Gençler Meşe Altında Geleceğimizi Tartıştı

Gençler Meşe Altında Geleceğimizi Tartıştı

Kafkas Dernekleri Federasyonu 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anma Etkinlikleri kapsamında, 23 Mayıs 2021 Pazar günü 21.05 – 23.30 saatleri arasında gençlerin katılımları ile Meşe Altı Toplantıları 21 Mayıs Özel Canlı Yayını gerçekleştirildi. Toplantının konusu “21 Mayıs ve Geleceğimiz” idi. Konu geçmiş, güncel ve geleceğe dönük boyutları ile ele alındı.  Toplantının moderatörlüğünü Meşe Altı Toplantıları organizasyon ekibinden Feyza Önal yürüttü. Toplantı farklı şehirlerdeki derneklerimizden ve üniversite öğrenci topluluklarımızdan (ÜNİKAF) gençlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Meşe Altı Toplantılarının tanıtılmasıyla başlayan canlı yayın tanışma turuyla devam etti. Gençler tanışma bölümünde moderatörün yönelttiği “Halkımızın geleceğinden umutlu musunuz?” sorusuna cevaben yaşanılan çevre ve küreselleşen dünya göz önüne alındığında umudun azaldığını fakat umudun her zaman varolması gerektiğini; diasporada ve anavatanda son dönemlerde yaşanan gelişmelerden dolayı umutlarının arttığını, Meşe Altı Toplantıları gibi platformlarda gençlerin gelecek hakkında konuşuyor olmasının bile umudun varolduğunun bir göstergesi olduğunu, kimliğinin bilincinde bir gençlik olduğu sürece umudun daima olacağını ve  konuşmayı bıraktığımız zaman ancak umudun biteceğini dile getirdiler.

İzleyiciler için, farklı formal ve informal yapıdan gençlerin bir araya gelerek Twitter’da yürüttükleri 21 Mayıs hashtag/gündem çalışması hakkında bilgi verildi. Ardından pandemi koşulları dahilinde anavatanda gerçekleşen anma törenlerinden kısaca bahsedildi.

Siyasi partilerin ya da parti üyelerinin 21 Mayıs günü önceden hazırlanmış metinleri, fotoğrafları sosyal medyada yayınlayarak sorumluluklarını yerine getirmiş sayılmayacakları, iki üç saatlik toplantılar sonrasında yeterli hiçbir adımın atılmadığı, siyasi mecralarda daha aktif ve başarılı olabilmek için etkin lobi çalışmasına ihtiyaç olduğu tespitinde bulunuldu. Bundan sonra önemli olanın “22 Mayıslarda” neler yapılacağı ve bir sonraki 21 Mayısa kadar neler yapılması gerektiği olduğunun altı çizildi.

Muhaceret, göç, sürgün ve soykırım kavram karmaşasına değinildi. Soykırımın tanınması için öncelikle Çerkes toplumunun tanınması gerektiği; 21 Mayısı sadece bir gün konuşup bırakmamamız ve daha geniş bir zamana yayılmasına ihtiyaç olduğu; 21 Mayısın büyük bir soykırım olduğunu diğer toplumlara anlatmak için geçmişi, günümüzü ve geleceği ele alarak, önce kendi çevremize anlatmakla başlayıp, sonra büyük kitlelere hitap ederek,  belirli rutinler dahilinde video paylaşımları, yayınlar ve sosyal medya gündemi oluşturma gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin önerilerde bulunuldu. 

Dünya üstünde soykırıma uğramış ve belli hakları iade edilmiş milletlerin yapmış olduğu lobi çalışmalarının incelenebileceği; hangi hakların hangi yöntemlerle talep edilmesi konularında çalışılabileceği dile getirildi.

Ayrıca toplumun siyasi ve ideolojik temellerde bölünmesinin önüne geçilmesi gerektiği; demokratik çoğulcu bir zeminde tüm farklılıklara rağmen “Birlikteysek Güçlüyüz” mottosu altında bir araya geldiklerini belirten gençler, çalışmalarını gelecek yıllarda daha fazla genci dahil ederek devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Programın kapanışında gençlerin büyüklerinden beklentileri ile ilgili görüşleri de dile getirildi. Gençlerin karar süreçlerine dahil edilmesi; anavatan ile ilişki kurulması konusunda burs gibi, organizasyon desteği gibi konularda gençlere yardımcı olunması; farklı ülkelerdeki diasporaların ve anavatanın gençlerinin bir araya gelebileceği imkanların çoğaltılması gerektiği vurgulandı.

Haber : Feyza Önal

yukarı çık