Nart Akademide Modernleşme ve Milliyetçilik Tartışıldı

Nart Akademide Modernleşme ve Milliyetçilik Tartışıldı

Nart Akademi 2021 yılı, birinci dönem programının, ikinci semineri 11 Şubat 2021 Perşembe akşamı, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suavi AYDIN tarafından verildi. Seminere derneklerimizden ve üniversitelerdeki öğrenci topluluklarımızdan gençlerimiz katıldılar.

KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Filiz ÇELİK tarafından yapılan sunuş konuşmasının ardından Prof. Dr. Suavi AYDIN, “Modernleşme ve Milliyetçilik” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Modernleşme sorununun toplum biliminde yeni olmadığını fakat 18. ve 19. yüzyılların ardından kendi dinamiklerini ve yöntemlerini kullanarak yeni yaklaşımlar meydana getirdiğini vurgulayan AYDIN; yurttaşlık temelli milliyetçilik ve etnik temelli milliyetçilik yaklaşımlarının farklarını da örnekleri ile açıklayarak “ulus devlet mekanizmasının” yapısından bahsetti. Bir azınlık grubunun kendi dilini, kültürünü ve kimliğini yaşatma çabalarının milliyetçilik olarak görülemeyeceğini; bunun insan hakları bağlamında grup hakları çerçevesinde bir hak savunuculuğu olduğunu belirtti.

Ulus inşa etme süreçlerinde asimilasyon, tehcir ve soykırım gibi eritme politikalarının yapısını anlatan AYDIN, seminerin ikinci yarısında katılımcıların sorularını yanıtladı.

(Haber:Elifnur Demirhan)

yukarı çık