Kuzey Kafkasyalı Göçmenlerin Haklarına Saygılı Olunmalıdır

Kamuoyuna yansıyan ve üye derneklerimize ulaşan bilgilerden son dönemde, Göç İdaresinin ve ilgili kamu otoritelerinin Kuzey Kafkasyalı göçmenlerin Rusya Federasyonu’na sınırdışı edilmelerine yönelik yoğunlaşan bir çalışma içerisinde oldukları anlaşılmıştır. Bazı göçmenler açısından bu işlemler yaşam hakkının ihlaline kadar gidebilecek bir risk taşımakta olduğundan evrensel insan hakları hukukunun ayrılmaz bir parçası olan göçmen hukukunun ihlali niteliğini taşımaktadır. Bu süreçte Çeçen Dernekleri ile de yakın işbirliği ve diyalog içerisinde çalıştık.

Kamuoyundaki bilgilerden ve Derneklerimize yansıyan olaylarda ailelerle ve avukatlarla kurulan iletişim sonucu, Türkiye’ye yerleşmiş, çalışma hayatına ve sosyal hayata katılmış insanların oturum ve çalışma izinlerinin uzatılmadığı; bazılarına G-87 gibi kodlar konularak sakıncalı durumuna alındıkları, kolluk kontrollerinde gözaltına alınarak yaşadıkları şehirlerden uzak Geri Gönderme Merkezlerine yollandıkları, ailelerine ve avukatlarına bilgi verilmesi gibi yasal haklarına riayet edilmeksizin hızlıca sınırdışı işlemlerinin yapılmaya çalışıldığı, süreçlerde kötü muameleye maruz bırakıldıkları yönünde iddialar ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalar ve kamuoyunun tepkisi sonucu bazı kişilerin geri gönderme merkezlerinden serbest bırakılması sağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nı ve ilgili kamu otoritelerini Kuzey Kafkasyalı göçmenlerin haklarına saygılı olmaya; yasal dayanağı olmayan insan haklarına aykırı geri gönderme merkezlerine yollama ve sınırdışı işlemlerine son vermeye çağırıyoruz.

Federasyonumuz ve üye derneklerimiz konunun takipçisi olmaya devam edecektir.
Kafkas Dernekleri Federasyonu

Share