KAFFED VIII. Dönem Yönetim Kurulu (2017-2019)

Genel Başkan    YILDIZ ŞEKERCİ    (7 Nisan 2019 Tarihli Olağanüstü  Genel Kurulda Genel Başkanlığa  seçildi.)
    (YAŞAR ASLANKAYA)    (21 Şubat 2019 İSTİFA)
         
Yönetim Kurulu   Onur Kurulu   DÇB Delegeleri
Asil   Asil   Adnan Özdemir
Adnan Arslan   Aslan Arı   Bilge Eken
Ali Can   Nejla Dinçer   Cengiz Atalar
Atilla Mutlu Alkış   Muhittin Ünal   Cengiz Efe
Alin Sezer   Sabiha Tokmak   Cengiz Gül
Bahattin Çalışkan   Cihan Candemir   Cihan Ertok
Bilge Eken   Yedek   Demir Kızılkaya
Fikret Kınık   Hikmet Kandemir   Doğan Duman
Filiz Çelik   Rauf Bozkurt   Ergun Yıldız
Janberd Dinçer   Vacit Kadıoğlu   Erhan Savkaf
Samit Tokmak       Fethi Kanşat
Serpil Dizdarlar   Denetleme Kurulu Filiz Çelik
Seyyit Bolat   Asil   Haydar Timurlenk
Ünal Uluçay   Atilla Doğan   Hakan Aydemir
Yıldız Şekerci (21 Şubat 2019 Genel Bşk.Vekili) Hasan Seymen (1 Mayıs 2018 İSTİFA)   İrfan Vurdem
Haşim Polat   Murat Özkan   Lisan Alkış
Yedek   Rahşan Yılmaz   Nesrin Alpan
Bahadır Gümüş   Zeki Kartal   Orhan Sarı
Ersin Özen   Yedek   Ramazan Ersöz
Gupse Meral   Ergün İlçin (1 Mayıs 2018 ASİL)   Servet Apiş
Hakan Alparslan   Janseri Özen   Vacit Kadıoğlu
Hakan Karuk   M.Aziz Özbek   Yıldız Şekerci
Hülya Şahin       Yunus Sevimli
Kutluay Yağan       Yusuf Taymaz
Leyla Atalar        
Murat Yıldırım        
Salih Cantürk        
Sami Korkut        
Sedat Karahan        
Sevinç Baykan Özden      
Share