Dönemin İlk Meşe Altı Toplantısı Gerçekleştirildi

Dönemin İlk Meşe Altı Toplantısı Gerçekleştirildi

Kafkas Dernekleri Federasyonu Nart Akademi Komisyonu tarafından gençlerimizden oluşan bir ekibin desteği ile düzenlenen Meşe Altı Toplantılarının yeni döneminin ilk toplantısı, 7 Şubat 2021 Pazar akşamı 19:30 – 21:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 30 yaşından genç 30 gencin her ay bir konuyu farklı yönleri ile analiz ettikleri Meşe Altı Toplantılarının bu ay konusu toplumsal ve kurumsal çalışmalarımızda kadın katılımı ve toplumsal cinsiyet algısı idi.

Toplantının moderatörlüğünü Meşe Altı Toplantıları organizasyon ekibinden Feyza Önal yürüttü. Pandemi koşulları nedeni ile toplantı çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirildi.

Farklı şehirlerdeki derneklerimizden ve üniversite öğrenci topluluklarımızdan (ünikaf) gençlerimiz, konuya ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler. Kadın kimliği, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet algısına ilişkin kurumlarımızın ve toplumumuzun değerlendirilmesine yönelik konuşmalarda farklı görüşler, karşılıklı saygı çerçevesinde açıklıkla dile getirildi. Toplumumuzda birlikte yaşadığımız halklara oranla fiziksel şiddet nispeten az olsa da psikolojik ve ekonomik şiddet gibi alanların da hesaba katılması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ve bu konuda toplumumuzda bilincin artırılması konusunda kurumlarımızın çalışmalar yapması gerektiği vurgulandı.

Katılımcıların bir kısmı kadın kimliği ve katılımına ilişkin sorunların kültürel kökenlerine vurgu yaparken diğer bazı katılımcılar ise diaspora şartlarında sorunlardan kültürü başat sorumlu tutmanın hakkaniyetli olmayacağını dile getirdiler. Sorunların çözümünde eğitimin rolünün önemi dile getirildi.

İçinde yaşadığımız toplumda sorunlardan kendimizi soyutlamamızın mümkün olmadığı Konya’da Şeyma Sarı ve Tuğba Sarı kardeşlerin öldürülmesi, annelerinin ağır yaralanması ile sonuçlanan kadına yönelik şiddet vakası örneği ile anlatıldı.

Kadınlarımızın kurumsal ve toplumsal çalışmalarda daha fazla yer alması gerektiğini belirten katılımcılar, katılımın önünde engel olan “cam tavan” etkisinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirttiler. Konunun sadece farklı platformlarda tartışılması ile yetinilmemesi icraata dönük adımlar atılması gerektiği de vurgulandı. KAFFED’in bu konuda yazılı bir politika belgesinin olması gerektiği dile getirildi. KAFFED Tüzüğüne eklenen cinsiyet kotasının derneklerin tüzüklerine de yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı belirtildi.

Toplantıda dile getirilen görüşler rapora dönüştürülerek Yönetim Kurulumuza ve Başkanlar Kuruluna sunulacak. Tüm katılımcıların aktif şekilde katıldığı toplantı, internet bağlantısından kaynaklanan birkaç küçük aksaklık dışında verimli bir şekilde tamamlandı. Toplantının kapanışında Federasyonumuzun Nart Akademiden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Çelik, katkı ve katılımları için gençlerimize teşekkür etti.

Sonraki Meşe Altı Toplantısı 1 Mart 2021 Pazar akşamı aynı saatte gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin duyuru ve katılım formu toplantı öncesinde Federasyonumuzun internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

yukarı çık