Meşe Altı Toplantısında Gençliğimiz ve Kurumlarımız Tartışıldı

Meşe Altı Toplantısında Gençliğimiz ve Kurumlarımız Tartışıldı

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) bünyesinde faaliyet gösteren Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFSAM) tarafından gençlerin katkı ve katılımları ile her ayın 3. Perşembesi akşamı düzenlenen Meşe Altı Tartışmalarının ikincisi 20 Aralık 2018 Perşembe Akşamı 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.


Bu hafta ilk toplantıda sonraki toplantılar için önerilen konular arasında bir birine yakın konu başlıklarını birleştirerek "Gençliğimiz ve Kurumlarımız" konusunu ele aldık. Yuvarlak masa formatında tüm katılımcıların katkıları ile yürütülen tartışmada; Derneklerimizin ve Federasyonumuzun gençlerimizin beklentilerini ne ölçüde karşıladığı, kurumlarımızın gençliğinin ve dolayısıyla geleceğinin olup olmadığı, gençlerin örgütlülük anlayışları, derneklerin gençlik komisyonları ve ünikafların ilişkileri, kültür dernekçiliğinin asimilasyona çare mi yoksa asimilasyonu hızlandırıcı mı olduğu, kentte derneksiz Çerkesliğin mümkün olup olmadığı gibi önceki toplantıdan ve konu ile ilgili farklı çevrelerdeki görüşmelerden havada asılı kalan bazı soruları ve daha fazlasını ele almaya çalıştık.


Yuvarlak masa formatında 30 yaş altı maksimum 27 gencimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, kültür dernekçiliğinin de geçmişte önemli bir fonksiyon gördüğü hala da bir ölçüde önemini koruduğu ancak bunun ötesine geçilmesi gerektiği, mutlaka ulusal sorunlara dönük stratejiler ve politikaların geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği, ortak ideal ve hedeflerin belirlenip toplumda yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğu, medyada daha etkili var olmamız gerektiği, gençlerin Çerkesliği anne-babadan veya kendi sosyal çevrelerinden görme şanslarının azaldığı için ünikafların ve derneklerin bu boşluğu doldurması gerektiği, toplumun tüm kesimleri arasında daha etkili bir iletişim için derneklerin ve federasyonun çaba sarfetmesi gerektiği, gençlerin talep ve beklentilerinin ya yeterince dinlenmediği ya da dinlense bile uygulanmadığı, tüm gençlerin ekibe yönlendirilmesinin yanlış olduğu farklı alanların da açılmasının gerektiği, köyler ile ilişkilerin güçlendirilmesi, gençlik komisyonları ve ünikafların kendi aralarında ortak etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştirmesine yardımcı olunması gibi çeşitli öneri ve sorunlar farklı bakış açıları ile tartışıldı.


Toplantıda konuşulan konular, sonuç raporuna dönüştürülerek kafsam.net web sayfasından ve sosyal medyadan paylaşılacaktır. Toplantıya katılan ve katkı veren gençlerimize teşekkür ediyoruz.

yukarı çık