ANADİLİ HAKKI : Güncel Fırsatlar ve Riskler / Dr. Elçin AKTOPRAK ve Dr. Murat TOPÇU

ANADİLİ GÜNÜNDE UZMANLARLA CANLI YAYINDAYIZ

Konuşmacıların kısa tanıtımları:
Dr. Elçin Aktoprak:
2008’de Batı Avrupa’da Ulus İnşa Süreçleri ve Ulusal Azınlık Sorunları başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Yine aynı bölümde yardımcı doçent olarak görev yaparken Şubat 2017’de barış imzacısı olması sebebiyle ihraç edildi. İnsan Hakları Okulu koordinatörüdür. Devletler ve Ulusları (Tan Kitabevi, 2010), 21. Yüzyılda Milliyetçilik (der. A.Celil Kaya’yla birlikte) (İletişim, 2016), Democratic Representation in Plurinational States: The Kurds in Turkey (der. E. Nimni’yle birlikte) (Palgrave, 2018) ve Minority Self-Government in Europe and the Middle East: From Theory to Practice (der. Olgun Akbulutu0027la birlikte) (Brill, 2019) kitaplarının yazarı ve editörüdür. Milliyetçilik, azınlık meseleleri ve barış çalışmaları üzerine ders vermekte, çalışmakta ve yazmaktaydı; çalışmaya ve yazmaya devam etmektedir.
Dr. Murat Topçu (Papşu):
Murat Topçu
1967 yılında Eskişehir’de doğdu. 1984-1988 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Murat Papşu adıyla çevirmen, editör, danışman, araştırmacı-yazar olarak Kafkasya ve Çerkesler konusunda çalışmalar yaptı. 2015 yılından beri Kafkasya Çalışmaları / Journal of Caucasian Studies dergisini çıkarmaktadır. Çerkes Araştırmaları Merkezi kurucu başkanı, Tehlike Altındaki Diller Ağı (TADNET) kurucu üyesidir.
İstanbul Okan Üniversitesi’nde Çeviribilim Bölümü ve Rusça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı başkanıdır.

Share