İnsan Hakları Artık Adıgece

Perşembe, 26 Eylül 2013 11:31

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar.

Bu yalın gerçek ile başlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiş ve insan haklarını tanımlayan en önemli belge olmuştur.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 65 yıl önce kabul edilmesine karşın Adıgece yayınlanmamıştı. Kafkas Dernekleri Federasyonu, İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı vesilesiyle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni Adıgece (Batı ve Doğu lehçeleri), Türkçe ve İngilizce yayımladı. Sn. Fahri Huvaj tarafından Adıgeceye kazandırılan beyanname 27-29 Eylül'de Ankara'da yapılacak olan İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferans'ında dağıtılacak.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde tanımlanan tüm hakların artık Adıgeler için de gerçekleştirilmesini diliyoruz.


İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 13/2. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

Цıыху Хуэфащэхэм Теухуа Дунейпсо Джэпсалъэ
13/2-нэ пычыгъуэ.
Дэтхэнэ зы цIыхум хуитыныгъэ иІэщ езы и къэралри хэту дэтхэнэ зы къэралым иІэпхъукІыну икІи щІэрыщІэу къигъэзэжыну.

Цıыф Фэшъуашэхэм Афэгъэхьыгъэ Дунэепстэу Джэпсалъ
13/2-нэрэ пычыгъу. Хэтрэ цIыфи фитыныгъэ иІ ежьы икъэрали ахэтэу тэдэрэ къэрали икощыкІынэу ыкІи икІэрыкІэу къыгъэзэжьынэу.

Universal Declaration of Human Rights
Article 13/2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

 

Haberler

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele