KAFFED 2020 Yılı Faaliyet Raporu

KAFFED 2020 Yılı Faaliyet Raporu

Federasyonumuzun Genel Kurulu 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da Tes-İş Sendikası Konferans Salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz görev dağılımını yaptıktan sonra çalışmalarına hızla başladı.

Federasyonumuz ilk kez bir Stratejik Plan hazırladı.

Yönetim Kurulu’nun öncelikli işler arasında yapılmasını kararlaştırdığı 2020-2021 Stratejik Plan çalışmamız üye derneklerin aktif katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm bölgelerimizde dernek yöneticilerimiz, derneklerimizin federasyon delegeleri ve üyeleri ile yüz yüze gerçekleştirilen görüş alma toplantılarında derlenen veriler ışığında hazırlık komisyonu tarafından hazırlanan taslak Başkanlar Kurulumuz ve Yönetim Kurulumuz tarafından incelenerek kabul edildi. Stratejik planın değerlendirilmesi ve yeni dönem çalışmalarının tartışılması için Mart ayında planlanan, mekânı ve programı kararlaştırılmış olan Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu 2 günlük ortak toplantısı resmi pandemi önlemlerinin ilan edilmesi sonucu iptal edilerek çevrimiçi toplantılar ile bu ihtiyacın karşılanması yoluna gidildi.

Yayınlanmış bulunan Stratejik Plan’da stratejik hedefler ve eylemler dört başlık altında ele alındı:

1- KAFFED Köprüleri

2- Anavatan Köprüleri

3- Diaspora Köprüleri

4- Hak Savunuculuğu

1- KAFFED KÖPRÜLERİ:

Belirlenen stratejik öncelikler kapsamında diaspora ülkelerindeki insanlarımızla ortak sorunlarımıza birlikte çözümler geliştirilmesine yönelik daha yakın ilişki ve işbirliği imkânları aranması ve bu diasporalara yönelik ziyaretler gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Bu hedef doğrultusunda pek çok ülkedeki diaspora kuruluşlarımız ile temas kurduk. Bir organizasyon planı hazırlanmakta iken ortaya çıkan pandemi ne yazık ki tüm planları sekteye uğrattı.

Pandemi döneminde; 2020 yılı planlamamızda olan yurt içi ve yurt dışı faaliyetler başta olmak üzere yüz yüze olarak yapılabilecek bütün etkinlikler iptal edildi. Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantıları, gençlik meclisi çalışmaları, Nart Akademi programı ve başka eğitim programları çevrimiçi sistem üzerinden yapıldı.

Federasyonumuzun ve Derneklerimizin binaları pandemi nedeniyle halen kapalı, çalışmalar büyük ölçüde internet üzerinden yürütülüyor. Ayrıca Federasyonumuz ve Derneklerimiz hastalıkla ilgili süreçte desteğe ihtiyacı olanlara destek sağlıyor.

KAFFED Köprüleri kapsamında yapılan faaliyetlere anadili çalışmaları, Girişim ve İstihdam Komisyonu, Gençlik Meclisi, Nart Akademi’nin yeniden hayata geçirilmesi, KAFFED YouTube kanalı üzerinden yapılan yayıncılık faaliyetleri ile toplumu bir araya getirmek sayılabilir.

KAFFED Anadili Komisyonu:

a) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile 19 Aralık 2019 tarihinde yapılan görüşmede; ortaokul seçmeli anadili dersleri ile ilgili karşılaştığımız sorunların çözümüne ilişkin taleplerimiz dile getirildi. Bu çerçevede, Düzce ve Erciyes Üniversitelerindeki Çerkes Dili bölümlerinden mezun olanların öğretmen olarak atanması, seçmeli anadili dersi başvurularının elektronik olarak yapılması talep edildi. Taleplerin uygulamaya yansıtılması ve bu dönem yapılacak ders seçimlerinde bürokratik engellemelerin önlenmesi amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile sürekli bir diyalog geliştirildi. Anadili Komisyonunda Seçmeli Anadili Dersleri Alt Komisyonu oluşturuldu.

b) “BU METNİ KİMSE ANLAMAYACAK!”21 Şubat Uluslararası Anadili Günü dolayısıyla Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı'ndan bileşeni 40’ı aşkın sivil toplum öznesinin imzaladığı ortak deklarasyona federasyon olarak imzacı olduk. Türkçe okunduktan sonra, deklarasyonun her bir cümlesi başka bir dilde seslendirildi, dünya dillerinin Anadili Günü kutlandı.

