KAFFED IV. Dönem Yönetim Kurulu (2009-2011)

Genel Başkan: Cihan Candemir
Yönetim Kurulu  
Genel Başkan Yardımcısı Rauf Özel
Genel Başkan Yardımcısı Ömer Küçüközcan
Genel Sekreter Erol Taymaz
Genel Mali Sekreter Fatih Bozkurt
Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Şamil Jane
Sosyal Etkinlikler ve Koordinasyon Sekreteri Handan Demiröz
Üye Uğur Apiş
Üye Murat Canlı
Üye Bersis Karabulut
Üye Metin Teber
Üye Nejat Altay
Üye       Tuncer Özveri
Üye Eyüp Baloğlu
Üye Sami Korkut
   
Yönetim Kurulu Yedek  
Betül Dinçer  
Ömür Enes  
Fırat Kozok  
Zeki Kartal  
Erdoğan Akman  
Tolga Kaya  
Sadullah Batur  
Peyami Yılmaz  
Erol Kip  
Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu Yedek
Muhittin Ünal Şehir Özcan
Saffet Öztürk Hakkı Baydar
Bedri Tokuç İsmail Erol
Rahmi Ünver  
Mesut Can  
   
Onur Kurulu Onur Kurulu Yedek
Aslan Arı Muzaffer Kalkan
Rahmi Tuna Mehmet Yener
Muhittin Ünal Rauf Bozkurt
Muharrem Tanbay  
Atay Ceyişakar  
   
DÇB Delegeleri DÇB Delegeleri Yedek
Muhittin Ünal Doğan Uğurtepe
      Nihat Yılmaz Alaaddin Bayram
Yaşar Aslankaya Şamil Jane
Vacit Kadıoğlu Toraman Çelik
Fatih Bozkurt Muharrem Çurey
Emel Bezek Bülent Atçı
Nesrin Çanga Eyüp Baloğlu
Burhan Bay İbrahim Şen
Bekir Sami Yavuz Afitap Altan
Erdoğan Yaşar Necmettin Özdemir
Yaşar Nogay Mecit Tav
Tuncay Tok Rahmi Aksu
Share