KAFFED 2024-2026 Stratejik Planı

Federasyonumuzun katılımcı ve demokratik yöntemlerle hazırlanan 2024-2026 Stratejik Planı hazırlanarak yayınlandı. Sivil toplum kuruluşlarının kurumsallaşmasının önemli göstergeleri arasında sayılan ikinci stratejik plan çalışmamızın gelecek dönemlerde de yapılarak kurum kültürünün bir parçası haline gelmesini hedefliyoruz.

Danışmanımız Prof. Dr. Erol Taymaz ile birlikte çalışan yönetim kurulundan bir ekibin koordine ettiği görüş alma toplantıları ile hem örgütümüzün hem de paydaşlarımızın görüş ve önerileri derlenerek plana yansıtıldı. Bölgelerimize yaptığımız 8 istişare toplantısında üye derneklerimizin Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, KAFFED delegeleri, gençlik ve kadın komisyonu temsilcileri katıldılar. Ayrıca 9 paydaş grup istişare toplantısında akademisyenler, iş insanları, bürokratlar, siyasetçiler, sanatçılar, anadili öğreticileri, anavatana dönenler, kadınlar ve gençler katkıda bulundular.

Federasyonumuzun kuruluş amacı ve ilkeleri doğrultusunda katılımcıların önerileri ile belirlenen stratejik hedef ve eylemlerin sorumlulukları komisyonlarımıza dağıtılmıştır. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte planda yer alan somutlaştırılmış hedeflerin uygulamaya geçirilmesi için üye derneklerimiz ve toplumumuzla birlikte yoğun bir şekilde çalışacağız.

Başta Prof. Dr. Erol Taymaz olmak üzere plan hazırlık süreçlerine emek verenlere; görüş ve önerileri ile planı ortaya çıkaran istişare toplantılarımızın değerli katılımcılarına teşekkür ediyoruz. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik adına önemli bir kilometre taşı niteliğindeki stratejik planımızın kurumumuza ve toplumumuza yararlı olmasını diliyoruz.

24-26-stratejik-plan

İndirmek için tıklayınız

Share