c) 21 Şubat Dünya Anadili gününde 12 derneğimizde de etkinlikler yapıldı. Sosyal medya üzerinden anadilinin önemine vurgu yapan paylaşımlar öne çıkarıldı.

d) 6-7 Mart tarihlerinde Anavatan’da yapılan Çerkesce Dikte etkinliği ilk defa Düzce Adıge Kültür Derneğimiz ile Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirildi. Bu etkinliğe daha sonra iletişime geçtiğimiz Antalya, İzmir, Arıkbaşı, Balıkesir, Çorum, İstanbul, Kahraman Maraş, Kayseri, Mersin, Reyhanlı, Sakarya ve Sivas derneklerimizde katıldı. Belirtilen tarihlerde aynı etkinlikler yapılarak, çekilen video görüntüleri Dünya Çerkes Birliği’ne gönderildi.

e) 14 Mart Adıge Dili Günü nedeniyle 3 derneğimizde Adıgey'den gelecek iki tiyatro sanatçılarıyla (Nehaye Marcenet ve Negarakov Kazbeç) etkinlik planlamıştık. Ancak, bu program da pandemi nedeniyle iptal edildi.

f) Anadili gurubumuz 14 Mart Adıge Dili ve Edebiyatı gününde Sivil Sayfalar İnternet gazetesine günün önemine binaen bir röportaj verdi. Anavatandan gelen videolar sosyal medya hesaplarımızdan yayınlandı.

g) Anadili Grubumuz, 25 Nisan Adıge Bayrak Günü’nde de çeviriyle etkin oldu. Bayrak Günü için anavatandan video çekimleri istenildi. Gelen görsellerin çevirisi yapılarak yayınlandı. Adıge Bayrağının tarihçesi KAFFED Youtube kanalında Fahri Huvaj’ın konuk olduğu özel bir programda anlatıldı.

h) 21 Mayıs anma etkinlikleri kapsamında anavatandan gelen bütün video çekimlerinin çevirileri ve alt yazı hazırlama işleri Anadili Grubumuzdaki hocalarımız tarafından yapıldı. Sosyal medyada sürgün ve soykırım günüyle ilgili yazılı ve görsel paylaşımlar yaygınlaştırıldı. Genel Başkan Yardımcımız Hupşı Adnan Arslan İstanbul Yeni Esnaf Gazetesinin İnstagramdaki canlı yayınına katılarak 21 Mayıs’ın anlam ve önemini anlattı. Anavatanda 21 Mayıs etkinliklerinin biçimi KAFFED Youtube kanalından Adıgey, Abhazya ve Kabardey Balkar Cumhuriyetlerimizle canlı bağlantılar yapılarak anlatıldı.

ı) 1 Ağustos Anavatana dönenler gününde; yine KAFFED Youtube kanalında özel bir canlı yayın yapıldı. Maykop’ tan canlı bağlantı ile Hızel Abdullah, Duğ Aytek ve Çetaw Laşin konuk alınarak, anavatana dair tecrübeleri izleyiciyle paylaşıldı.

KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu:

Bu süreçte KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu kuruldu. Komisyonun amacı; gençlerimizin ve tüm iş arayanların CV paylaşımı yaparak çalışma arkadaşı arayanlarla tanışması ve işe girmesi, ilgililerin kariyer gelişimleri için kariyer sahipleri ile tanışması, bilgi ve deneyim paylaşılmasıdır. Ayrıca girişimcilerin deneyimlerinden bilgi edinerek kariyer ve yeni iş gelişimleri de hedeflendi. Bu kapsamda bazı eğitimler de programlandı.

- Gençlere yönelik kişisel gelişim, eğitim ve girişimcilik çalışmaları kapsamında “İş Dünyasında Etkili İletişim ve Yeni Nesil Kariyer Yönetimi” adlı 5 haftalık Sertifika programı düzenlendi.

Üniversite son sınıf öğrencileri ve 30 yaş altı gençlere yönelik hazırlanan ve konusunda uzman eğitmenimiz Sayın Necla ÇAKICI AŞAN tarafından verilen eğitimde, gençlerin kariyer gelişimine katkı verilmesi ve daha etkili iletişim becerileri kazanmaları hedeflendi.

Programda; gençler kendini ve kişileri tanıma, yeni nesil iletişime giriş, iletişimin temel unsurları ve kuşaklar, duygusal zekâ ve pozitif psikolojik sermaye, stratejik planlama (zamanı efektif kullanma-yaşam çarkı), etkili konuşma ve sunum teknikleri (beden dili) konularında bilgi edindiler.

