21 Mayıs’a Doğru Gençler Görüşlerini Dile Getirdi

21 Mayıs’a Doğru Gençler Görüşlerini Dile Getirdi

Kafkas Dernekleri Federasyonu Nart Akademi Komisyonu tarafından gençlerimizin katılımları ile Mayıs ayı Meşe Altı Toplantısı, 2 Mayıs 2021 Pazar akşamı 21:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Gençlerimizin her ay bir konuyu farklı yönleri ile analiz ettikleri Meşe Altı Toplantılarında Mayıs ayının konusu 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü idi. Konu güncel ve gelecek boyutları ön plana çıkartılarak ele alındı.  Toplantının moderatörlüğünü Meşe Altı Toplantıları organizasyon ekibinden Elifnur Demirhan yürüttü. Pandemi koşulları nedeni ile toplantı çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirildi.

Farklı şehirlerdeki derneklerimizden ve üniversite öğrenci topluluklarımızdan (ÜNİKAF) gençlerimiz, tanışma bölümünde moderatörün yönelttiği soruya cevaben Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün bir ölçüde “başarılı” olduğunu, halkımızın dilini, kültürünü ve kimliğini korumakta zorlandığını ancak umutsuz olunmaması ve mücadeleye yeni araçlar ve yöntemlerle devam edilmesi yönünde görüşlerini paylaştılar.

Toplantının başlangıcında Gönen-Manyas Sürgünü konusu da ele alındı. Özellikle ilk köyün sürgün kararına yeterli tepki verilmemesi ile diğer köylerin de sürgüne tabi tutulduğuna dikkat çekildi. Lozan müzakerelerinde Çerkeslere de bazı güvenceler tanınması gündeme geldiğinde “Çerkesler bizim kardeşlerimiz” yanıtı verilmesine rağmen hemen Lozan sonrası yapılan uygulamalar ile Gönen-Manyas Sürgününün “Bu nasıl kardeşlik?” sorusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Soykırım ve sürgüne ilişkin taleplerimizin içinde yaşadığımız ülkelere ve dünyaya daha iyi anlatılması gerektiği konusunda katılımcılar arasında genel bir mutabakat oluştu. Bir ulusal gündem olarak nesilden nesile aktarılan bir miras olarak değerlendirilebilecek bir toplumsal hareket içerisinde olmamız gerektiği belirtildi. Bir şehirde birden çok derneğin açılması gibi bölünmelerin bu hareketin etkinliğine zarar verdiği, bu derneklerin de bir çoğunun tabela derneği halinde kaldığı vurgulandı. Karşı görüş olarak farklı yaklaşımların farklı dernekler altında örgütlenebileceği de belirtildi. Ancak eleştiri konusu olan “tabela dernekleri” kurulmasının yanlışlığı üzerinde genel bir uzlaşı oluştu.

En önemli sorunlarımızın başında güçlü bir ekonomik yapımızın olmayışının olduğu vurgulandı. Bu konudaki çalışmaların artırılması gerektiği belirtildi. Kısa vadede içinde yaşadığımız ülkelerin merkezi ve yerel yönetimlerinin güçlü desteğinin sağlanamayacağının göz önüne alınarak stratejiler geliştirilmesi ve ancak bu desteğin sağlanması için de çalışılması gerektiği dile getirildi.

Soykırımın tanınması ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin taleplerimize karşı bir tutumun Rusya Federasyonunun da çıkarına olmadığının etkili şekilde anlatılması gerektiği vurgulandı. Uluslararası mekanizmaları daha etkin kullanmamız ve dünya siyasetini iyi bilen ve etkileyebilen insanlar yetiştirmemiz gerektiği belirtildi. “Çerkes Soykırımını dünyaya tanıtalım” derken aslında dünyanın daha “Çerkes”i tanımadığının da farkında olmamız gerektiğine dikkat çekildi.

Kamusal alanda söylemleri karşılık bulabilecek insanlarımızın (örneğin sanatçılarımız) kimliklerini mesleki platformlarda ve kamusal alanlarda vurgulamaları gerektiği belirtildi. Buna karşılık bizim de kurumlarımız ve toplumumuz ile sanatçılarımızı desteklememiz ve kendileri ile daha yakın ilişkiler geliştirmemiz gerektiği söylendi.

21 Mayıs anmalarının dünyaya sesimizi duyurabileceğimiz mekanlarda ve yöntemlerle düzenlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu bağlamda 2021 yılı anmalarında pandemi koşulları nedeni ile özellikle sosyal medyanın daha etkin kullanımına ilişkin bir çalışma yapılması gerektiği vurgulandı. Toplantı katılımcısı gençler özellikle twitter platformunda toplumumuzun sesinin daha etkili şekilde duyulmasının önemini vurgulayarak, bu konuda Meşe Altı Gençleri olarak bir çalışma başlatma kararı aldılar. Bu çalışma sonrasında 21 Mayıs sosyal medya çalışmalarına katkı ile sürdürülecek. Aktif olan dernek gençlik komisyonları ve ÜNİKAF toplulukları ile hızlı bir şekilde organize olmak üzere çalışmalara toplantının hemen sonrasında başlandı. 21 Mayıs anma süreçlerinde acımızı paylaşan siyasilerin 22 Mayıstan itibaren kendileri ile ilişkiler geliştirilerek sorun ve taleplerimiz konusunda aksiyon almaya teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantı katılımcısı gençler 21 Mayıs etkinlikleri kapsamında 23 Mayıs 2021 Pazar günü canlı yayınlanacak online bir “Meşe Altı Özel” programı yapılması konusunda mutabık kaldılar. Ayrıca ileride Meşe Altı Toplantılarının gündeminin toplumla paylaşılması için 3-4 gencin katılımı ile ayda bir canlı yayınlar yapılması gerektiği belirtildi.

Toplantıya anavatandan katılan gençlerimiz hem anavatandaki anmalara ilişkin hem de genel durum hakkında bilgiler paylaştılar.

Nart Akademi Komisyonu adına Ömer Atalar katılımcılara teşekkür ederek, gençlerin önerilerinin KAFFED Yönetim Kurulu’na iletileceğini ve yapacakları çalışmalara gereken her türlü desteğin sağlanması için çalışılacağını dile getirdi.

Meşe Altı Toplantıları her ayın ilk Pazar akşamı düzenlenecek. Toplantılara ilişkin duyurular KAFFED internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

 

yukarı çık