve evrensel değerlerin ışığında, hukuki ve etik ilkeler çerçevesinde, asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

KAFFED - Kafkas Dernekleri Federasyonu

yukarı çık