- İkinci bir eğitim ise MSC Gemi Acenteliği İnsan Kaynakları (IK) Müdürü ve İzmir Çerkes Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serap Tosun tarafından verildi.

Etkili CV hazırlama, mülakat teknikleri ve küresel dünyanın yeni dinamiklerine uyum hakkındaki deneyimlerini 100’e yakın katılımcı ile paylaşan Serap Tosun, değişen dünyanın yeni nesil işe giriş şekilleri, şirketlerin güncel IK politikaları, çalışan mutluluğu vb. konularda da bilgi ve deneyimlerini gençlere aktardı. Bu program sonunda da sertifika takdim edildi.

KAFFED Demografi Çalışma Komisyonu:

Komisyon; Federasyon ve bağlı derneklerin hem kendi kurumsal sürekliliklerini sağlamada hem varlık nedenleri olan Çerkes toplumuna ilişkin verilecek kararlarda, ihtiyaç duydukları gerçek zamanlı ve doğru insan kaynağı bilgisini ortaya koymak amacıyla 2019 Aralık ayında oluşturuldu.

Çalışmaların iki ana grupta (kısa ve uzun süreçli) yürütülmesi planlandı. İlk üç ay içerisinde (Pandemi sürecine kadar) aşağıdaki faaliyetler yürütüldü:

A) Kısa Süreçli Demografi Çalışması

İvediliği olan bir konuydu ve KAFFED’e bağlı dernek üyelerine ilişkin, ihtiyaç duyulan konuların tespit edilmesi ve sürekli güncellenebilir bir kayıt sistemi içerisine alınması amaçlandı. Bunlar:

1) KAFFED’e bağlı derneklerin, dernek başkanları ve üye işlem sorumlusunun isim ve iletişim bilgileri listelendi. 

2) Listede yer alan üye işlem sorumluları ile whatsapp grubu oluşturuldu. 

3) Eğitim ve teşkilatlanma faaliyetleriyle eş zamanlı olarak, tüm derneklerin uygulayacağı, üyelik işlemlerine ilişkin prosedürlerin hazırlanması konusunda sadece, standart üye başvuru formu-KVKK metni hazırlanarak derneklere iletildi.

4) Tüm Derneklerin hem üye işlemleri hem muhasebe kayıtları hem de raporlama sistemleri açısından ortak bir yazılım programı kullanması konusunda araştırmalar yapıldı. Komisyon üyeleri bir programda mutabık kaldı ancak pandemi sürecine girilmesi nedeniyle çalışmalar durduruldu.

B) Uzun Süreçli Demografi Çalışması

Bu çalışmanın üniversitelerdeki değerli hocalarımızın önderliğinde, bilimsel bir alt yapı ve örgütlenme yoluyla gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bu, Kafkas kültürüne ilgi duyan akademisyenlere ulaşılması, onların ortak bir amaçta toplanması, çeşitli anket ve benzeri bilimsel çalışmalar yapmaları, kaynak envanteri gerçekleştirilmesi vb. faaliyetleri içermekteydi. Bu konuda herhangi bir ilerleme sağlanamadı.

KAFFED Gençlik Komisyonu:

KAFFED Gençlik Komisyonu ilk toplantısını 18.11.2019 tarihinde KAFFED Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda komisyonun kuruluş amacı, izlenecek yok haritası belirlendi. Bu kapsamda KAFFED Gençlik Meclisi yönetmeliğinin hukuki bir metin haline getirilmesine karar verildi. Yönetmelik çalışması için komisyon üyelerinden Adil Emre Cankul, Nart Atalay ve İbrahim Altan Sandıkçı’ya görev verildi.

Komisyon 19.12.2019 tarihinde Ankara Derneği Gençlik Komisyonu ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Gençlik Meclisi ve Meclisin hazırlanan yönetmeliğiyle ilgili AÇD Gençlik Komisyonunun görüş ve önerileri alındı.

- 22.12.2019 tarihinde Komisyon ikinci toplantısını yaptı. Hazırlanan yönetmelik taslağı görüşüldü. Gençlerin talep ettikleri yatay yapılanma modeli üzerinde görüş ve öneriler alındı. Kurulacak Gençlik Meclisi’nin gerçekleştirebileceği projeler üzerinden fikir alışverişinde bulunuldu. Komisyon Başkan’ı Dilru Genel’e bölgelerdeki gençlik komisyonu başkanları ile görüşme görevi verildi. Bu kapsamda dernek başkanlarıyla iletişime geçildi ve gençlik komisyonu olan derneklerimizin iletişim bilgileri talep edildi.

