Gündem Gençlik Meclisi, Çerkes El Sanatları ve Kan bağışı

Gündem Gençlik Meclisi, Çerkes El Sanatları ve Kan bağışı

KAFFED Yönetim Kurulu 5 Nisan 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde olağan toplantılarını çevrimçi ortamda yaptı.

5 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantıda Girişim ve İstihdam Komisyonu üyesi Pelin Fidan, kan ihtiyacına yönelik duyuruların daha etkin şekilde hedefine ulaşması için yapılabileceklere ilişkin bilgi verdi.

12 Nisan 2021 akşamı yapılan toplantıda ise önce KAFFED Gençlik Meclisi için hazırlanan Tüzük, hazırlığı yapan Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik Komisyonu sorumlusu Dilru Genel ile Adil Emre Cankul, İbrahim Altan Sandıkçı ve Nart Yenem Atalay tarafından Yönetim Kurulu ile paylaşılarak son düzenlemeler yapıldı. Toplantıya çalışmalara katkı sunan gençlerden Furkan Tolga Sevin ve Celalettin Sevin’de katıldı.

KAFFED Gençlik Meclisi için hazırlanan Tüzük maddeleri tek tek okunarak, öneriler not edildi.

Daha sonra KAFFED Çerkes El Sanatları Komisyonu adına Şeneser Tokmak ve Esen Bal ve toplantıya dahil oldular.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Şeneser Tokmak, 105 üyesi olan bir grup kurduklarını, kademeli olarak grubu büyüttüklerini, oluşturulan platformun Çerkes El Sanatları ile meşgul olan kadınların tamamını bir haberleşme ağı içerisinde toplamak, bilgi ve belge paylaşımı ortamı oluşturmak olduğunu söyledi.

Esen Bal ise, Çerkes El sanatları işleme tekniklerini kendi orijinal adları ile koruyarak, coğrafi işaret alma ve marka tescili konusunu araştırdıklarını belirterek, varılan noktayı Yönetim Kurulu ile paylaştı. Çerkes El Sanatlarını, somut olmayan kültürel miras olarak Birleşmiş Milletler’e kabul ettirmeyi teklif etti. Bu çalışmalara anavatanı dahil etmenin daha doğru bir yol olacağı üzerinde duruldu ve konunun bir proje olarak DÇB ile paylaşılmasına karar verildi.

yukarı çık