İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi Kararları, 1998

26 Nisan 1998 tarihinde İçkerya (Çeçenya) ve Dağıstan halk temsilcilerinin katılımıyla Cohar (Grozni) şehrinde bir kongre düzenlenmiştir. Aradan bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen Kongre Kararları yeni elimize geçmiştir. Bu sayımızda kongrede alınan kararları okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

İÇKERYA VE DAĞISTAN HALKLARI KONGRESİ

KARAR

 1. Kongre Başkanlığına Şamil Basayev seçilmiştir.
 2. Kongre Başkan Yardımcılığına
 3. Movladi Udugov
 4. Adollo Ali-Muhammad
 5. Tolgat İsmailov seçilmişlerdir.
 6. Karar onaylanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.

KARARLAR

Rabbimizin "Allah yolunda birleşin ve hiç ayrılmayın" emrine uyarak İçkerya ve Dağıstan Halklarının geleceğini ve iradelerini göz önünde tutmak suretiyle, asırlarca devam eden kardeşlik bağlarından da yola çıkarak, bu halkların ortak bağımsızlık mücadelesine dayanan kongre üyeleri aşağıdaki şu kararları almışlardır:

 1. İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi devamlı kılınacaktır.
 2. Kongrenin Kuruluş Komitesi, Kongre Meclisi'ne dönüştürülecektir.
 3. Kongreye katılan ve üye olan kuruluşların, cemaatlerin, hareketlerin ve partilerin temsilci sayısını gerektiğinde yükseltme yetkisi Kongre Meclisi'ne verilecektir.
 4. İçkerya ve Dağıstan Halkları Meclisi'nde aşağıdaki komiteler kurulacaktır: Makhamat (Alimler Komitesi), Milli Hareketler Komitesi, İktisat Komitesi, Güvenlik Komitesi
 5. İki senede bir İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi düzenlenecektir.
 6. Meclis, kongrenin çalışma alanlarını ve şekillerini belirlemekle görevlidir.
 7. Kongre tarafından bütün milletlere yönelik bir bildiri hazırlanacaktır.
 8. İçkerya ve Dağıstan Halklarının enformasyon ihtiyacını karşılamak için "Kafkas Teleradyo Şirketi"nin statüsü değiştirilecek, "Çeçen-Dağıstan Teleradyo Şirketi"ne dönüştürülecektir.
 9. Bu kararlar kongre tarafından onandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
 10. İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi

28.4.1998

İÇKERYA VE DAĞISTAN HALKLARI KONGRESİNİN BİLDİRİSİ

Rabbimizin "Allah yolunda birleşin ve hiç ayrılmayın" emrine uyarak İçkerya ve Dağıstan Halklarının geleceğini ve iradelerini göz önünde tutmak suretiyle, asırlarca devam eden kardeşlik bağları ve dayanışmasından yola çıkarak, bizim aramıza sokulmak istenilen düşmanlığa karşı koymak amacı ile 26 Nisan 1998'de İçkerya ve Dağıstan Halklarının seçtiği ve yetki verdiği temsilciler tarafından İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi kurulmuştur.

Bu büyük siyasi olay, dışarıdaki güçler tarafından Kafkasya'daki durumun en tehlikeli boyuta geldiği bir anda gerçekleşmiştir. Çekişmelerin en ağır şartlarında İçkerya ve Dağıstan Halkları Allah'ın kendilerine verdiği hakları için mücadeleye başlamışlardır.

Halklarının meşru isteklerinin korunması ve gerçekleşmesi için İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi Bildiriyor:

 1. İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi Kafkasya'daki barış ve birliğin korunmasını her zaman için istemektedir ve bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmeye her zaman hazırdır.
 2. Kongre, İçkerya ve Dağıstan'da manevi konu olarak İslam'ın ve İslam değerlerinin yeniden canlandırılması için çalışmaktadır.
 3. Kongre, halklarımız arasına kin ve düşmanlık sokma girişimlerine her zaman karşıdır. Kimsenin halklarımızı bölmesine izin vermeyecektir.
 4. Kongre, bütün halklarla iyi dost ve iyi komşu olmaya hazırdır.
 5. Kongre, Kafkasya'da her zaman barış ve huzur olmasından yanadır.
 6. Kongre, bütün Kafkasyalılar için "Birleşik Kafkasya Evi" kurulması düşüncesindedir.
 7. Kongre, bütün dünya Müslüman halklarının yanındadır.

İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi

28.4.1999

İÇKERYA VE DAĞISTAN HALKLARI KONGRESİ MECLİS BİLDİRİSİ

İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongre Meclisi (KNİD), Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'deki gerginliğin silahlı çatışmalara dönüşmesini büyük bir endişe ile takip etmektedir.

KNİD, Dağıstan'daki durumun Rus askeri ve siyasi kurumları ile Rus yanlısı Dağıstan hükümeti tarafından alevlendirildiğini bütün dünyaya ilan eder.

Rus yanlısı olan Dağıstan hükümeti, Dağıstan Anayasası'nı kendi çıkarlarına göre değiştirerek kendisine duyulan güveni yitirmiş ve halkın protestolarına neden olmuştur.

Maalesef bugün, Dağıstan'da hiçbir gücün duruma hakim olmadığını belirtmek zorundayız.

Bu nedenle KNİD Meclisi Dağıstan'daki durumun normale dönmesi için gereken her şeyi yapmakta kararlıdır.

KNİD Meclisi, Moskova yanlısı hükümetin silahlı birliklerinin Dağıstan halkına karşı planladığı zalimane hareketlerine izin vermeyecektir ve KNİD Meclisi böyle bir olayda herkesi şahsi bir sorumluluk taşıdığı konusunda uyarır.

KNİD Meclisi Dağıstan halkının huzurunu sağlamak, barış ve birliği korumak için gerekirse barış kurumları kuracak ve Bağımsız Kafkas Devletlerinin desteği ile bu konuda her türlü yardımı yapacaktır.

Kongre Başkanı Şamil Basayev

ÇEÇEN CUMHURİYETİ İÇKERYA DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DAĞISTAN'DAKİ SON DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya'nın Dış İşleri Bakanlığı büyük bir endişe ile Dağıstan'daki olayları takip etmektedir. Durumun kötüleşmesi büyük ihtimalle Dağıstan'ın genelinde çıkan siyasi krizin sonucudur. Bu kriz Dağıstan ve Kaspiy bölgesindeki enerji kaynakları üzerinde hakimiyetlerini korumak isteyen Rusya'nın büyük finansal askeri ve siyasi grupları ile Batı Alyansı denilen ülkeler tarafından yapay olarak alevlendirilmektedir. Maalesef siyasi kriz silahlı çatışmalara dönüşmüştür ve insan kayıplarına neden olmuştur. Dağıstan'da kötü bir senaryo oynanmaktadır. Bu oyun, kontrol edilemeyen, birbiriyle çatışan ayrılıkçı grupların oluşmasına ve bölgelere parçalanmasına sebep olabilir. Çeçen hükümeti Dağıstan'ın üzerine gelebilecek bu tehlikeyi daha önceden de duyurmaya çalışmıştır. Fakat uyarılar şu anda yönetimde bulunan Dağıstan hükümeti tarafından dikkate alınmamıştır.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya'nın Dış İşleri Bakanlığı, Çeçen Hükümeti adına krizin barışçı yollardan çözülmesi için her türlü çabayı gösterecektir ve çatışan tarafları soğukkanlı olmaya çağırmaktadır.

Çeçen Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, 22.5.1998

 

yukarı çık