- 29.12.2019 tarihinde Kahramanmaraş Gençlik Komisyonu Başkanı, İstanbul Çerkes Kültürevi Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı, İstanbul Beylikdüzü Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı ile görüşüldü. Gençlik Komisyonu olarak tanışma toplantısı düzenlemek istenildiği bildirildi.

- 04.01.2020 tarihinde Komisyon KAFFED Başkanlar Kurulu toplantısında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda komisyonun kuruluş amacı ve hazırlanan Gençlik Meclisi Yönetmeliği hakkında bilgi verildi.

- 20.11.2020 KAFFED Gençlik Meclisi Yönetmeliği tamamlanarak önce KAFFED Yönetim Kurulu’nun görüş ve önerilerine açıldı.

- 23.11.2019 tarihinde KAFFED Gençlik Meclisi Yönetmeliği Başkanlar Kurulu’nun görüş ve önerilerine açıldı. Bu kapsamda Federasyona bağlı derneklerin başkanlarından Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin derneklere bağlı tüm gençlere iletilmesi rica edildi.

- 06.11.2020 tarihinde hazırlanan Gençlik Meclisi Yönetmeliği diasporadaki tüm gençlerin görüş ve önerilerine açılarak 31.12.2020 tarihine kadar gençlerden gelecek her türlü görüş ve önerinin değerlendirileceği kamuoyuna duyuruldu.

- 03.12.2020 tarihinde Komisyon üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetmelik üzerine görüş ve öneriler alındı. Bölgesel temsil ile oy hakkı, KAF Gruplarının Gençlik Meclisine katılımları, Gençlik meclisinin yönetmeliğinin tartışılması ve gençlerinin görüşlerinin dinlenmesi için pandemi koşullarına uygun çevrimiçi bölge toplantıları yapılmasına karar verildi.

- 20.12.2020 tarihinde Komisyon dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Bölgesel temsil ile oy hakkı konusunda alınan hukuki görüşler değerlendirildi ve konu Komisyon Yönetim Kurulunun oylarına sunuldu.

- 27.12.2020 tarihinde Güney Marmara Gençlik Komisyonu ile tanışma toplantısı yapıldı.

Gençlik Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

KAFFED Nart Akademi:

Diasporada yaşamak zorunda bırakılmış toplumumuzun karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri asimilasyon. Özellikle büyük şehirde yaşayan gençler için aileler ve derneklerin gayreti asimilasyonu engellemek için yeterli olamadığı gibi kamusal destek de gereken düzeyde değildir.

Sorunların büyüklüğü ve karmaşıklığı, olayın uluslararası boyutta ele alınmak zorunda oluşu donanımlı kadroları gerektirmektedir. Bu kadroların oluşması buna uygun bir eğitim ve araştırma programı ile sağlanabilir.  

Bu amaçla Kafkas Dernekleri Federasyonu bünyesinde oluşturulan Nart Akademi 2010 yılı Temmuz ayında çalışmalarına başlamış bir eğitim-araştırma programıdır. Bu program dahilinde gençlerin ve yöneticilerin tarih, kültür, asimilasyon, diaspora, politika, yöneticilik yetenekleri gibi konularda çalışma yürütmeleri, bunun sonuncunda da toplumsal bilinci gelişmiş kadroların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

2010 yılından itibaren merkezi ve bölgesel olarak pek çok program gerçekleştirilmiştir. Nart Akademi 2020-2021 döneminde konuları güncellenerek yeniden aktif hale getirilmiştir. 2020-21 dönemi eğitim konuları “kimlikler ve kimlik politikaları, milliyetçilik, diaspora, azınlıklar ve insan hakları, hafıza mekânları, iskân politikaları” olarak belirlenmiştir.

Pandemi şartları nedeni ile planlandığı gibi yüz yüze yapılamayan eğitimler, çevrimiçi platformda sürdürülen seminerler şeklinde planlanmıştır. Akademi, derneklerden ve üniversite topluluklarından katılan 45 kişi ile devam etmektedir.

2020 Yılında Gerçekleşen Eğitimler:

26 Kasım 2020 – Nart Akademi ve Gençlik Eğitim Seminerleri, Şamil Jane

10 Aralık 2020 – Kimlik, Azınlıklar ve Haklar, Dr. Elçin Aktoprak

24 Aralık 2020 – Kültür ve Kimlik, Öğr. Grv. Mehmet Eser

Nart Akademi 2021 Yılı Seminer Programı aşağıdaki gibidir:

14 Ocak 2021 – Türkiye’de Kimlik Mücadelesi ve Örgütlenmenin Gelişimi / Prof. Dr. Erol Taymaz

28 Ocak 2021 – Kimlik ve Etnisite / Doç. Dr. Cahit Aslan

11 Şubat 2021 – Modernleşme ve Milliyetçilik / Prof. Dr. Suavi Aydın

25 Şubat 2021 – İletişim ve Medyadaki Ayrımcı Dil / Prof. Dr. Sevda Alankuş

11 Mart 2021 – Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekânları / Tuğba Erdem

25 Mart 2021 – Diaspora Çerkeslerinin Kimlik İnşası / Prof. Dr. Ayhan Kaya

8 Nisan 2021 – 1864 Sonrası Rusya’nın İskân Politikası / Dr. Murat Topçu

22 Nisan 2021 – 1864 Sonrası Osmanlı’nın İskân Politikası / Özcan Atıcıer

Akademi’de 2021 Mayıs ayında Soykırım / Sürgün konusunda sunumlar yapılacaktır. Haziran ve Temmuz aylarında Anavatan Cumhuriyetleri Gençlik temsilcileri ile Akademi öğrencilerinin çevrimiçi platformda bir araya gelmesi planlanmaktadır. Pandemi şartlarının izin vermesi durumunda tüm Akademi öğrencilerinin katılımıyla yüz yüze bir toplantı yapılması hedeflenmektedir.

KAFFED İletişim Komisyonu Yayıncılık Faaliyetleri:

Bir yıllık süreçte pandemi koşulları nedeniyle çalışma faaliyetlerini internet üzerinden yürüten İletişim Komisyonumuz KAFFED web sayfasını yeniledi. Yeni bir anlayışla daha dinamik ve modern görünüme kavuşan web sayfamız toplumumuzdan da olumlu tepki aldı.

Web sayfasında ayrı bir başlık olarak Diyane Dergisi yayınlanmaya başlandı. Dil ve Edebiyat dergisi olarak yayınlanan Diyane’de özellikle anadilde metinler ve bunların seslendirmelerini bulmak mümkün. Çocuklar için ayrı bir bölümü bulunan Dergide çizgi filmler ve seslendirilmiş masallara yer veriliyor. Derginin içerik geliştirme çalışmaları sürüyor.   

Komisyonumuz 21 Mayıs 2020 tarihinden önce yayınlanmak üzere 2 adet belgesel hazırladı.

a) “Sürgünün 125. Yılı Kültür Haftası” belgeseli ile Türkiye’de sürgün ve soykırım bilincinin yüksek sesle ilk kez dile getirildiği, anavatan ve diasporadan katılımcılarla 1989 yılında Ankara’da düzenlenen bir haftalık etkinlik belgeselleştirildi.

b) Ayrıca "Kimliğin Yeniden İnşası" Belgeseli hazırlandı. Bu belgeselle de 1989 yılında yapılan etkinliğin ardından Güney Marmara'da başlayan uyanış, 21 Mayıs Bilincinin Gelişmesi ve yapılan anma programları tanıkların röportajları ile birlikte sunuldu.

c) Yemuz Nevzat Tarakçı, her ay bir kitap incelemesi yazdı. Çerkes yazarların eserlerinden seçerek hazırlanan inceleme yazıları Federasyonumuzun web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Özel Günlerde Anavatandan Canlı Yayınlar Yapıldı.

- 21 Mayıs haftasında Adıgey, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ve Abhazya ile canlı bağlantılar kurularak Anavatandaki 21 Mayıs programları konuşuldu.

- 21 Mayıs 2020’de Kefken’de yapılan sembolik tören ve mevlit programı canlı olarak yayınlandı

- Anavatan’a geri dönenlerin tecrübeleri canlı yayın ile aktarıldı

- Tarih sohbetleri dizisi başlatıldı. Her ay yeni bir konuk ile sürdürülüyor.

- Anma programları yapılıyor (Sönmez Baykan’a saygı programı gibi)

- Martin Koçesoko Davasını yakından takip eden Federasyonumuz bu konuda da bir canlı yayın yaparak Xabze Xase Başkanvekili Şormen Azamet ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti Kabardey Kongresi Başkanı Beşto Aslan ile davayı konuştu ve gündeme taşıdı.

- Yazar, araştırmacı ve sanatçı sohbetleri de yine canlı yayınlarla gerçekleştiriliyor. (John Colorussa, Huşt Emel Bezeg ve Melekhan Fidan Atalay vb.)

- Gençlerle Gelecek programında da gençler konuk edildi.

Öteki Yayınlar

- 05 Ekim 2018 tarihinde “Adıgey Cumhuriyet Kutlamaları” kapsamında KAFFED organizasyonu ile Çerkes el sanatları çalışmaları yürüten Ankara Çerkes Derneği, İstanbul Kafkas Kültür Derneğinin katılımıyla, Maykop da gerçekleşen sergi fotoğrafları KAFFED Youtube kanalında video formatında yayınlandı.

- 2018-2019 da İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Ankara Çerkes Derneği, Kayseri Kafkas Derneği’nin katılımıyla gerçekleştirilen “Nartların Mirası” sergi görüntüleri video olarak hazırlandı. İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin sergi videosu KAFFED Youtube kanalında paylaşıldı. Diğer videolar da sırası ile paylaşılacak.

- Kültürel mirasımızın korunması amacı ile Türkiye’de değişik yörelerde yaşayan Çerkes halkının, geçmişe dayalı “Orijinal Çerkes El Sanatları Ürünlerinin Fotoğraflanması ve Arşivlenmesi, (koruyan kişi ve aile bilgileriyle birlikte) Projesinin” duyurusu yapıldı, ilgili konuda saha çalışmaları devam ediyor.

KAFFED Nart Spor Komisyonu:

Bu dönem kurulmuş bulunan Nart Spor Komisyonu, 8 farklı renk ve modelde Anavatandaki futbol takılarımızın renk ve modellerinin örnek alındığı çeşitli formalar yaptırarak, isteklilere gönderdi. Ancak, planlanmış olduğumuz KAFFED Nart Spor Bölgeler Arası Halı Saha Turnuvası ve Kocaeli Uzuntarla Doğa Yürüyüşü için tüm hazırlıklar tamamlanmış olmasına rağmen Pandemi nedeniyle iptal edildi.

Doğu Akdeniz Bölgesi Derneklerimiz Adana’da Kapıkaya Kanyonu’nda Doğa Yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe Adana, Mersin, Reyhanlı Dernek Başkanları ve üyeleri katıldı. Aynı gün eş zamanlı olarak planlayarak Göksun Çerkes Derneği ve Uzuntarla Adıge Dernek Yöneticileri de doğa yürüyüşü yaptılar.  

2- ANAVATAN KÖPRÜLERİ:

Yüzü anavatana dönük olma ilkesi çerçevesinde anavatan ile ilişkiler geçmişte olduğu gibi bu dönemde de öncelikli çalışma alanımız olmayı sürdürüyor. Anavatan ile ilişkilerimizi çeşitlendirerek artırmak hedefimiz doğrultusunda farklı kesimlerle diyaloğu ve işbirliği artırmaya önem veriyoruz.

a) Her sene Anavatan’a burslu öğrenci gönderen Federasyonumuz, 2020 yılında da gerekli çalışmaları yaptı. Bu kapsamda 25 Şubat 2020 tarihinde Rusya Bilimler Akademisi’nin yaptığı sözlü mülakata katıldık. Federasyonumuza verilen 8 kişilik kontenjandan 4 öğrencimiz yararlandı. Ancak diğer 4 öğrencimiz tüm görüşme ve çabalarımıza karşın henüz davet edilmediler.

b) Adıgey, Karaçay-Çerkes-Kabardey-Balkar ve Abhazya çalışma guruplarımızın organizasyonuyla, karşılıklı olarak yapılan çocuk yaz kampları ile gençlik yaz kampları ne yazık ki pandemi nedeniyle iptal edildi.

c) 1995 yılında Çankaya- Maykop belediyeleri arasında imzalanan kardeş şehir projesini tekrar harekete geçirmek için hazırlanan projeler dosyası 2019 yılı Aralık ayında Çankaya Belediyesi Dış İşler Daire başkanlığına teslim edildi. Pandemi nedeniyle ilerleme kaydedilememiş olmakla birlikte konu takip ediliyor.

d) Adıgey Cumhuriyeti’nin 29’ncu kuruluş yılı münasebetiyle Ekim ayında Ankara’da bir sergi planlamış, Adığeyli ressamlarımız Levpaçe Nurbiy ve Huvaj Ramazan’ın eserlerinin sergileneceği sergi için salon tutulmuştu ancak yine pandemi koşulları nedeniyle iptal edildi.

e) Kardeş köy, kardeş okul projeleri kapsamında Düzce-Haçemziye köyü ile Maykop Haçemziye köyleri arasında 2014 yılında kardeş köy anlaşması yapılmış ise de buradan giden heyete karşılık vatandan gelen olmamıştı. Konu tekrar ele alındı, Köprübaşı-Haçemziye köyü muhtarı ile yapılan görüşmede projenin tekrar hayata geçirilmesi kararı alındı. Federasyonumuzun destek verdiği bir komisyon Haziran ayı başında bu amaçla kuruldu, anavatan ayağında şifahi görüşmeler yapıldı. Ne yazık ki bu proje de pandemi nedeniyle ötelendi. Ancak, pandemi sonrası Maykop-Haçemziye köyü muhtarlığı ve köy okulundan konukların davet edilmesi kararlaştırıldı.

Anavatan Köprüleri kapsamında KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci başkanlığında bir heyet 10.03.2020 tarihinde Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ne gitti. Kabardey Balkar Cumhurbaşkanı Kokov KAZBEK Türkiye'ye davet edildi. Dünya Çerkes Birliği Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantısına katılım sağlandı. Görüş alışverişinde bulunularak DÇB ile ilişkiler, Anadili ve Anayasa değişikliği konularındaki görüşlerimiz aktarıldı. Öğrenci değişim programları, yaz kampları gibi konularda işbirliği imkânlarının geliştirilmesi değerlendirildi. Perit Xase ve Nartan Gençlik ile karşılıklı 15'er öğrencinin misafir edilmesi koordine edildi. Ancak, tüm dünyayı etkileyen Korona virüs pandemisine yönelik önlemler kapsamında tüm programlar beklemeye alındı.

Çevrimiçi ortamda yapılabilecek programlar organize edildi. Bu kapsamda;

-  Adıgey Cumhuriyetinden gelen çevrimiçi Festival davetine Türkiye’den 5 grubumuz başvuru yaptı.

-  Adıgey Cumhuriyetinden gelen bir heyetin Türkiye’deki sanatçılar ile görüşmeleri sağlandı.

-  Adıgey Kültür Bakanlığınca 23.08.2020 tarihinde, sosyal medya üzerinden düzenlenen “Seteney Guaşe Adıge Dişeyıde” etkinliğine katılındı.

- 04.09.2020 tarihinde, “Adıgey-Türkiye Sanatsal ve Sosyokültürel Analizi” projesi kapsamında araştırma yapmak üzere; Adığey Devlet Üniversitesi Akademisyen ve Doğu Halkları Müzesi yöneticilerinden oluşan araştırmacılarla, Çerkes El Sanatları çalışma gurubundan Şeneser Tokmak, Hülya Kızılkaya, Tijen Hatam görüştü. Türkiye’de yürütülen Çerkes El Sanatları çalışmaları hakkında bilgi verildi. Korunan ve yeni üretilen el sanatları ürünlerinden örnekler araştırmacılarla paylaşıldı.

- Dil Kursları: Pandemi döneminde en çok ağırlık verdiğimiz konulardan biri de Çerkesce dil eğitimi oldu. Derneklerimiz kapalı olduğundan, bu alanda oluşan boşluğun doldurulması için Federasyonumuz devreye girdi. Ekim ayının başından bugüne, Batı lehçesinde hiç bilmeyenler için Bram Alaattin,  konuşmayı bilip okuma yazma bilmeyenler için Şowcen Muhammet’ in sunumlarıyla iki kurs açılmış yine Kabardey Balkar Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Dünya Çerkes Birliği’nin (DÇB) katkıları ile Tabiş Murat ve Şowcen Aminat’ın eğitmenliğinde doğu lehçesinde ve Rusça iki kurs açılmış, Ocak ayı itibari ile tamamlanmış, Aralık ayı başında da Ahoçba İrfan ve Abhazya’dan Perçheliya Violetta’ nın eğitmenliğinde Abaza’ca dil kursu başlamıştır. Doğu lehçesi Çerkesçe ve Rusça dersleri tamamlanmış olup diğer dersler haftada altı akşam devam etmektedir.

3-DİASPORA KÖPRÜLERİ

Anavatan dışında, diasporada yaşayan toplumun kurumlar aracılığıyla daha yakın işbirliği içerisinde olması stratejik öncelikler arasında yer almaktaydı.

Bu nedenle bir diaspora dernekleri ile tanışma toplantısı çevrimiçi ortamda organize edildi. Avrupa, Orta Doğu ve Amerika’dan federasyon ve bağımsız derneklerin katıldığı toplantı ile iyi bir diyalog imkânı yakalandı. Bundan sonra da birlikte faaliyetlerde bulunma kararı alındı.

4-HAK SAVUNUCULUĞU

Hak Savunuculuğu konusunda daha aktif olunması Stratejik Plan’ın da bir ayağı. Bu kapsamda Anavatan’da ve yaşadığımız ülkede daha etkin olmaya gayret edilmekte.

Dünya İnsan Hakları Günü programı olarak 10 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da “Kafkasya’da ve Diaspora ’da İnsan Hakları” Paneli yapıldı. Panele saygın insan hakları savunucusu Hatajıko Valeri de davet edildi. Hatajıko Valeri gerek panelde gerek kendisi ile yapılan görüşmelerde anavatanda yaşanan insan hakları sorunlarına ilişkin detaylı bilgi verdi.

Rusya Federasyonu anayasa değişikliğinin Çerkesleri ilgilendiren olumsuz bölümlerine ilişkin 22 Mart 2020 tarihinde 94 STK nın imzası ile yayınladığımız itirazlarımızı, 1 Temmuz’da düzenlenecek referandum öncesi 25 Haziran 2020 tarihinde bir kez daha hatırlattık. 22 Mart’ta yayınladığımız metni RF Devlet Başkanına, Cumhuriyetlerimizin Başkanlarına ve DÇB ye de gönderdik.

Adler’de yapılan anıt ve anıtın kaldırılması sonrası Çerkeslere dönük olarak bazı Rus çevrelerinde başlayan faşist söylemlere itirazlarımızı bir açıklama ile toplumla paylaştık.

Çerkes kimliği ve kültürü ile ilgili çalışmaları nedeni ile uydurma bir uyuşturucu suçlaması ile baskı altına alınan Martin Koçesoko’nun mahkemesinin başlaması üzerine bu konuda tepkilerimizi dile getirdik. Derneklerimizin üyeleri binlerce karanfili Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’ne göndererek Martin Koçesoko için adalet taleplerini etkin bir şekilde dile getirdiler. Türkiye basınında bu adalet çağrısı geniş şekilde yer aldı Ayrıca YouTube kanalımızda yapılan bir canlı yayın ile Martin’in sesi olmaya gayret ettik. Sosyal medya çalışmaları ile insan hakları savunucularının dikkatini davaya çekmek için çalıştık. Davanın takipçisi olmayı sürdürüyoruz.

Adıgey Cumhuriyeti yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucu “Yurt Dışında Yaşayan Soydaşların Adıgey Cumhuriyetine Yeniden Yerleşmesine Destek Devlet Programı” için yapılacak başvurularda soydaşlığın ispatına ilişkin belgeyi Türkiye için KAFFED’in vermesi konusunda mutabık kalındı. Benzer şekilde Kabardey Balkar Cumhuriyetinde aynı programa başvuracak kişiler için de soydaşlık belgesini KAFFED’in vermesi konusunda yetkililer ile temastayız.

21 Mayıs Soykırım ve Sürgünü Anma Haftası’nda bu sene sokaklara, meydanlara inemedik, Kefken’e gidemedik. Ancak sembolik bazı programlar yapıldı.  Sosyal medya üzerinden yapılan anma programları yanında sürgün, soykırım anıtı olan iller ile Kefken'de pandemi tedbirlerine uygun olarak valilik ve jandarmanın izni ile çelenk töreni ve kısa anma programı yapıldı. Mevlit okutuldu. Ayrıca bir kısa film ile bir animasyon hazırlanarak, YouTube kanalımızdan ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Kısa filmimiz ulusal basında da yer buldu.

21 Mayıs anmaları kapsamında çocukların ve gençlerin katılımı ile düzenlediğimiz resim ve öykü yarışmaları oldukça ilgi gördü.

Kefken’de de sınırlı bir program ile sembolik bir anma tertip edildi. Mevlit okutuldu.

21 Mayıs Haftası için planlanan ama Korona önlemleri kapsamında ertelenen Türkiye Jokey Kulübünün resmi at yarışları arasına bu yıl aldırdığımız “Kafkasya Koşusu” Temmuz ayında koşulabildi.

Suriyeli soydaşların T.C. vatandaşlığına alınması için gerekli desteği vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 250 kişinin iş ve işlemleri takip edildi. Büyük bir bölümünün vatandaşlık hakkı alındı.

 

yukarı çık